ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ НА САЙТАХ
БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Liudmyla TRACHUK

Анотація


У статті представлені результати аналізу сайтів бібліотек вищих на-
вчальних закладів України щодо виявлення електронних бібліографічних
ресурсів віддаленого доступу. Подано характеристику їхніх жанрів, наве-
дено приклади створення специфічних бібліографічних ресурсів, харак-
терних лише для електронного середовища: віртуальних виставок, бібліо-
графічно-дайджестових, бібліографічно-повнотекстових посібників тощо.
Ключові слова: електронні бібліографічні ресурси, бібліотека вищого
навчального закладу, електронний каталог, аналітична база даних, елект-
ронне довідково-бібліографічне обслуговування.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.