ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ГЕОТУРИСТИЧНИХ РАЙОНІВ БЕСКИДІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Galyna Bayrak, Larysa Teodorovych

Анотація


З метою організації геотуристичних подорожей досліджено привабливість геологічних та геоморфологічних об’єктів Бескидів Українських Карпат. За результатами дослідження, було виокремлено сім геотуристичних районів: Урицький, Ямельницький, Синьовидненський, Сколівський, Ключа – Кам’янки, Бубниський і Розгірче, в кожному з них охарактеризовано морфологічні особливості геоморфологічних об’єктів, склад та структуру порід, описано певні історико-культурні події, пов’язані з ними. Для визначення туристичної привабливості геолого-геоморфологічних об’єктів було розроблено методику оцінки, яка ґрунтувалась на таких показниках, як кількість геооб’єктів, їхні максимальні висоти, доступність, мальовничість (пейзажність), видимість (об’єкти як оглядова точка місцевості), науково-пізнавальна та історико-культурна цінність, туристична інфраструктура, популярність і відвідуваність туристами. В результаті аналізу встановлено, що найпривабливішим у межах досліджуваної території є Урицький туристичний район, який завдяки мальовничим скелям з високою історико-культурною цінністю має значну відвідуваність туристами. Друге місце посідає Бубниський геотуристичний район, в якому зосереджена найбільша кількість найвищих і наймальовничіших скель. На третьому місці за привабливістю Сколівський геотуристичний район: він налічує сім геоатракцій і найкраще забезпечений закладами туристичної інфраструктури. Район Ключа-Кам’янки має привабливість вищу від середньої, в його межах знаходиться найбільша кількість різнотипних об’єктів. Він найпопулярніший та найбільш відвідуваний туристами. Туристична привабливість Синьовидненського геотуристичного району дещо менша від попереднього, проте серед геоатракцій він налічує відслонення, які мають високу науково-пізнавальну цінність. Ямельницький район маловідомий і має незначну привабливість: тут слабо розвинена туристична інфраструктура, проте відзначається значною кількістю скель різних морфологічних типів. У порівнянні з іншими районами, геотуристична привабливість району Розгірче є низькою. Проведена оцінка привабливості виділених туристичних районів засвідчила, що вищі бали мають райони, в яких геолого-геоморфологічні об’єкти морфологічно різноманітніші, із значними морфометричними показниками, високою пейзажною цінністю, геологічною репрезентативністю будови Карпат, з різними седиментаційними та антропогенними знаками на поверхні порід.

Ключові слова: геолого-геоморфологічні об’єкти; геотуристичні райони; геоатракції; туристична привабливість; Бескиди Українських Карпат.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bayrak, G., Teodorovych, L., 2018. Rozhirche rocks and their use for geotourism. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories: Collection of scientific works, 85–97. http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2018.08.2017. (In Ukrainian).

Bayrak G., 2019. Morphologic classification of the Beskids rocks in the Ukrainian Carpathians In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories, 1 (9), 117–132. https://doi.org/ 10.30970/gpc.2019.1.2806.

Bayrak G., Teodorovych L., 2020. Geological and geomorphological objects of the Ukrainian Carpathians’ Beskid Mountains and their tourist attractiveness In Journ. Geology, Geography and Geoecology, 29 (1), 16–29. https://doi.org/10.15421/112002.

Bayrak, G., Zinko, J., 2023. Tafoni on rock surfaces in the Ukrainian Beskydy Mountains: morphological observations. In 14th International Symposium on Pseudokarst (Sudetes, Southwestern Poland, Karłуw 24–27th May 2023). Wrocław: Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, 10–15. ISBN 978−83−62673−85−8.

Bruschi, V. M., Cendrero, A., 2009. Direct and parametric methods for the assessment of geosites and geomorphosites. Reynard E., Coratza P., Regolini-Bissig G. (eds.). In Geomorphosites. Dr. Friedrich Pfeil Verlag, Munich: 73–88.

Bubniak, I. M., Solecki, A.T. (Eds.). 2013. Geotourist guide to a way Geo-Carpathians. Krosno: Ruthenus, 144. (In Polish).

Cendrero, A., Panizza, M. 1999. Geomorphology and environmental impact assessment: an introduction. In Supplementi di Geografia Fisica Dinamica Quaternaria, 3–3, 17–26.

Coratza P., Giusti C., 2005. Methodological proposal for the assessment of the scientific quality of geomorphosites. In Quaternario, 18(1), 307–313.

Fomenko, N. V. 2001. Recreational resources and balneology. Ivano-Frankivs'k, 311. (In Ukrainian).

Grodzynska, O. 2014. Factors of aesthetic attractiveness of landscapes. In Visnyk of the Lviv University, Geography, 48, 227–234. (In Ukrainian).

Havryshkiv, H., 2008. Petrography of Paleocene sediments of "exotic rocks" of the Skiba zone of the Ukrainian Carpathians. In Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 67–69. (In Ukrainian).

Klapchuk, V.M., Brodiak, I. Ju., 2013. Landscape assessment of the Ukrainian Carpathians (in terms of certain natural objects). Karpats'kyj kraj, 1 (3), 58–77. (In Ukrainian).

Pereira, P., Pereira, D., 2010. Methodological guidelines for geomorphosite assessment. Géomorphologie 2, 215–222.

Pralong, J.-P., 2005. A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites. Géomorphologie 3, 189–196.

Reynard, E., 2009. The assessment of geomorphosites. In Geomorphosites. Dr. Friedrich Pfeil Verlaeg, Munich, 63–71.

Rocha, J., Brilha, J., Henriques, M. H., 2014. Assessment of the geological heritage of Cape Mondego Natural Monument (Central Portugal). In Proceedings of the Geologists’ Association, 125(1): 107–113. https://doi.org/ 10.1016/j.pgeola.2013.04.005.

Rozko, M. 1996. Tustan – Old Russian rocky fortress. Kyiv : Naukova dumka, 240 (In Ukrainian).

Rybár, P., 2010. Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects. In Acta Geoturistica, 1(2), 13–21.

Tomić, N., Božić, S., 2014. A modified Geosite Assessment Model (M-GAM) and its Application on the Lazar Canyon area (Serbia). Int. J. Environ. Res., 8(4),1041-1052. ISSN 1735-686.

Vujičić, M. D., Vasiljević, Dj. A., Marković, S. B., Hose, T. A., Lukić, T. Hadžić, O., Janićević, S., 2011. Preliminary geosite assessment model (GAM) and its application on Fruška Gora Mountain, potential geotourism destination of Serbia. Acta Geographica Slovenica, 51, 361-377. https://doi.org/ 10.3986/AGS51303

Zinko, Ju. 2008. Formation of the International Geopark “Rocky Beskyds” as a Center for Geotourism. In Visn. Lviv. University. International relations series, 24, 83–93 (In Ukrainian).

Zinko, Ju., Ivanyk, M. 2016. Inventory and evaluation of the objects of geomorphologic heritage of Transdniestria Podillia for the purposes of geoprotection and geotourism. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories: collection of scientific works, 6, 291–302 (In Ukrainian).

Zinko, Yu., 2022. Real and potential geotourism resources of Western Ukraine. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories: collection of scientific works, 1(14), 203–238. https://doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3863
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3953

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.