ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕЧНОЇ КОМІСІЇ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ
“ПРОСВІТИ” НА ПОЧАТКУ ХХ ст. (1905–1915 рр.)

Liudmyla LUCHKA

Анотація


Висвітлено діяльність бібліотеки-читальні катеринославського това-
риства “Просвіта” за період 1905–1915 рр. На основі аналізу рукописних
джерел простежено створення та розвиток україномовної бібліотеки; кіль-
кість та склад бібліотечного фонду, характеристика читацької аудиторії,
аналіз читання українських видань. Приділяється належна увага постаті
завідувача та його ролі у вирішенні бібліотечних проблем товариства.
Ключові слова: історія бібліотек, катеринославська “Просвіта”, руко-
писні фонди, аналіз читання, україномовні видання, діячі “Просвіти”.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.