LXP as a tool of the organizational learning of the personnel of IT enterprises

Nadiia Pavlenko

Анотація


Анотація. У статті розглянуто зміну підходів до організаційного навчання персоналу, що викликано становленням «Індустрії 4.0». Для того щоб залишатися ефективним воно повинно бути більшою мірою персоналізованим, ґрунтуватися на культурі навчання впродовж усього життя, бути орієнтованим на задоволення як організаційних, так і індивідуальних потреб. Було розглянуто концепцію мікронавчання, що набуває все більшої популярності у практиці IT-компаній, та проведено її порівняння з більш традиційними підходами. Виявлено тенденції змін у вимогах щодо компетентності працівників, що пов’язані зі значними трансформаціями бізнес-процесів під впливом розвитку цифрових технологій. Розглянуто особливості Т-подібних працівників, на яких орієнтуються та бажають залучати у свої команди IT-підприємства. Для їх підготовки запропоновано використання LXP як інноваційного та сучасного інструменту. Було детально розглянуто особливості надання рекомендацій у таких системах, що насправді є їх ключовою відмінністю та тим, що дозволяє побудувати персоналізовану траєкторію розвитку кожного окремого працівника. У ході порівняння з LMS було встановлено переваги та недоліки обидвох інструментів. Серед основних плюсів саме LXP було наведено підтримку надання персоналізованих рекомендацій, за рахунок використання машинного навчання та штучного інтелекту, простота поповнення контенту, можливість наповнення платформи споживачами, гнучкість та адаптивність, можливість відслідковувати не лише прогрес працівників, але і їх моделі поведінки, стимулювання соціальної взаємодії, обміну знаннями та досвідом. Проте, важливо враховувати, що для LXP важливим є все ж таки проведення контролю над контентом, що потрапляє до такої системи, а також мінімізація технічних помилок, які впливають на якість надання рекомендацій та роботу системи загалом.

Ключові слова: персонал, управління людськими ресурсами, LXP, цифровізація, дистанційне навчання, «Індустрія 4.0».


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2022.48.0.4814

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.