ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ГІС У ВИВЧЕННІ ПАЛЕОДОЛИН У БАСЕЙНІ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ


Liudmyla Kosteniuk

Анотація


Статтю присвячено складному питанню застосування геоінформаційних систем у дослідженні етапів формування гідромережі річок Українських Карпат, виявленню та вивченню давніх долин стоку, морфогенезу та особливостям високих терасових рівнів і палеодолин у різні періоди їхнього формування.

Застосування нових, сучасних методик цифрового картографування та геоінфомаційних засобів у дослідженнях дає змогу по-новому поглянути на, здавалось, уже відомі та визначені проблемні питання чіткості етапів зародження та становлення басейнів річкових систем Українських Карпат та їхньої поступової стабілізації у сучасних межах.

Давно і чітко оформлена позиція провідних фахівців, українських науковців- геоморфологів (П. М. Цися, К. І. Геренчука, М. С. Кожуріної, Я. С. Кравчука, В. М. Клапчука та ін.) завдяки застосуванню нових геоінформаційних технологій та доступності до сучасного програмного забезпечення відкриває нові можливості для її перегляду та уточнення.

Важливим аспектом вивчення басейнових систем гірських регіонів, таких як територія Українських Карпат, є застосування не просто картографічного методу досліджень з відповідними результатами візуалізації, районування чи створення відповідних картосхем, а застосування системного аналізу. Тобто,  завдяки додаткам ГІС (TIN interpolation QGIS) при створенні відповідних моделей, ми можемо більш детально розкрити складні питання переформування давніх долин стоку та їхнього сучасного відображення в рельєфі цієї території.

Саме неоднозначні висновки та результати попередніх дослідників, спонукають до застосування нових, прогресивніших методик, що даватимуть змогу краще обґрунтувати та визначити перебіг процесів перебудови річкової мережі південно-східного макросхилу Українських Карпат, а також виявити чинники, які спричинили ці зміни. Передусім важливо враховувати зміни та опиратись на них в конфігурації гідромережі Верхнього Пруту на різних етапах її функціонування та розвитку.

Складне і не до кінця розкрите питання переформувань давніх долин стоку в пліоцен–плейстоценовий період є надзвичайно важливим для розуміння сучасних руслових процесів на річках басейну Верхнього Пруту, оскільки він досі суттєво впливає на сприйняття сучасного рисунка гідромережі досліджуваного басейну та успадкованого характеру макроформ русла на окремих її ділянках.

Ключові слова: геоінформаційні системи; цифрова топографічна база Землі: SRTM; палеогеоморфологічний аналіз; пра-долина ріки Чорний Черемош; пра-долина ріки Чорна Тиса; пра-долина рік Лючка та Ослава.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreychuk, Yu. M., 2012. Geoinformational modeling of the state of basin systems (on the example of the tributary of the Dniester – the Koropets River): autoref. thesis Ph.D. geogr. of science. Lviv, 20. (In Ukrainian)

Bayrak, G. R., 2008. Reflection of morphometric indexes of relief by the methods of ArcGIS // Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories. Lviv, 2008. P. 135–140. (In Ukrainian)

Bayrak, G. R., 2010. Methodical receptions of determination and reflection densities of horizontal dismemberment of relief are in environment of ArcGIS // Physical geography and geomorphology. Kyiv: Obrii, Issue 58. P. 137–143. (In Ukrainian)

Bayrak, G. R., 2014. The possibilities of GIS for displaying the characteristics of the terrain and manifestations of modern exodynamics. In Problems of continuous geographical education and cartography, 19. Kharkiv, 3–6. (In Ukrainian)

Baturinets, A. H., Antonenko, S. V., 2019. Overview of tools for analysis and visualization of hydrological data. In Actual problems of automation and information technologies. 23, 3–14. (In Ukrainian)

Bubnyak, I., Oshchypko, N., Ukhman, A., 2018. Molasses deposits of Precarpathia are objects of geotourism. In Conference: Geotourism. Practice and Experience. URL : https://www.researchgate.net/profile/ihor-bubniak/publication/325205773_molasse_formation_of_the_precarpathians_-_objects_of_geotourism_molasovi_vidkladi_peredkarpatta_-_ob%27ekti_geoturizmu/links/5afdbd910f7e9b98e0c75c9a/molasse-formation-of-the-precarpathians-objects-of-geotourism-molasovi-vidkladi-peredkarpatta-obekti-geoturizmu.pdf

Dovhyy, S.O., Babiychuk, S.M., Kuchma, T.L., Tomachenko, O.V., Yurkiv, L.Ya., 2020. Remote sensing of the Earth: analysis of space images in geoinformation systems: training and method manual. Kyiv : National Center "Small Academy of Sciences", 268. (In Ukrainian)

Burshtynska, Kh., Babushka, A., Halochkin, M., 2020. Modeling of hydrological processes using GIS ARCGIS and the HPP-RAS module. In Geodesy, cartography and aerial photography, 91, 28–40. (In Ukrainian)

Karabinyuk, M. M., Hnatyak, I. S., Buryanyk, O. O., Hostyuk, Z. V., Karabinyuk, Y. V., 2021. Modern dynamics of water levels and their flood rises in the upper reaches of the Prut River within the landscape of Chornohora (Ukrainian Carpathians). In Physical geography and geomorphology, 1–3 (105–107), 7–17. (In Ukrainian)

Klapchuk, V. M., 1994. Stages of development of river valleys of the upper Prut basin. Dissertation for obtaining sciences. candidate degree geogr. sciences; Institute of Geography of the National Academy of Sciences of Ukraine; special 11.00.04 "geomorphology and evolutionary geography". Kyiv, 180. (In Ukrainian)

Kovalchuk, I. P., Kovalchuk, A. I., 2014. Geoinformatics and atlas mapping of river basin systems. In Geopolitics and exogeodynamics of regions: Scientific journal, 10, 1. Symferopol', 63–67. (In Ukrainian)

Kovalchuk, I. P. Shvets, O. I., Andreychuk, Yu. M., 2012. Cartographic modeling of hydroecological problems of river basin systems. In Modern achievements of geodetic science: Collection of scientific works of the Western Geodetic Society of UTGC. Lviv: Politekhnika, 1 (23), 220–226. (In Ukrainian)

Kovalchuk, I., 2004. Professor Petro Tsis: contribution to the development of Ukrainian geomorphology. In History of Ukrainian geography, 2/10, 7–12. (In Ukrainian)

Kosteniuk, L.V., Smirnova V. G., 2010. Formation of the hydrographic network of the mountainous part of the Upper Prut basin. In Hydrology, hydrochemistry and hydroecology. Kyiv: Obryi, 105–113. (In Ukrainian)

Kostenyuk, L. V., Popyuk, Ya. A., 2019. Peculiarities of the formation of the hydrographic network of the Pistinka–Lyuchka–Luchka Sopivka river system. In Scientific notes of the Ternopil Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: Geography. Ternopil: Type, 2, 47, 33–40. (In Ukrainian)

Kostenyuk, L. V., Popyuk, Y. A., Lungu, N. I., 2020. Peculiarities of the reshaping of the hydrographic network in the Belyi Cheremosh river basin In Materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 30th anniversary of the opening of the Department of Geography of Ukraine and Regional Studies and the 80th anniversary formation of Chernivtsi region (Chernivtsi, May 7-9, 2020). Chernivtsi: City, 131–134. (In Ukrainian)

Kostenyuk, L. V., Zablotovska, N. V., 2022. Peculiarities of channel processes on mountain rivers within the limits of the Vorokhto-Putilsk lowlands (Cheremosha basin) In Scientific Notes of Volodymyr Hnatyuk Ternopil Pedagogical University. Series: Geography. Ternopil: Type, 1, 52, 51–59. (In Ukrainian)

Kosteniuk, L., 2022. Application of GIS software for studies of channel processes (on the example of the basin of the River River) In Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Series: Geography, 839, 91–99. (In Ukrainian)

Kravchuk, Ya. S., 2005. Geomorphology of the Skibo Carpathians. Lviv: Ivan Franko National University, 232. (In Ukrainian)

Kravchuk, Ya. S., 2008. Geomorphology of the Poloninsk-Chornohora Carpathians. Lviv: Ivan Franko National University, 188. (In Ukrainian)

Nazarevych, A., 2003. Geoinformation technologies in geomonitoring studies. In Geodesy, cartography and aerial photography, 63. Lviv, 266–271. (In Ukrainian)

Slyvka, R. O., 2001. Geomorphology of the Watershed-Verkhovyna Carpathians. Lviv: Ivan Franko National University, 152. (In Ukrainian)

Solovei, T., 2009. Atlas of surface waters of the Prut basin (within Ukraine) / ed. T. Solovei, T. Hrushchynskyi, K. Yuzvyak. Kamianets-Podilskyi, 21. (In Ukrainian)

Chupylo (Bayrak), G., 2006. Historic-tektonical features of formation of a hydrographic network of the Ukrainian Carpathians on the basis of the analysis of three-dimensional model of relief. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories: Collection. of science works Lviv: Publ. center of LNU named after I. Franko, 141–151. (In Ukrainian)

Burshtynska, Kh., Babushka, A., Tretyak, S., Halochkin, M., 2018. Monitoring of the riverbed of river Dniester using remote sensing data and GIS technologies In 25th Anniversary Conference: Geographic Information Systems and Exhibition. GIS ODYSSEY, 64–73.

Burshtynska, Kh., Shevchuk, V., Tretyak, S., Vekliuk, V., 2016. Monitoring of the riverbeds of rivers Dniester and Tisza of the Carpathian region. In XXIII ISPRS Congress, Commission VII, XLIB7. Prague, Czech Republic. 177–182. doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B7-177-2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3948

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.