НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ХХІ ст.

Nastasiya ZAHORODNA

Анотація


Розглянуто наукову роботу Наукової бібліотеки Чернівецького націо-
нального університету ім. Юрія Федьковича переважно протягом остан-
нього десятиліття. Основну увагу звернено на видання бібліографічних
покажчиків, участь працівників бібліотеки в наукових конференціях та
інформаційне розкриття колекцій рідкісних і цінних видань.
Ключові слова: Наукова бібліотека Чернівецького національного уні-
верситету ім. Ю. Федьковича, наукова робота, бібліографічний покажчик,
колекція рідкісних видань.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.