ВЛАСТИВОСТІ ЕКРАНОЗЕМІВ МІСТА ЛЬВОВА

Yaroslav Borys, Oleksiy Teleguz

Анотація


Екраноземи являють собою міські ґрунти, які займають значну площу міст  і відіграють важливу роль в урбоекосистемах, адже мають широкий спектр властивостей. Однією з головних особливостей екраноземів є наявність закритого непроникного шару – екрану, тобто штучного покриття, до якого належать асфальтобетон, бруківка, тротуари тощо. Водночас завдяки опрацюванню науково-літературних джерел зазначити, що екраноземи й досі є маловивченими та малодослідженими через їхню важкодоступність. Вони є результатом строкатого рельєфу, впливу зонально-кліматичних умов ґрунтотворення та антропогенного чинника. Зрозуміло, що ці взаємовпливи змінювались залежно від розміщення та вікових особливостей міста. Будова, склад і властивості екраноземів, а також їхнє функціонування визначаються конструктивними особливостями доріг, проїздів, пішохідних доріжок тощо, а також особливостями антропогенного впливу (до запечатування) на ґрунт, враховуючи його природні особливості в певних умовах ґрунтотворення.

Екраноземи займають значну частину території міста Львова і характеризуються великим різноманіттям властивостей. У результаті їхнього перебування під асфальтобетонним а також тротуарним покриттям відбуваються такі негативні процеси, як зниження водопроникності, зниження концентрації кисню в ґрунті, зміна водного режиму. Також відбувається ущільнення ґрунту й зменшення загальної шпаруватості під час благоустрою території. Об’єднує зазначені ґрунти їхня малогумусність по всьому профілю. У досліджуваних екраноземах характерним є наявність карбонатів кальцію по всьому профілю, які привносяться, здебільшого, під час будівництва та прокладання мереж, а також різних ремонтних робіт на дорозі. Кислотно-основні властивості екраноземів представлені лужною реакцією ґрунтового середовища, що спричинено наявністю карбонатних солей (рН коливається в межах від 7,7 до 8,1), що спричиняє уповільнення ґрунтотворних процесів і, як наслідок, зміну якості ґрунту.

Ключові слова: екранозем; міський ґрунт; запечатаний ґрунт; урбоекосистема; антропогенний ґрунт; Львівське плато; культурний шар.


Повний текст:

PDF

Посилання


Borys, Ya. Ya., Teleguz, O. G., 2022. Peculiarities of urban soils of the city of Lviv. In Scientific notes of the Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: geography. 2022. 59–65. https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.1.8 (In Ukrainian).

Borys, Ya., Pudlyak, Yu., 2022. Anthropogenic soils of the city of Lviv. In Problems and prospects of the development of geography, ecology, tourism and hospitality in Ukraine : materials of the 23rd All-Ukrainian Student Scientific Conference Realities (Lviv, May 19–20, 2022). Lviv, 76–79. (In Ukrainian).

Bonishko, O., Teleguz, O., Borys, Ya., 2023. The role of exchangeable cations in the stability of soil organic matter in the urban soil of Lviv. In Scientific Collection “InterConf”. 32 (151). 549–557. (In France).

Voloshyn, I. M., 2006. Peculiarities of the radiation situation in the city of Lviv. In Bulletin of the Lviv University. Series: geographical. 33, 53–61. (In Ukrainian).

Voloshyn, P. K., 2003. Characteristics of the cultural layer of the historical building of Lviv. In Science release Chernivtsi university Geography, 167, 29−37. (In Ukrainian).

Havryushova, O. E., 2013. Ecological aspects of transformation of urban soils under artificial surfaces. In Human and environment. Problems of neoecology. 3 (4), 164–167. (In Ukrainian).

Genyk, Ya. V., 2013. The influence of anthropogenic loads on the condition of the soil cover of park and forest plantations in the cities of the Carpathian region of Ukraine. In Scientific Bulletin of the National Technical University of Ukraine. 23, 110–114. (In Ukrainian).

Kucheryavy, V. P., 2001. Urboecology. Lviv : Svit, 441. ISBN 5-7773-0907-0 (In Ukrainian).

Kucheryavy, V. P., 2005. Landscaping of inhabited places. Lviv : Svit, 456. (In Ukrainian).

Kruglov, I. S., 1990. Landscape studies of the urban geographic system. In Bulletin of the Lviv University. Series: geography. 17, 38−39. (In Ukrainian).

Mykhailiuk, V. I., 2022. Classification and properties of ekranozems of the city of Odessa In Scientific and practical journal. Ecological Sciences. 5 (44), 73−76. https://doi.org/10.32846/2306-9716 (In Ukrainian).

Melnychuk, N. Ya., Genyk, Ya. V., 2019. Landscape and ecological features of the formation of green spaces in the Lviv urban ecosystem. In Scientific Bulletin of the National Technical University of Ukraine. 29, 9, 9−14. https://doi.org/10.36930/40290901 (In Ukrainian).

Pozniak, S. P., Teleguz, O. G., 2021. Anthropogenic soils: textbook Lviv : Ivan Franko National University, 200 ISBN 978-617-10-0634-8 (In Ukrainian).

Shablii, O., Matkovskyi, S., Vistak, O., and others., 2012. Lviv. Comprehensive atlas. Kyiv : DNVP Cartography. 192. (In Ukrainian).

Khokhryakova, A. I., Mykhailiuk, V. I., 2021. Soils of the city of Odessa: monograph. Odesa : Helvetica. 146. ISBN 978-966-992-660-9 (In Ukrainian).

Yakovyshyn, T. F., 2015. Classification of anthropogenically transformed soils of the urban ecosystem of Dnipropetrovsk In Bulletin of the Dnipro State Academy of Construction and Architecture. 12 (213). 65−70. (In Ukrainian).

Subhadip, P., Rakshit, A. 2022. Classification and Functional Characteristics of Urban Soil. In Soils in Urban Ecosystem. Singapore: Springer Singapore. 11−23. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8914-7_2 (In Singapore).

Jin-Ling Yang, Gan-Lin Zhang, 2015. Formation, characteristics and eco-environmental implications of urban soils. In Soil Science and Plant Nutrition. 30−46. https://doi.org/10.1080/00380768.2015.1035622 (In China).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3950

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.