РЕАЛЬНІ І ПОТЕНЦІЙНІ ГЕОТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

Yuriy Zinko

Анотація


Проаналізовано реальні та потенційні геотуристичні ресурси та геотуристичні об’єкти і продукти на прикладі регіону Західної України (8 адміністративних областей). Теоретико-методичною основою регіонального аналізу геотуризму слугували наукові і практичні аспекти геотуризму як форми занять, що базується на пізнанні геоспадщини. Алгоритм дослідження передбачав виділення геотуристичних регіонів з урахуванням геолого-геоморфологічної складової та дослідження їхніх реальних геотуристичних ресурсів, що представлені у вигляді геотуристичних об’єктів і продуктів. Як геотуристичні регіони Західної України розглянуто геоморфологічні таксони рівня область і підобласть для рівнинної, височинної та гірських територій. Основні геотуристичні об’єкти представлені в регіоні скельними і печерними утвореннями, останцевими горбами і гірськими вершинами, унікальними геологічними відслоненнями та морфологічними ландшафтами, давніми і сучасними гірничими виробками, спеціалізованими музеями й освітніми центрами. Охарактеризовано основні види геотуристичних послуг і продуктів, що забезпечуються на базі основних груп геотуристичних об’єктів. Виділено основні функції, які виконують геотуристичні об’єкти для їхніх відвідувачів: від науково-пізнавальних і естетично-пізнавальних до культурно-історичних і спортивно-оздоровчих. Розглянуто також геотуристичний потенціал основних виділених геотуристичних регіонів.

Результатом проведених досліджень є розроблена типізація геотуристичних об’єктів Західної України за спеціалізацією, рівнем туристичного облаштування і сервісу, ступенем відвідуваності. За характером спеціалізації виокремлено геотуристичні об’єкти: переважно геотуристичні, екотуристично-геотуристичні, культурно-геотуристичні, гірсько-геотуристичні, промислово-геотуристичні. Оцінку облаштування геотуристичних об’єктів здійснено щодо можливості обслуговування індивідуальних і групових турів з відповідним інформаційно-освітнім сервісом. Як перспективні геотуристичні об’єкти і території міжнародного значення виділено карстові печери Поділля, каньйоноподіблні відрізки Дністра і його приток, скельні комплекси Карпат та Чорногірський хребет з альпійським рельєфом. Значний потенціал для розвитку геотуризму мають національні і регіональні парки регіону, що характеризуються значною геоспадщиною.

Регіон Західної України сприятливий для впровадження інноваційних форм геотуризму як територіальних туристичних дестинацій. Обґрунтовано створення на базі заповідників, національних і ландшафтних парків та історико-культурних заповідників з визначною геоспадщиною, національних геопарків та тематичних парків. Важливим є подальший розвиток геотуристичних шляхів локального, регіонального, національного і міжнародного значення. Необхідним для перспективного розвитку геотуризму в регіоні є науково-освітнє та організаційне забезпечення розробки та реалізації проектів геотуристичного типу.

Ключові слова: геотуризм; ресурси; об’єкти; атракції; продукти; геоспадщина; регіон.


Повний текст:

PDF

Посилання


Adamenko, O. M., Zorin, D. O., Mishchenko, L. V., 2007. "Ice Age Park" in Starunya. In Fossil fauna and flora of the last glaciation: abstracts of reports of the II International Scientific Conference. Ivano-Frankivsk–Krakow, 29–31. (In Ukrainian).

Bayrak, G., Manko, A., 2021. Tourist attractiveness of geological and geomorphological objects of Prigorgan Precarpathian. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpathians and adjacent areas. Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv, 144–168. https://doi.org/10.30970/gpc.2021.2.3554

Bogucki, A., Voloshyn, P., 2014. Engineering-geological characteristics of the rocks of the loess-soil series from the key section Boyanychi reference (Volynian Upland). In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 47, 18–29. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Malska, M., Zinko, Y., Shevchuk, O., 2012. Geotourism brand “Ukrainian Amber Route”. In Geography and tourism: national and international experience: materials of the VI International Scientific Conference. Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv, 67–75. (In Ukrainian)

Bogucki, A., Malska, M., Zinko, Y., Shevchuk, O., 2013. Scientific and methodological principles of the creation of the “Ukrainian Amber Road” and the formation of its geotourism brand. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 43 (1), 136–149. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Yatsyshyn, A., Dmytruk, R., Tomeniuk, O., 2016. The Solonske section and the prospects for studying the Loyeva surface. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 50, 54–66. (In Ukrainian).

Geological monuments of Ukraine in 4 volumes. 2006–2011. V. P. Bezvynnyi, S. V. Biletskyi, O. B. Boborov ta in.; [Eds. V. I. Kalinina, D. S. Hurskoho, I. V. Antakovoi]. Kyiv : DIA, Vol. 1, 320; Vol. 2, 320. (In Ukrainian).

Geotourism: Practice and Experience : materials of the I International Scientific Conference, 2014. Lviv : Karty & atlasy, 152. (In Ukrainian).

Geotourism: Practice and Experience : materials of the II International Scientific Conference, 2016. Lviv : Karty & atlasy, 168. (In Ukrainian).

Geotourism: Practice and Experience : materials of the III International Scientific Conference, 2018. Lviv : Kameniar, 256. (In Ukrainian).

Geotourism: Practice and Experience : materials of the IV International Scientific Conference, 2020. Lviv : Kameniar, 188. (In Ukrainian).

Geotourism: Practice and Experience : materials of the V International Scientific Conference, 2022. Lviv : Kameniar, 124. (In Ukrainian).

Geotourist guide along the "Geo-Carpathians" route Krosno – Boryslav – Yaremche: Monograph, 2013. I. M. Bubniak, A. T. Solieсki (Eds.). Krosno : Derzhavna Vyshcha Profesiina Shkola imeni Stanislava Pihonia v Krosno, 144. (In Ukrainian-Polish).

Glacial and periglacial of Volyn Polissia: Materials of the XIII Ukrainian-Polish seminar, 2005. Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv, 249. (In Ukrainian).

Glacial and periglacial of Ukrainian Precarpathia: Collection of scientific papers of the XVII Ukrainian-Polish seminar, 2011. Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv, 306. (In Ukrainian).

State historical and cultural reserve "Tustan". [08.01.2023]. URL : https://old.tustan.ua/derzhavniy-istoriko-kulturniy-zapovidnik/.

Derzypilskyi, L.M., 2015. Ancient rock sanctuaries and toponymy of Kosiv region. Kosiv : Pysanyi Kamin, 140. (In Ukrainian).

Dubis, L., 2010. Lithological features of deposits of the relict dunes of Maly Polissia. In Physical geography and geomorphology. Kyiv : VHL “Obrii”, 4 (61), 127–136. (In Ukrainian).

Zavadovych, O., Zinko, Yu., Ivanina, A., Pidlisna, O., 2018. Geotourist trail project in the regional landscape park “Znesinnia” (Lviv) In Geotourism: Practice and Experience : materials of the III International Scientific Conference, 2018. Lviv : Kameniar, 50–53. (In Ukrainian).

Zinko, Yu. Study of geotopes of the geomorphological type of Western Podillia for the needs of nature conservation planning. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 36, 139–150. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., 2014. Cultural evaluation of the relief of Western Ukraine. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpathians and adjacent areas. Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv, 175–179. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., 2017. To the issue of comprehensive research of megalithic rocks of Kosiv region. In Environmental, historical, cultural and eco-educational aspects of the balanced development of the Ukrainian Carpathians: Materials of the international scientific and practical conference dedicated to the 15th anniversary of the Hutsulshchyna NNP. Kosiv : PP Pavliuk M. D., 322–326. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., 2022. Approaches to creating geoparks: international and domestic experience. In Geotourism: Practice and Experience : materials of the V International Scientific Conference, Lviv : Kameniar, 89–92. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., Hnatiuk, R., Shevchuk, O., Ivanyk, M., 2020. Methodological principles of typification of promising geotourism objects and territories (using the example of Western Ukraine). In Geotourism: Practice and Experience : materials of the IV International Scientific Conference, Lviv : Kameniar, 17–22. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., Zinko, Ju., 2013. Cultural and aesthetic assessment of the relief of Western Ukraine. In Geographical science and practice: challenges of the era: Materials of the international. of science conf. to the 130th anniversary of geography at Lviv University. Bilaniuk V. I., Ivanov Ye. A. (Eds.). Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv, 2, 189–192. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., Shevchuk, O., 2009. Prerequisites for the creation of the "Dniester Canyon" geopark. In The Dniester Canyon is a unique tourism area: Proceedings of the international scientific and practical conference. Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky, 7–12. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., Shevchuk, O., 2011. Projected geoparks of Western Ukraine. In Physical geography and geomorphology. Kyiv : VHL “Obrii”, 3(64), 41–55. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., Shevchuk, O., 2020. In memory of Professor Marek Doctor – an outstanding popularizer of geotourism. In Geotourism: Practice and Experience : materials of the IV International Scientific Conference, Lviv : Kameniar, 194–195. (In Ukrainian).

Ivanov, Ye., Andreichuk, Yu., Knysh, I., 2016. Justification of the creation of a recreational zone within the borders of the Boryslav ozokerite deposit. In Geotourism: Practice and Experience : materials of the II International Scientific Conference. Lviv : Karty & atlasy, 129–131. (In Ukrainian).

Karabiniuk, M. M., 2019. Dynamics of visitors to the subalpine and alpine highlands of Montenegro in 2003–2018. In Functioning of protected areas in modern conditions: Materials of the International scientific and practical conference dedicated to the Synevyr National Nature Park. Synevyr : NPP “Synevyr”, 239–245. (In Ukrainian).

Carpathian Biosphere Reserve. [08.01.2023]. URL: https://kbz.in.ua/.

Karpatskyi (Carpathian) National Nature Park. [08.01.2023]. URL: https://karpatskyi-park.in.ua/.

Kasiianyk, I., Vitvitskyi, Ya., 2020. Regional interpretation of the lithological-paleontological structure of the outcrop as a condition for the effectiveness of the geotourism product. In Geotourism: Practice and Experience : materials of the IV International Scientific Conference, Lviv : Kameniar, 28–31. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., 2021. Relief of the Ukrainian Carpathians: Monograph. Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv, 2021. 576 с. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu., Brusak, V., Blahodyr, S., Shevchuk, O., 2013. The network of geoparks in Ukraine: the main principles of formation. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 43 (1), 179–184. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu., Hnatiuk, R., Shevchuk, O., 2016. Inventory and assessment of the geodiversity of upper and middle Transnistria for the needs of geoprotection and geotourism. In Ukrainian geography: modern challenges. Collection of scientific works in 3 volumes. Kyiv : Print Service, Vol. ІІ, 149–151. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu., Khomyn, Ya., Shevchuk, O., 2012. Projected Geopark “Volcanic Carpathians”. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 40 (2), 30–43. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Khomyn, Ya., 2011. Relief of the Volcanic range of the Ukrainian Carpathians: monograph. Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv, 189. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Shevchuk, O., 2011. Prospects for the development of volcanic tourism within the Vygorlat-Hutyn range of the Ukrainian Carpathians. In Recreational potential of Prykarpattia: History, current state, prospects. Vyp. 3 : Turyzm i rozvytok rehionu : Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. / Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka [hol. red. V. Klapchuk]. Ivano-Frankivsk : “Foliant”, 261–270. (In Ukrainian).

Kramarets, V. O., Dubyna, Ya. I., Kokhanets, M. I., Pryndak, V. P., 2005. Objects of abiotic nature of the National Nature Park “Skolivski Beskydy. Skole, 35. (In Ukrainian).

Kuhutiak, M. V., 2015. Bubnyshche. Sanctuary of the Great Goddess in the Carpathians. Ivano-Frankivsk : Manuskrypt-Lviv, 144. (In Ukrainian).

Leshchukh, R. Y., Pashchenko, V. H., Smishko, R. M., 2004. Geological practice in Podillya and the Ukrainian Carpathians: Educational and methodological manual. Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv, 244. (In Ukrainian).

Mykolaiv fortress: fortification modern on the eve of the First World War. Krai: Kraieznavcho-turystychnyi portal, 16.11.2021. [08.01.2023]. URL : http://www.kray.org.ua/16489/mandrivky/mikolayivska-fortetsya-fortifikatsiyniy-modern-naperedodni-pershoyi-svitovoyi/

Mykulych, O., Buchynska, A., Tarnavskyi, R., Yatsozhynskyi, O., 2018. Geotourist and historical and cultural objects of Boryslav in the project “Halytska California”. In Geotourism: Practice and Experience : materials of the III International Scientific Conference. Lviv : Kameniar, 71–74. (In Ukrainian).

International scientific center "Observatory" (White Elephant). [08.01.2023]. URL : https://observatorium.pnu.edu.ua/.

Monchak, L. S., Stelmakh, O. R. , Khomyn, V. R., 2010. Geological guide to the Ivano-Frankivsk region. Ivano-Frankivsk : Lileia-NV, 240. (In Ukrainian).

Monchak, L. S., Khomyn, V. R., Monchak, Yu. L., Loktiev, A. V., 2021. Geological guide to the Transcarpathian region. Uzhhorod : “Karpaty”, 136. (In Ukrainian).

Amber Museum / Rivnenskyi oblasnyi kraieznavchyi muzei. [08.01.2023]. URL: http://museum.rv.gov.ua/vistavka-muzej-burshtin/.

National Nature Park “Dermansko-Ostrozki”. [08.01.2023]. URL: https://npp-derman-ostroh.wixsite.com/nppdo.

National Nature Park “Dnistrovskyi kanion”. [08.01.2023]. URL : http://dnistercanyon.pp.ua/index.php/uk.

National Nature Park “Zacharovanyi krai”. [08.01.2023]. URL : https://nppzk.info/golovna.html.

National Nature Park “Kremenetski hory”. [08.01.2023]. URL : https://www.kremgory.in.ua/.

National Nature Park “Pivnichne Podillia”. [08.01.2023]. URL : https://park-podillya.com.ua/.

National Nature Park “Podilski Tovtry”. [08.01.2023]. URL : https://www.npptovtry.org.ua/.

National Nature Park “Skolivski Beskydy”. [08.01.2023]. URL : https://skole.org.ua/.

Protection and management of objects of inanimate nature in protected areas: Materials of the International Scientific and Practical Conference, 2008. Hrymailiv–Ternopil : “Dzhura”, 340. (In Ukrainian).

Paliienko, V. P., Barshchevskyi, M. Ye., Bortnyk, S. Yu. et all, 2004. General geomorphological zoning of the territory of Ukraine. In Ukrainian Geographical Journal, 1, 3–11. (In Ukrainian).

“Verteba” cave. Excursion / Ekskursii Kamianets-Podilskyi. [04.10.2022]. URL : https://ekskyrsii.k-p.net.ua/tyr/65-pechera-verteba-ekskursya.html.

“Mlynky” cave. [04.10.2022]. URL : http://www.mlynky.net.ua/.

“Optymistychna” cave. [04.10.2022]. URL : http://optymistychna.com/excurtion/.

Caves of Ternopil region – Kryvche, Verteba, Monastyrok / Chernivetske ekskursiine biuro. [04.10.2022]. URL: https://chernivtsi-tours.com.ua/index.php?nm=250&sub=247.

Nature reserve “Gorgany”. [08.01.2023]. URL: https://gorgany-zapovidnyk.in.ua/.

Nature reserve “Medobory” / Pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy. [08.01.2023]. URL : https://wownature.in.ua/parky-i-zapovidnyky/pryrodnyy-zapovidnyk-medobory-ternopilska-oblast/.

Rats Adalbert (Rácz Béla).Traveling through the terrains of modern Transcarpathia (Zakarpattia) in the Paleolithic era / Archaeology of Transcarpathia, 2019. [08.01.2023]. URL : https://www.researchgate.net/publication/337275386_Mandruvanna_terenami_sucasnogo_Zakarpatta_v_epohu_paleolitu.

Remezova, O., Komliev, O., 2018. Problems and prospects for the development of the Ukrainian segment of the “Amber Road of Europe”. In Geotourism: Practice and Experience : materials of the III International Scientific Conference. Lviv : Kameniar, 154–156. (In Ukrainian).

Rozhko, I. M., Matviiv, V. P., Brusak, V. P., 2011. Geographical and ecological routes of Chornohory: study guide. Lviv : Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv, 224. (In Ukrainian).

Savka, H., Shushniak V., 2016. Landscape-sozological analysis of geosites of the Ukrainian Roztoche. In Geotourism: Practice and Experience : materials of the II International Scientific Conference. Lviv : Karty & atlasy, 64–66. (In Ukrainian).

Svynko, Y. M., Volik, O. V., 2004. Travertine rocks of Middle Transnistria: Guidebook. Ternopil : Navch. knyha. Bohdan, 44. (In Ukrainian).

Speleotours in Ternopil region / Turystychne biuro Oksamyt KL. [04.10.2022]. URL : https://oksamyt.bitrix24.site/speloeotury/.

Tourist-information office-museum “Burshtynovy shlach” (Amber Road) in the Volodymyrets. Rivnenshchyna. [08.01.2023]. URL : https://rivne.travel/inspiration/turisticni-informacijni-centri-rivnensini.

Uzhanskyi National Nature Park. [08.01.2023]. URL : https://uzhanskyi-park.in.ua/.

Shevchuk, O., 2012. Defense castle structures on the territory of the Volcanic Carpathians as geotourist attractions of the projected geopark. In Castle tourism of the Ternopil region: problems and prospects for development: Materials of the International Scientific and Practical Conference. Ternopil : TNPU Publishing House named after V. Hnatyuk, 121–127. (In Ukrainian).

Adamenko, O. M., Kotarba, M., Radlowska, K. O., Mosiuk, M. I., Omelchenko, V. G., Bebenek, S., Khomyn, V. R., Matyszkiewicz, J., 2021. Starunya: from geological monument to nature UNESCO geopark. In Environmental safety and nature management, 39 (3), 44–50. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.3.44-50.

Alexandrowicz, S. W., 2004. Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 261.

Alexandrowicz, S. W., 2005. The history of Starunia – a palaeontologic site and old ozocerite mine. In Polish and Ukrainian Geological Studies in the Years 2004–2005 at Starunia – The Area of Discoveries of Woolly Rhinoceroses and Other Extinct Vertebrates. M. J. Kotarba (Eds.). Warsaw-Kraków : Polish Geological Institute and “Geosphere”, 21–36.

Alexandrowicz, S. W., 2006. Historia i ostatnie lata działalności kopalni wosku ziemnego w Staruni. In Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, 7, 185–214.

Bayrak, G., Teodorovych, L., 2020. Geological and geomorphological objects of the Ukrainian Carpathians’ Beskid Mountains and their tourist attractiveness. In Journ. Geology, Geography and Geoecology, 29 (1). 16–29. https://doi.org/10.15421/112002

Brzezińska-Wójcik, T., 2021. Relationship Between the Geotourism Potential and Function in the Polish Part of the Roztocze Transboundary Biosphere Reserve. In Geosciences (Switzerland), 11(3), 120.

Dryglas, D., Miskiewicz, K. Construction of the geotourism product structure on the example of Poland. Paper presented at the 14th Geoconferences on Ecology, Economics, Education and Legislation, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences, (n.d.). 2014. 155–162.

Hose, T. A., 2012. 3G’s for modern geotourism. In Geoheritage, 4 (1–2), 7–24.

Geoattractions / Facebook. [08.01.2023]. URL: https://www.facebook.com/geoattractions/

Jurajski Park Dinozaurów Muzeum Dziejow Ziemi w Wasilkowie. [08.01.2023]. URL : https://jurajskiparkdinozaurow.pl/. (In Polish).

Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej, 2012. T. Słomka (Red.). Kraków: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, 720. (In Polish).

Kotarba, M. J., 2009. The Starunia palaeontological site and idea of the Ukrainian-Polish trans-border geotourist trail “Traces of large extinct mammals, earth wax, oil and salt: from Starunia to Kraków”. In Geoturystyka, 3 (18), 5–20.

Kuc, T., Rozanski, K., Kotarba, M. J., Goslar, T., Kubiak, H., 2012. Radiocarbon Dating of Pleistocene Fauna and Flora from Starunia, SW Ukraine. In Radiocarbon, 54, 1, 123–136.

Migon, P., 2012. Geoturystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 276. (In Polish).

Miśkiewicz, K., Doktor, M., Słomka, T., 2007. Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. In Geoturystyka, 4 (11), 3–12. (In Polish).

Newsome, D., Dowling, R. K., 2010. Geotourism : The Tourism of Geology and Landscape. Oxford : Goodfellow Publishers, 246. http://dx.doi.org/10.23912/978-1-906884-09-3-21.

Park Dinozaurów Jura Park. Bałtowski Kompleks Turystyczny. [08.01.2023]. URL : https://juraparkbaltow.pl/atrakcje/jurapark/ (In Polish).

Pereira, P., Pereira, D., 2010. Methodological guidelines for geomorphosite assessment. In Géomorphologie: relief, processus, environnement, 1(3), 215–222.

Poleski Park Narodowy. Mapa geologiczno-turystyczna. Skala 1:30 000. 2010. Panstwowy Instytut Geologiczny, Panstwowy Instytut Badawczy. Warszawa. (In Polish).

Reynard, E., Brilha, J. (Eds.), 2018. In Geoheritage: assessment, protection and management. Elsevier, Amsterdam, 450.

Rozenkiewicz, A., Widawski, K., Jary, Z., 2020. Geotourism and the 21st Century–NTOs’ Website Information Availability on Geotourism Resources in Selected Central European Countries: International Perspective. In Resources, 9 (4), 1–28.

Słomka, T., Kicińska-Świederska, A., 2004. Geoturystyka – podstawowe pojecia. In Geoturystyka, 1 (1), 5–7. (In Polish).

Słomka, T., Bartuś, T., Mastej, W., Łodziński, M., Mayer, W., Stefaniuk M., Doktor M., Koźma J., Cwojdziński S., Stachowiak A., 2009. The Sudetic Geostrada – an idea of geological and landscape studies heritage with inventarization of the objects of abiotic nature. In Geoturystyka. 4(19), 3–18.

Zińko, Yu., 2022. Oferty turystyczne jaskiń Naddniestrzańskiego Podola (Ukraina). In Materiały 56. Sympozjum Speleologiczne. Podlesice, 13–16.10.2022, 98–99. (In Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3863

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.