“ПОТРІБНІ МІДЕРИТИ” 1 – АНАЛІЗ ВИБРАНИХ ПРИКЛАДІВ
ЛЬВІВСЬКОЇ ГРАФІКИ ХVІІІ ст. У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ
ДОВГОГО ТРИВАННЯ

Tomasz NIKLAS

Анотація


На тлі огляду місця і ролі графічних творів на релігійну тематику
у житті християн ХVІІІ ст. та їх значення для сучасних дослідників
культури ранньомодерної доби розглянуто дві гравюри львівського
майстра Івана Филиповича на релігійну (богородичну) тематику та їх
копії і наслідування, виконані пізніше. На прикладі цих гравюр дослі-
джено тривалість певних культурних зразків у Галичині ХVІІІ–ХІХ ст.
Ключові слова: ранньомодерна гравюра, релігійна культура Речі
Посполитої ХVІІІ ст., І. Филипович, Львів.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.