СТРУКТУРА РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Yyriy Shandra, Volodymyr Shushniak

Анотація


Проаналізовано головні гідрографічні, гідроморфологічні та гідроекологічні особливості Львівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ), зокрема: а) розташування м. Львова на Головному європейському вододілі; б) трансформація поверхневого стоку води внаслідок функціонування загальносплавної каналізаційної мережі та меліоративних систем, промислового видобутку торфу, житлового і промислового будівництва. Ці особливості ускладнюють делімітацію масивів поверхневих вод, яка передбачена настановами Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу (ВРД ЄС). Внаслідок поступальної урбоекспансії площа територіальної громади міста постійно зростала від 0,5 км2 (кінець XIV ст.) до 31,66 км2 (кінець XIX cт.), 66,6 км2 (середина XX ст.), 182 км2 (друга половина XX ст.), 311,4 км2 у 2020 р. Відповідно змінювалось співвідношення площ Балтійської і Чорноморської периферійних областей стоку.

Проведено оцінку схеми делімітації масивів поверхневих вод, яка запропонована Держводагентством і висвітлена на геопорталі “Водні ресурси України”. Встановлено, що головним недоліком цієї схеми є недотримання передбачених ВРД ЄС принципу когерентності масивів поверхневих вод водозбірним площам.

Шляхом комп’ютерного опрацювання високороздільної цифрової моделі рельєфу (ЦМР) Львівської (ОТГ), в автоматизованому режимі, побудовано мережу водозборів когерентних масивів поверхневих вод. За оцінкою ступеня трансформації поверхневого стоку визначені масиви ідентифіковані за категоріями: природні, істотно змінені, штучні. Територія міста Львова, яка охоплена загальносплавною каналізаційною мережею віднесена до категорії “штучний масив поверхневих вод”. Його віднесено до басейнового району Вісли, попри те що 14,95 км2 масиву розташовано у топографічному водозборі Дністра. Водозбори, які включають меліоративні системи віднесено до категорії “істотно змінені масиви поверхневих вод”.

Визначено головні морфометричні показники водозборів пропонованих масивів поверхневих вод зокрема такі: а) “довжина водозбору”; б) “середня ширина водозбору”; в) “коефіцієнт асиметрії водозбору; с) “коефіцієнт компактності водозбору”.

Коректне визначення структури річкових басейнів є першим необхідним кроком у впровадженні положень ВРД ЄС у практику управління водними ресурсами України. Від цього кроку залежать подальші дії, передбачені планами управління річковими басейнами

Ключові слова: річковий басейн; поверхневі води; масив поверхневих вод; поверхневий стік; трансформація стоку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bayrak, G. R., 2016. The channels of river of Lviv: transformation during the historical epoch and modern stage. Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 50, 3–21. 10.30970/vgg.2016.50.8671 (in Ukrainian).

Ukraine water resourses. URL: http://geoportal.davr.gov.ua:81

Lviv Geoportal. URL: https://map.city-adm.lviv.ua

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and the Council "On establishing the framework of the Community's activities in the field of water policy" dated October 23, 2000. Editorial office dated March 11, 2008. // Database "Legislation of Ukraine"/EU. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_962 (date of application: 10.10.2021)

Zolotariova, І. B., 2015. Peculiarities and principles of land reclamation in the Lviv region. In Publishing house of NUVGP. Agricultural sciences (1st ed. (69)). Rivne, 80–93 (in Ukrainian).

Zybko, V. D., 1999. Scientific and technical report on the drainage system "Nedilchyna" of Zhovkiv district, Lviv region for the period 1994–1998. Stock materials of the Lviv Hydrological and Reclamation Expedition, 88 (in Ukrainian).

Melnyk, I. P., 2007. Sewerage problems of Lviv city: continuous and geographical analysis. In Publishing house of Lesia Ukrainka Volyn National University. Geography sciences 2. Lutsk, 130–132 (in Ukrainian).

Department of Geodesy and Cartography, NUBiP. Scientific schools. URL: https://nubip.edu.ua/node/1189/11

Kovalchyk, I. P., 2003. Monitoring of water and water management facilities of the urban system of Lviv. In Publishing house of Lviv Forestry National University, 13.5, 212–215 (in Ukrainian).

Lviv community. URL: https://city-adm.lviv.ua/lmr/lviv-community

Lviv Municipal Utility Company "Lvivvodokanal". URL: https://lvivvodokanal.com.ua

Lviv City Council. URL : https://city-adm.lviv.ua/news/culture/architecture-and-historic-heritage/206473-proektu-koryhuvannia-heneralnoho-planu-m-lvova-prysudzheno-derzhavnu-premiiu

Lviv organized community. URL: https://decentralization.gov.ua/newgromada/4215/community_leader

Lviv: Complete Atlas. 2007. Lviv : Cartography, 192.

Mogytych, R. The hydrological system of the Poltva upper reaches and its economic use in the XVII–XVIII centuries. URL: http://www.urban-project.lviv.ua/ua/gtz-projects

Melnyk I. P. 2007. Sewerage problems of Lviv city: continuous and geographical analysis. In Publishing house of Lesia Ukrainka Volyn National University. Geography sciences 2. Lutsk, 130–132 (in Ukrainian).

Melnychyk, V. P., Protsiv, G. P., 2019. Guidelines for the management of basins of small rivers – a tributary of the Dniester River. Lviv, 166 (in Ukrainian).

Kycheriavyy, V. History of Poltva and problems of revitalization. URL: http://www.urban-project.lviv.ua/ua/gtz-projects

Kovalchyk, І., Kyrganevych, L., Myhnovych, A., 2002. Hydrological analysis of the basin system of the Western Bug. Kyiv: Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 89–100 (in Ukrainian).

Kyrganevych, L. P., 2001. Ecological and geomorphological analysis of the Western Bug basin. (Candidate of Sciences’ thesis). Ivan Franko National University of Lviv, Lviv. (In Ukrainian).

Paholiuk, О. Т., 2014. The water network as a natural framework during the formation of the green zone of the city of Lviv. In Publishing house of NLTU, 24.3, 101–105 (in Ukrainian).

Pylypovych, О., Kovalchyk, І. 2017. Geoecology of the upper Dniester river basin system: monograph. In Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. Lviv-Kyiv, 284 (in Ukrainian).

Visla River Basin Management Plan (project). URL: https://mepr.gov.ua/files/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%A3%D0%A0%D0%91_23082022.pdf

Management Plan for the Transboundary River Basin of the Dniester. URL: https://dniester-commission.com/wp-content/uploads/2019/07/Dniester_TDA_July2019.pdf

On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding the implementation of integrated approaches in the management of water resources according to the basin principle Law of October 4, 2016 No. 1641-VIII. In Database "Legislation of Ukraine"/ Verkhovna Rada of Ukraine.

On the approval of the boundaries of the districts of river basins, sub-basins and water management areas: Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine No. 103 of March 3, 2017. In Database "Legislation of Ukraine"/Mindovkillya. URL: https://zakon.rada.gov.ua/-laws/show/z0421-17#Text (date of application: 10.10.2021)

On the approval of the Methodology for determining the massifs of surface and underground waters. Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine No. 4 dated January 14, 2019. In Database "Legislation of Ukraine"/Mindovkillya. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0287-19#Text (date of application: 10.10.2021).

LeoPoltvis. URL: http://www.creativecities.org.ua/uk/creative-projects/leopoltvis/about

Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand. In Database "Legislation of Ukraine". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Shipka, M. Z., 2021. Geoecological condition of the Poltva river basin and its optimization. (Candidate of Sciences’ thesis). Lutsk. (in Ukrainian).

Shushniak, V. M., 2010. Definitions of exomorphodynamics. In Physical geography and geomorphology, 1 (58). 85–90 (in Ukrainian).

Shushniak, V. M., 2013. Hydrological studies of Lviv scientists of the late 19th–early 20th centuries. In Geographical science and practice: challenges of the era. Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. 112–116 (in Ukrainian).

Shushniak, V. M., Savka, H.S., Vergeles Y.V. 2014. Results of the inventory of water bodies of Lviv. In Geography series. Publishing house of Ivan Franko National University of Lviv. 322–327 (in Ukrainian).

Shushniak, V., Savka, G., Shandra, Y. 2020. The main European watershed in Ukraine and its tourist importance. In Geography and tourism. Kyiv. 55, 3–1 (in Ukrainian).

ArcHYDRO: GIS for Water Resources. URL: https://data.aquacloud.net/public/2019/we-watereurope/GIS- Hydro_Models/Watershed%20and%20Stream%20 Network%20 Delineation_ Tutorial.pdf

Data mapping. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mapping

Drexler, I., 1920. Wielki Lwów. Le Grand Leopol. In Lwów w cyfrach. Dodatek. Miesięcznik statystyczny. Lwów. Nakł. Gminy m. Lwowa. Nr. 1. Rok XV. 68 (in Polish).

Roboty wodne i melioracyjne w południowej Małopolsce wykonane z inicjatywy Sejmu i Wydziału Krajowego / Zest. A. Kędzior. Lwów. Сz. 2. 1929. 794 (in Polish).

Plan królewskiego stołecznego miasta Lwowa z enklawą Jałowiec. 1890. Oprac. J. Chowaniec. Radа Miejskа Lwowa. URL: https://uma.lvivcenter.org/uk/maps/34384

What are Data Driven Pages? URL : https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/map/page-layouts/what-are-data-driven-pages-.htm
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3859

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.