ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ
БІБЛІОТЕКИ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М. І. ПИРОГОВА

Nelina KRAVCHUK

Анотація


Представлено основні напрямки, тематику і мету наукових дослі-
джень у бібліотеці Вінницького національного медичного університету
ім. М. І. Пирогова. Розглядаються форми (бібліографічні покажчики, до-
повіді на наукових конференціях, аналіз опитувань читачів та ін.) і ме-
тоди їх проведення та впровадження результатів у практичну діяльність.
Ключові слова: наукова робота бібліотеки, моніторинг читацьких за-
питів, краєзнавча діяльність, методична діяльність бібліотеки.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.