ВИВЧЕННЯ УМОВ РУСЛОФОРМУВАННЯ РІЧОК ПЕРЕДКАРПАТТЯ В МЕЖАХ АЛЮВІАЛЬНИХ РІВНИН

Olha Palanychko

Анотація


Висвітлено результати вивчення чинників руслоформування річок у межах передгір’я. На основі результатів попередніх досліджень, архівних матеріалів та власних доробок досліджено дію чинників руслоформування за розробленою автором функціонально-басейновою схемою для умов алювіальних рівнин. Для дослідження обрано територію Передкарпаття та прилеглих частин Карпат і Поділля, що характеризуються розширеними ділянками днищ річкових долин, заповнених алювієм (алювіальними рівнинами). Штучним обмеженням території дослідження є державний кордон України. Виділену територію дослідження умовно назвали гідролого-руслознавчим Передкарпаттям. Проте зауважимо, що вона виходить за межі геоморфологічного Передкарпаття.

Запропоновано здійснювати поетапно вивчення особливостей умов руслоформування основних водотоків у межах території дослідження (алювіальних рівнин). Виокремлено чотири рівні деталізації досліджень, на кожному з яких відповідно складено план (алгоритм дослідження). На першому (найвищому) рівні розгляду складено оглядову карту алювіальних рівнин, що демонструє алювіальні рівнини у межах території дослідження на фоні загальної будови території, оротектонічних структур. На другому – створено оглядові карти алювіальних рівнин першого порядку. Вони відображають основні алювіальні рівнини регіону – річково-долинні системи, пов’язані із від’ємними оротектонічними структурами, та прилеглі утворення. На третьому рівні розгляду складено оглядово-аналітичні карти алювіальних рівнин другого порядку, на яких показано розширені ділянки дна долин річок у межах алювіальних рівнин першого порядку. На картах також відображено особливості внутрішнього рельєфу дна долин; гідрографічну мережу; генералізовані межі багаторічних смуг руслоформування, заплав; межі однорідних ділянок русел та заплав. У межах території дослідження виокремлено сто однорідних ділянок русел та заплав на вісімнадцяти головних річках, а також описано їхню послідовність уздовж річок у межах алювіальних рівнин. На четвертому етапі виокремлено аналітичні карти частин алювіальних рівнин другого порядку. Вони відображають деталі рельєфу дна річкових долин (зокрема гідрографічну мережу як індикатор будови дна), наявність виходів корінних порід для аналізу місцевих умов розвитку системи потік-русло.

Ключові слова: геогідроморфологічний аналіз; руслові процеси; алювіальні рівнини; однорідні ділянки; руслоформуючі витрати.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bayrak, G., Kovalchuk, U., 2017. Morphology and dynamics of the Stryvihor riverbed in the Precarpathian Highlands. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories. Lviv : Ivan Franko LNU Publishing House, 1(7). 64–76. (In Ukrainian)

Bayrak, G., Mukha, I., 2014. Computer modeling of erosion-accumulative processes of watercourses of the Ukrainian Carpathians. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories. Lviv : Ivan Franko LNU Publishing House, 3–9. (In Ukrainian)

Horishnyi, P., 2014. Horizontal deformations of the lower reaches of the Stryi river bed in 1896–2006. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories. Lviv : Ivan Franko LNU Publishing House, 68–74. (In Ukrainian)

Dubis, L., Kuzio, N., 2016. Types of the Bystrytsia Nadvirnyanska riverbed. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories. Lviv : Ivan Franko LNU Publishing House. 1(6). 261–274. (In Ukrainian)

Kovalchuk, I. 1997. Regional ecological and geomorphological analysis. Lviv : Institute of Ukrainian Studies. 440. (In Ukrainian)

Kosteniuk, L. 2012. Patterns of riverbed formation in the river system of the Upper Prut. (Candidate of Sciences’ thesis). Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. Chernivtsi. 20. (In Ukrainian)

Kravchuk, Ya. 2006. Geomorphological cartography. Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. 176. (In Ukrainian)

Kravchuk, Ya. 1999. Geomorphology of Peredkarpattia: Monograph. Lviv : Mercator. 188. (In Ukrainian)

National Atlas of Ukraine. 2007. Kyiv : Cartography, 440+875 ill. (In Ukrainian)

Obodovskyi, O., Onyshchuk, V., Grebin, V., and others., 2010. Riverbed processes of the Limnytsia River. Kyiv : Nika Center, 256. (In Ukrainian)

Palanychko, O., 2010. Riverbed Formation Regularities in Peredkarpattia Rivers. (Candidate of Sciences’ thesis). Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv. 22. (In Ukrainian)

Nature of the Ukrainian Carpathians. 1968. K. I. Gerenchuk (Ed.) Lviv : Lviv University Publishing House. 265. (In Ukrainian)

Razlach, Z., 2008. Analysis of vertical riverbed deformations of rivers in the Upper and Middle Dniester basin. (Candidate of Sciences’ thesis). Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv.19. (In Ukrainian)

Smirnova, V., Shvets, Z., 2006. Palaeohydrology of Upper Siret. In Hydrology, hydrochemistry, hydroecology. Kyiv : Obrii, 11, 148–15. (In Ukrainian)

Tsis, P., 1962. Geomorphology of the Ukrainian SSR. Lviv : Lviv University Publishing House. 224. (In Ukrainian)

Yushchenko, Yu., 2005. Geohydromorphological patterns of channel development: Monograph. Chernivtsi : Ruta. 320. (In Ukrainian)

Yushchenko, Yu., Palanychko, O., Kyrylyuk, A., 2011. Methodical aspects of selection of homogeneous sections of riverbeds and floodplains on the rivers of Predkarpattia. In Scientific Bulletin of Chernivtsi University. 553–554: Geography. Chernivtsi : Chernivtsi National University. 34–38. (In Ukrainian)

Yushchenko, Yu., Kyrylyuk, A., Kostenyuk, L., and others., 2012. Territorial structure of conditions and manifestations of river channel formation In Physical geography and geomorphology. Kyiv: Obrii, 2 (66), 72–78. (In Ukrainian)

Bratescu, C., 1928. Einige quartare und imminente Flussanzapfungen in der Bukowina und in Pakutien. In Bul. fac. de stinti.din Cernauti, IІ.

Charlton, Ro., 2008. Fundamentals of fluvial geomorphology. Routledge, New York. 234. ISBN 978-0-415-33454-9

Kovalchuk, I., Mykhnovych, A., Pylypovych, O., Rud'ko, G., 2013. Extreme Exogenous Processes in Ukrainian Carpathians. In Geomorphological impact of extreme weather: Case studies from central and eastern Europe. Loczy Denes. Series: Springer Geography. Part 1. 53–67.

Krzemień, K., 2006. Research on the structure and dynamics of the Carpathian riverbeds. In Infrastructure and Ecology of Rural Areas. Kraków: PAN, 4/1/2006. 131–14. (In Polish)

Mykhnovych, A. V., Pylypovych, O. V., 2017. Riverbed deformations in the upper Dnister catchment under gravel-pits exploitation. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories. Lviv : Ivan Franko LNU Publishing House. 112–122.

The structure of riverbeds and streams (methodological study). 2012. Ed. by K. Krzemień. Kraków: Jagiellonian University. 143.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3947

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.