Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kobyletska, Myroslava, Ivan Franko National University of Lviv
Kobylinska, L. I., Danylo Halytsky Lviv National Medical Univesity
Kolisnyk, Ya., Ivan Franko National University of Lviv
Kolisnyk, Ya. I., Ivan Franko National University of Lviv
Kolomytsev, G., I.I. Schmalhausen Institute of Zoology, NAS of Ukraine
Koltun, I., Ivan Franko National University of Lviv
Koltun, I. O., Ivan Franko National University of Lviv
Kolupaev, Yu. E., Yuriev Plant Production Institute, NAAS of Ukraine; Poltava State Agrarian University
Komar-Tyomnaya, L., Nikitsky Botanical Gardens-National Scientific Centre, National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine
Komarnytskyy, I. V., Ivan Franko National University of Lviv
Komisarenko, S. V., Palladin Institute of Biochemistry, NAS of Ukraine
Kompanets, I. V., Department of Biochemistry of Educational and Scientific Centre “Institute of Biology” Taras Shevchenko National University of Kyiv
Komplikevych, Solomiia, Ivan Franko National University of Lviv
Konaikova, V. O., ESС “Institute of Biology” at Taras Schevchenko National University of Kyiv, O.V. Fomin Botanical Garden
Kondratiuk, N. V., VODTMO (Volyn Regional Children’s Territorial Medical Institution), Centralized Clinical Microbiology Department
Kondratiuk, V. Ye., Research Institute of Experimental and Clinical Medicine Bogomolets National Medical University
Kondratskyi, A., University of Lille
Kononchuk, V. O., National University of Water Management and Nature Resources Use
Konopelniuk, V. V., Educational and Scientific Center “Institute of Biology” Taras Shevchenko National University of Kyiv
Konopelnyuk, V. V., Taras Shevchenko Kyiv National Unaversity
Kopach, O., O.O. Bohomoletz Institute of Physiology
Kopanytsia, L., Ternopil V. Hnatiuk National Pedagogical University
Kopylchuk, H. P., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Korchynska, S. Y., Ivan Franko National University of Lviv
Korchynskyi, O. G., Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine Leiden University Medical Center, Leiden Academic Medical Center/University of Amsterdam, Division of Clinical Immunology and Rheumatology, Amsterdam

76 - 100 of 235 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>