INVESTOR RELATIONS OF STOCK MARKET AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Wieslaw Macierzynski, Ireneusz Pszczołka

Анотація


Анотація. Зв'язки з інвесторами (ЗІ) часто називають фінансовими паблік рілейшнз. Зв'язки з інвесторами - це специфічний вид спілкування, оскільки немає жодної іншої сфери, де існує стільки правил, що стосуються того, коли, кому і чому щось потрібно сказати. Експерти з питань зв'язків з інвесторами повинні володіти широкими та глибокими знаннями про паблік рілейшнз, а також про те, як працює ринок капіталу. Кожна помилка у зв'язках з інвесторами може призвести до втрати позитивного іміджу та довіри зацікавлених сторін, але також вплинути на ціну акцій, що стало очевидним під час кризи на фінансових ринках за останні два десятиліття.

Зв'язки з інвесторами можна вважати найскладнішим типом спілкування. Це пов'язано з тим, що інформація, надана компанією, має негайне та чітке відображення на ціні акції, а отже, зв'язки з інвесторами вирішують питання про ринкову вартість компанії. Це означає велику відповідальність (включаючи кримінальну) для людей, які працюють у сфері ЗІ. Зв'язки з інвесторами можна визначити як процес управління інформацією щодо управління бізнесом, особливо у сферах фінансів, планування, маркетингу, виробництва та контролю, між публічною компанією та інвесторами. Імператив зв'язків з інвесторами - це зміцнення довіри між учасниками ринку капіталу, а також забезпечення належних та задовільних для обох сторін відносин між компанією та її акціонерами.

Зростаюча кількість суб’єктів господарювання на ринку капіталу збільшує значимість діяльності у сфері зв'язків із інвесторами. Це зумовлено зовнішніми факторами, головним чином змінами ситуації на ринках капіталу після фінансової кризи 2008 року та в умовах нинішньої глобальної економічної кризи. Значні потреби капіталу найбільших країн, необхідність рекапіталізації величезних фінансових установ та найбільших компаній сприяли тому, що доступ до капіталу значно ускладнився, одночасно збільшивши його ціну. За таких обставин ефективне спілкування з інвесторами може бути одним із ключових факторів, що сприяють створенню довгострокової переваги суб’єкта господарювання над його конкурентами, а часто навіть фактором, що обумовлює подальше функціонування компанії.

Ключові слова: зв'язки з інвесторами, фінансові паблік рілейшнз, ринок капіталу, конкуренція, фондовий ринок, фінансові інститути.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/meu.2020.44.0.3452

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.