БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА НА БУКОВИНІ
В 40-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Oleh SHYLIUK

Анотація


Стаття присвячена питанням історії створення та функціонування
бібліотек на Буковині в 40-х роках ХХ ст. як складової історії бібліо-
течної справи України. Проаналізовано зміст роботи бібліотек, станов-
лення та розвиток книгозбірень краю, виявлено їх основні типи і специ-
фічні особливості. Особливу увагу приділено пріоритетним напрямам
діяльності бібліотечних закладів.
Ключові слова: Буковина, бібліотека, організація бібліотечної діяль-
ності, хата-читальня.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.