Редакційна політика

Галузь та проблематика

Актуальні проблеми книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства,
застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КНИГОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДЖЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОВІДОМЛЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АРХІВНІ ЧИТАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Подані до друку статті проходять внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 14626-3597 Р від 30 жовтня 2008 р.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.