ОСОБИСТА КНИЖКОВА КОЛЕКЦІЯ БОГДАНА ВИНАРА
У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Olena NAUMOVA

Анотація


Висвітлено історію формування та зміст книжкової колекції Богдана
Винара, переданої Науковій бібліотеці Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка у 2000–2007 рр. Достатньо вичерпно наве-
дено основні факти, що стосуються наукової та видавничої діяльності
Б. Винара, наголошено на його великому внеску у бібліотекознавчу нау-
ку США. Показано, що колекція Б. Винара належним чином репрезентує
українознавчі дослідження, спогади та художні твори, видані поза межа-
ми України після Другої світової війни.
Ключові слова: Богдан Винар, особисті книжкові колекції, Наукова
бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка,
україністика поза межами України.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.