ВИКОРИСТАННЯ ТОПОНІМІВ ЗАХІДНОГО І ПІВДЕННОГО ПОДІЛЛЯ В ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ)

Liubov Althaim

Анотація


Зосереджено увагу на важливості пробудження національної свідомості та патріотизму через організацію і надання екскурсійних послуг на основі краєзнавчого матеріалу. Важливим є залучення молодого покоління до дослідження і пізнання краю заради розширення його національної пам’яті та кругозору, пробудження гордості за своє минуле і майбутнє, розуміння української ідентичності. Досліджено географічні та історичні особливості походження назв відібраних населених пунктів Тернопільської області, їхнє змістове значення, розвиток, сучасний стан, написання та вимову. Топоніміка Тернопільської області є надзвичайно багатою та водночас нерозвіданою і має багато перспектив її використання для реалізації екскурсійної діяльності. Для топонімічних досліджень працівники туристичної сфери можуть використовувати географічну карту, архівні та літературні матеріали, офіційні довідкові джерела. Під час дослідження описано походження назв, найцікавіших для туристичної та екскурсійної діяльності, населених пунктів Тернопільської області, які розташовані безпосередньо на екскурсійних маршрутах або неподалік від них. Важливим критерієм відбору цих населених пунктів слугували цікаві особливості історичних, природних чи людських чинників, що вплинули на формування їхніх назв, що дає змогу ознайомити споживачів екскурсійних послуг із історією Тернопільщини через відображення географії та історії краю у цих назвах. Наведена інформація сприятиме наповненню розповіді екскурсовода, як важливої складової частина екскурсії, цікавим матеріалом упродовж усього екскурсійного маршруту і даватиме змогу реалізовувати різні прийоми екскурсійної методики. Подано рекомендації щодо покращення методики проведення будь-якої екскурсії із використанням матеріалу дослідження. Наголошено на актуальності таких краєзнавчо-топонімічних досліджень у сучасному суспільстві, які дають змогу ознайомитися з історією населених пунктів Тернопільщини, вивчити особливості формування назв міст та сіл краю внаслідок багатьох чинників, серед яких чільну позицію займають географічні та історичні. Актуальним також є мотивування та залучення молоді до такого пізнання краю заради розширення її національної пам’яті та кругозору.

Ключові слова: топонімічні дослідження; топоніми; поселення; походження назви села; історія міста; організація екскурсійних послуг; шляхова екскурсійна інформація; методичні прийоми; методика проведення екскурсій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Althaim, L. B., Bordun, O.Yu., 2020. Use of geological and geomorphological objects of Podilsk Transnistria in excursion activities. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories: collection of scientific works, 1(11), 230–249. (In Ukrainian).

Althaim, L. B., 2019. The use of the most attractive sacred objects in the west of the Ternopil region in the provision of excursion services. In Region 2019: optimal development strategy: materials of the International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, October 16–17, 2019). Kharkiv: KhNU named after V.N. Karazina, 231–234. (In Ukrainian).

Althaim, L. B., 2020. Use of the natural and recreational potential of the Ternopil region in excursion services. In Region 2020: optimal development strategy: materials of the International Scientific and Practical Conference (Kharkiv, October 8–9, 2020). Kharkiv: KhNU named after V.N. Karazin, 128–132. (In Ukrainian).

Althajm, L. B., 2017. Organization of excursion services: a course of lectures for students of the Faculty of Geography, studying in the specialty “Tourism”. Ternopil, 204. (In Ukrainian).

Althaim, L. B., 2019. The role of sacred objects in the southwest of Ternopil region in the provision of excursion services. In Geography, economy and tourism: national and international experience: materials of the XIII International Scientific Conference. Lviv, 10 – 15. (In Ukrainian).

Althaim, L. B., 2019. The role of sacred objects in the north of the Ternopil region in the provision of excursion services. In The 1st International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (September 11–13, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 303–312. (In Ukrainian).

Althaim, L. B., 2020. The current state and trends of excursion activities in the Ternopil region. In Geography, economy and tourism: national and international experience: materials of the XIV International Scientific Conference. Lviv, 13–18. (In Ukrainian).

Althaim, L. B., 2014. Tourist local history. The course of lectures for students of the Faculty of Geography who study in the specialty "Tourism". Ternopil, 244. (In Ukrainian).

Bordun, O., Althаim, L., 2017. Tourist flows in Ternopil oblast current state and development prospects. In Journal of Geography, Politics and Society, 7, 3, 57–63 (Іn Polish).

Bordun, O., Althаim, L., 2020. A Wooden Tourist Stamp as an Innovative Souvenir in the Tourist Activity of the Ukraine. In Folia Turistica, 55. Krakow : University of Physical Education, 117–138. (Іn Polish).

Boitsun, L., 2003. Ternopil over the years. Historical and local history sketches, Ternopil: Dzhura, 392. (In Ukrainian).

Ternopil land. 2003. Tourist guide. Invitations to travel. Ternopil: Dzhura, 368 (In Ukrainian).

Kryshchuk, M., 2011. Toponymy of Ternopil region: navch.-metod. posib. Ternopil, 192. (In Ukrainian).

Pangelov, В. Р., 2010. Organization and conduct of tourist and local history trips: training. manual. Kyiv: Akademvydav, 248. (In Ukrainian).

Serdunych, L., 2015. Poetic toponymy: an almanac. Khmelnytskyi, 228.

Ternopil. 2016. Historical essays,Ternopil: Dzhura, 192.

Ternopil region. 2014. History of cities and villages: in three volumes. Tom 1. Ternopil: Terno-hraf, 668. (In Ukrainian).

Ternopil region. 2014. History of cities and villages: in three volumes. Tom 2. Ternopil: Terno-hraf, 692. (In Ukrainian).

Ternopil region. 2014. History of cities and villages: in three volumes. Tom 3. Ternopil: Terno-hraf, 608. (In Ukrainian).

Zińko, J., 2022. Oferty turystyczne jaskiń Naddniestrzańskiego Podola (Ukraina). Materiały 56 Sympozjum Speleologiczne. Podlesice, 98–99. (Іn Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3954

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.