Редакційна політика

Політика розділів

Неорганічна хімія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Аналітична хімія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Органічна хімія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фізична хімія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Правила для авторів

Вибрано Приймає рукописи Не вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Процес рецензування та дотримання редакційної етики

Усі рукописи статей рецензують здотриманням Гарантій сліпого рецензування. Статті, які не відповідають цим правилам, а також із зауваженнями рецензентів, повертають авторам для доопрацювання та виправлень. Доопрацьовану статтю треба повернути у редакцію (виправлений і перший варіанти рукопису).