Вісник Львівського університету. Серія хімічна

У Віснику публікуються оригінальні результати з різних розділів хімії, у тому числі неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок хімії.