Вісник Львівського університету. Серія Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології.

Вісник Львівського університету
Серія "Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології"
Актуальні проблеми книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства,
застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек.