ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА І НАУКА У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ

Volodymyr Bilanyuk, Yevhen Ivanov

Анотація


Розглянуто історію виникнення географічної освіти і науки у Львівському університеті, рушієм чого варто вважати австрійського вченого Бальтазара Гаккета. Наказ цісаря Франца-Йосифа вийшов про створення кафедри географії при філософському факультеті університету у 1882 р., а з 1883 р. розпочато підготовку географів. Кафедру географії 1911 р. перейменували в Інститут географії, а згодом повернули попередню назву. Уже 1945 р. створено географічний факультет з чотирма кафедрами: загальної і фізичної географії, регіональної фізичної географії, економічної географії та геодезії і картографії.

Викладено бібліографічні дані відомих вчених, які працювали на географічному факультеті у різні роки. Становлення і розвиток географії у Львівському університеті пов’язані з такими відомими постатями, як Антоній Реман, Григорій Величко, Степан Рудницький, Юрій Полянський, Олена Степанів, Петро Цись, Каленик Геренчук, Опанас Ващенко, Гаврило Міллер, Федір Заставний, Анатолій Мельник, Богдан Муха, Мирон Кіт, Семен Кукурудза, Олег Шаблій, Ярослав Кравчук та ін.

Описано історію утворення і розвитку структурних підрозділів географічного факультету. Сьогодні факультет є потужною навчально-науковою інституцією, яка налічує дев’ять кафедр: геоекології і фізичної географії; економічної і соціальної географії; геоморфології і палеогеографії; раціонального використання природних ресурсів і охорони природи; географії України; ґрунтознавства і географії ґрунтів; конструктивної географії і картографії; туризму; готельно-ресторанної справи та харчових технологій. Навчальний процес забезпечують 116 викладачів, з яких 16 – доктори наук, професори й 86 – кандидати наук, доценти. За значний особистий внесок у розвиток географічної освіти і науки чимало викладачів отримало почесні звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, “Заслужений працівник освіти України”, “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Ключові слова: географія; освіта; наука; Львівський університет; географічний факультет; кафедра; вчений; дослідження.


Повний текст:

PDF

Посилання


Baitsar, A. Pylyp Buchylo – Doctor of Geography, Dean of the Faculty of Geology and Geography of Lviv University and Bishop of Ukrainian Autocephalous Orthodox Church. URL: https://baitsar.blogspot.com/2021/09/blog-post_12.html

Bilaniuk, V., Ivanov, E., 2013. Geographical Education, Science and Practice at Lviv University: History and Modernity. In Geographical Science and Practice: Challenges of the Era: Materials of the International Scientific Conference. Lviv, 1, 5–11 (In Ukrainian).

Bilaniuk, V., Ivanov, E., 2023. Geographical Education and Science at Lviv University. In Geographical Education and Science: Challenges and Progress: Materials of the International Scientific and Practical Conference. Lviv, 1, 4–14. (In Ukrainian).

Bilanyuk, V., Ivanov, E., Pandyak, I., 2012. Geographical Education, Science and Practice on the Eve of the Anniversary. In Kamenyar: Informational and Analytical Journal of Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 7, 11 (In Ukrainian).

Faculty of Geography. To the 130th Anniversary of Geography at Lviv University. 2013. V. Bilanyuk, E. Ivanov (Eds.). Lviv : Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv, 92. (In Ukrainian).

Faculty of Geography (2nd ed.). 2016. V. Bilanyuk, E. Ivanov (Eds.). Lviv : Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv, 98. (In Ukrainian).

Faculty of Geography. To the 140th Anniversary of Geography at Lviv University. 2023. V. Bilanyuk, E. Ivanov (Eds.). Lviv, 122. (In Ukrainian).

Doctor of Geography OlenaStepaniv. 2002. O. Shablii (Ed.). Lviv : Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv, 324. (In Ukrainian).

Department of Geomorphology and Paleogeography. 2007. Ya. S. Kravchuk (Ed.). Lviv : Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv, 56. (In Ukrainian).

Department of Soil Science and Geography of Soils. To the 10th Anniversary of the Foundation of the Department. 2003. S. P. Pozniak (Ed.). Lviv : Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv, 70. (In Ukrainian).

Department of Constructive Geography and Cartography. 2020. E. A. Ivanov (Ed.). Lviv : Prostir-M, 62. (In Ukrainian).

Department of Rational Use of Natural Resources and Protection of Nature. 2008. S. I. Kukurudza (Ed.). Lviv : Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv, 42. (In Ukrainian).

Kachmar, V. M. (2021). Lviv University in 1784−1918: Organizational, Educational, Scientific and National Transformations : Monograph. Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 556 (In Ukrainian).

Kravchuk Ya., Kovalchuk I., Dubis L., 2020. Department of geomorphology and paleogeography of the Lviv National University: stages of development, achievements and challenges // Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories: collection of scientific works, 1 (11), 3–29. (In Ukrainian).

Mukha, B. (2004). Department of Physical Geography of Ivan Franko National University of Lviv (1944–2004). History and Personalities. Lviv : Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv, 248. (In Ukrainian).

Professor Yurii Polyansky. 2010. O. Shablii (Ed.). Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 378. (In Ukrainian).

Pages of the History of Lviv University Based on the Materials of German-language Documents : Educational and Methodological Manual. (2nd ed.). V. M. Kachmar, M. S. Smolii (Eds.). Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 2016. 208. (In Ukrainian).

Harasimiuk, K. A. (2012). History of the Geographical Institute at Lviv University in 1883–1939. Krakow, 446. (In Polish).

Leopolis Scientifica. Science in Lviv Until the Middle of the 20th Century: Part I. Scientific Centers: Scientific Works. 2020. O. Petruk (Ed.). Lviv : Artos, 336. (In Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2023.1.3944

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.