ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ГІРСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ СИЛЬВАТИЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Oksana Lenevych, Zinoviy Pankiv

Анотація


Сколівський район, що згідно з новими адміністративними утвореннями входить до складу Стрийського району, повністю розташований у межах Українських Карпат. Його територія приурочена до Сколівських Бескидів та Стрийсько-Сянської верховини, що обумовлює переважання значних абсолютних висот, високі показники розчленованості та залісненості.

Заснування нових сіл, природний приріст населення, земельні реформи вимагали збільшення обсягу земельних угідь. Значне збільшення площі сільськогосподарських земель у Карпатському регіоні відбулося у два етапи. Перший ‒ впродовж капіталістичного етапу землекористування (після скасування кріпосного права 1848 р.), а другий ‒ під час радянського етапу землекористування. Екстенсивні методи використання природних ресурсів за період радянського етапу землекористування зумовили масштабне розширення площ сільськогосподарських земель внаслідок розорювання лісових земель, прибережних захисних смуг, схилів тощо. Саме за ці роки в Карпатському регіоні України було досягнуто найбільших показників їхньої сільськогосподарської освоєності та розораності. Складні погодні умови, низька родючість земель, масштабні ерозійні процеси, соціально-економічні та демографічні чинники дещо зменшили сільськогосподарське освоєння гірського регіону. Наймасштабнішого занепаду сільськогосподарські землі зазнали в період розпаду Радянського Союзу, що характеризувався розпадом колгоспних та радгоспних господарств.

У результаті роздержавлення та приватизації земель в районі станом на 01.01.2016 р. обліковано 31 303 землевласники та землекористувачі, значну частину (97,54 %) з яких становлять громадяни. Незважаючи на чисельність землевласників та землекористувачів серед громадян у їхньому користуванні сконцентровані незначні площі земель (здебільшого сільськогосподарського призначення та під забудову). Основні масиви земель району (понад 50 % (75 173,50 га) є в користуванні лісогосподарських підприємств ДП “Сколівський лісгосп” та “Славський лісгосп”, національного природного парку “Сколівські Бескиди” та Міністерства оборони України.

Скорочення поголів’я ВРХ, зафіксоване на початку 90-х років, вплинуло на зменшення кормових угідь, зокрема сіножатей та пасовищ. Порівняно з 2009 роком, 2016 року площа кормових угідь району зменшилась майже на 65 га. Проведені польові та лабораторні дослідження в урочищі Погарці (с. Козьова, Стрийський район) виявили, що відновлення перелогових земель відбувається за добре відомою в лісівництві схемою. Встановлено, що ділянки, які в минулому не розорювали, заростають ялиною європейською (смерекою) (Picea abies (L.) Karst.), тоді як ділянки, що тривалий час розорювали під посіви технічних культур, заростають сірою вільхою (Alnus incana (L.) Moench.), шипшиною собачою (Rosa canina L.), березою (Bеtula) та ін. Сьогодні таку деревину не вважають головною породою в лісовому господарстві, проте потенційно її може використовувати місцеве населення для особистих потреб. Зазначимо, що формування нових ярусів кущів та дерев дещо притінюють трав’янисті угруповання, а з часом взагалі витісняють їх. Найнебезпечніше це для флори та фауни, внесеної до Червоної книги України.

Ключові слова: землекористування; землевласники та землекористувачі; перелогові землі; сільськогосподарські землі; гірський регіон; Сколівські Бескиди.


Повний текст:

PDF

Посилання


Anthropogenic changes in the biogeocenotic cover in the Carpathian region, 1994. Kyiv : Nauk. dumka, 166. (In Ukrainian).

Bayrak, G. R., 2007. Analysis of the relief and nature use of the plains of western Ukraine according to aerospace data: Monograph. Lviv : Ed. center of Ivan Franko National University of Lviv, 263. (In Ukrainian).

Golubets, M. A., Hnativ, P. S., Krok, B. O., 2007. Changes in the spatial structure of plant cover. In Conceptual principles of sustainable development of the mountain region. Lviv : Polly, 85. (In Ukrainian).

Golubets, M. A., 2013. Ecosystemology. Lviv, 324. (In Ukrainian).

State Statistics Service of Ukraine. Main Department of Statistics in Lviv Region. Access mode. URL : https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/st_inf.php. (In Ukrainian).

Land Code of Ukraine. Access mode. URL : https://land.gov.ua/docs/zz/uzk.pdf. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. P., 1997. Regional ecological and geomorphological analysis. Lviv : Institute of Ukrainian Studies, 440. (In Ukrainian).

Kozlovskyi, M. P., Shkaruba, A. D., Shpakivska, I. M., Rozhak, V. P., 2018. Ecological principles of forestry management in Ukraine in the context of European integration In Scientific Bulletin of National Technical University of Ukraine, 28, 11, 48–54. (In Ukrainian).

Laboratory practicum in soil science. 2003. Ed. Gaskevich V. Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, 62. (In Ukrainian).

Mokryi, V. I., Kapustyanyk, V. B., Khomiuk, P. G., 2011. Models of phase transitions of successional processes of forest communities of the Western Polissia In Ecological safety and nature management: coll. of science pr. Kyiv, 8, 94–118. (In Ukrainian).

Pankiv, Z. P., 2011 The system of classification categories of land use In Visnyk Lviv Univ. Geographical series, 39, 260–266. (In Ukrainian).

Pankiv, Z. P., Lenevich, O. I., 2011. Current state and prospects of land use in the mountainous region of Lviv region In Scientific papers of Ternopil national. university Series: Geography, 29, 158–163. (In Ukrainian).

Pankiv, Z., 2013. Productive soils – the basis of effective agricultural land use in the Carpathian region of Ukraine In Visnyk of Lviv University. Geographical series, 44, 257–264. (In Ukrainian).

Pankiv, Z., 2015. Land use in the Carpathian region of Ukraine: theory, history and current state: monograph. Lviv : LNU named after Ivan Franko, 340. (In Ukrainian).

Pankiv, Z., Kyrylchuk, A., Bonishko, O., 2021. Soil evaluation of agricultural lands of Lviv region In Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: geography, 50, 1, 169−177. (In Ukrainian).

Tkachenko, V. S., 2004. Phytocenotic monitoring of reserve successions in the Ukrainian Steppe Nature Reserve. Kyiv : Phytosocial Center. 184 (In Ukrainian).

Yamelinets, T., Pozniak, S., Pankiv, Z., Bonishko, O., 2022. URL : https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/569/579 (In Ukrainian).

Yashchenko, P. T., Kanarskyi, Yu. V., Shpakivska, I. M., 2021. Sylvatization of habitats of meadow-steppe vegetation and invertebrates in the nature protection objects of the Gologirsky Highlands (environmental protection assessment of the phenomenon) In Scientific works of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 22, 27–40. (In Ukrainian).

Alexander, V. P., Volker, C. R., Matthias, B., Tobias, K., Daniel, M., 2012. Effects of institutional changes on land use: Agricultural land abandonment during the transition from state-command to market-driven economies in post-Soviet Eastern Europe In Environ. Res. Lett, 7. URL : http://silvis.forest.wisc.edu/wp-content/uploads/pubs/SILVIS/erl12_2_024021_0.pdf .

Beck, T., Jorgensen, R. G., Kandeler, Е. et al. 1997. An inter-laboratory comparison of ten different ways of measuring soil microbial biomass C. In Soil Biol. and Biochem, 29, 7, 1023−1032.

Kobler, A., Kusar, G., Hocevar, M., 2004. Detection and prediction of spontaneous afforestation using multispectral satellite data and GIS methods. In Zbornik gozdarstva in lesarstva (Slovenia), 277‒308.

Kobler, A., Cunder, T., Pirnat, J., 2005. Modelling spontaneous afforestation in Postojna area, Slovenia In Journal for Nature Conservation, 13 (2), 127‒135.

Maryskevych, O., Shpakivska, І., 2011. The influence of pastoral use on soil properties in the Skolskie Beskids (Ukrainian part of the Eastern Carpathians) In Roczniki Bieszczadzkie, 19, 349–357. (In Polish).

Ruskule, A., Nikodemus, O., Kasparinskis, K., 2013. Perception of spontaneous afforestation of abandoned farmland by locals and experts in Latvia. URL : https://iale2013.eu.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3861

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.