Історія журналу

    “Вісник Львівського університету. Серія хімічна є науковим фаховим виданням України за галуззю 02 – Хімічні науки (усі спеціальності).

    Журнал видається з 1948 року, друкується за ухвалами Вченої Ради Університету та розсилається за списком обов’язкової розсилки періодичних видань, а також у бібліотеки вищих навчальних закладів України за обміном. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 14607-3578 Р від 28.10.2008 р. Перереєстровано як фахове видання України (наказ МОН України № 528 від 12.05.2015 р.), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт у галузі хімічних наук.

    На хімічному факультеті університету функціонують визнані в Україні та світі дві наукові школи й низка наукових напрямків. Аспірантура та докторантура готує фахівців за 4 спеціальностями. На факультеті функціонує спеціалізована вчена рада Д 35.051.10 з хімічних наук за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія і 02.00.04 – фізична хімія. За останні 5 років докторські дисертації захистили 3 особи, кандидатські – понад 30 осіб з вищих навчальних закладів та наукових установ Львова, Ужгорода, Луцька, Черкас, Чернівців. На даний час у Львівському національному університеті імені Івана Франка працює 8 докторів хімічних наук. Вчені-хіміки університету є лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки у 2007 та 2008 р. р.

    “Вісник Львівського університету. Серія хімічна виходить один раз на рік,  внесений до переліку наукових фахових видань України за галуззю 02 – Хімічні науки (з 08.09.1999 р.). Тематика видання охоплює різні розділи хімії. Серед авторів – вчені десятків вищих навчальних закладів та НАН України, а також зарубіжних країн. Статті проходять обов’язкове зовнішнє рецензування і друкуються українською або англійською мовами. Повні версії статей з 2003 року є на web-сторінці Вісника (htth://chem.lnu.edu.ua/ukr.htm) та починаючи з 2007 року на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у розділі "Наукова періодика України".

 

Детальніше про історію журналу за 70 років його існування (1948-2019)