ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТЯНСЬКИХ
БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Pavla ROGOVA

Анотація


Проаналізовано стан та перспективи формування галузевого сегмен-
та з психолого-педагогічних питань й освіти в інформаційному просторі
України, участь у цьому процесі мережі освітянських бібліотек Міністер-
ства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук
України. Висвітлено ключові поняття щодо формування інформаційного
простору держави цими бібліотеками, зокрема: інформаційний простір,
інтеграція, корпоративність, кооперація, інтегрований галузевий інфор-
маційний ресурс (ІГІР). З’ясовано ефективні інструменти інноваційної
діяльності книгозбірень, передусім зі створення електронних ресурсів.
Розглянуто результати наукової роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухом-
линського щодо формування ІГІР спільно з провідними бібліотеками ме-
режі на сучасному етапі. Окреслено перспективи діяльності освітянських
книгозбірень у цьому напрямі на найближчі роки.
Ключові слова: освітянські бібліотеки, Державна науково-педагогічна
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, інформаційний простір,
кооперація бібліотек, інтегрований галузевий інформаційний ресурс.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.