МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТЕРИТОРІЇ МИТРОПОЛИЧИХ САДІВ МІСТА ЛЬВОВА

Yaroslav Borys, Oleksiy Teleguz

Анотація


Митрополичі сади – це сади, розташовані на території комплексу собору Святого Юра у Львові в межах Львівського плато  в зоні підвищеної складності геологічних умов та значного перепаду рельєфу. Митрополичі сади є своєрідним еталоном природи, що дає змогу відстежувати перебіг природних процесів у середовищі.  Територія, до якої входить Святоюрська гора зі садами, належить до спадщини ЮНЕСКО.

З часу заснування Митрополичих садів практично не проводили різноманітних досліджень умов ґрунтоутворення, вивчення їх особливостей. Опрацювавши літературні джерела, варто зазначити, що недостатньо уваги приділялося й вивченню ґрунтового покриву Митрополичих садів.

У межах території дослідження поширеними є дерново-карбонатні, дерново-глеюваті ґрунти з різним ступенем деградації та антропогенно-змінені ґрунти (урбаноземи). Представлені ґрунти зазнають значних змін у процесі господарського та рекреаційного впливу, інтенсивне антропогенне навантаження спричиняє ущільнення верхніх шарів ґрунтового покриву, зниження польової вологомісткості й зменшення показників шпаруватості. Якщо природні (дерново-карбонатні, дерново-глеюваті) неурбанізовані ґрунти характеризуються підвищеною кислотністю та нестачею поживних речовин, то, на відмінну від них, антропогенно-змінені ґрунти (урбаноземи) характеризуються нейтральною або лужною реакцією та достатньою кількістю поживних речовин. Водночас вони часто вирізняються високою дренованістю та низькою водоутримувальною здатністю, а також незбалансованістю гумінових і фульвокислот. 

Висвітлено морфологічні особливості природних та антропогенно-трансформованих ґрунтів Митрополичих садів міста Львова. Дані морфологічних описів ґрунтових горизонтів дають змогу простежити певну мозаїчність ґрунтового покриву території дослідження, яка поєднує природні схилові ділянки та ландшафтно-інженерні об’єкти у вигляді  насипних терас.

Ключові слова: Митрополичі сади; Львівське плато; урбаноземи; дерново-карбонатні  ґрунти; дернові глеюваті  ґрунти; антропогенно-трансформовані  ґрунти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Borys, Y. Y., Teleguz, O. G., 2022. Peculiarities of urban soils of the city of Lviv. In Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: geography, 59–65. https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.1.8 (In Ukrainian).

Borys, Ya., Pudlyak, Yu., 2022. Anthropogenic soils of the city of Lviv. In Problems and prospects of the development of geography, ecology, tourism and hospitality in Ukraine:Materials of the 23rd All-Ukrainian Student Scientific Conference Realities,. (Lviv, May 19–20, 2022). Lviv, 76–79.

Vovk, O. B., 2004. Ecological and functional features of the soil cover of city parks (on the example of the city of Lviv). In Soil science, 5, 86–92. (In Ukrainian).

Vovk, O. B., 2001. Functioning of soils in conditions of increased anthropogenic influence. In Nauk. Release Uzhhorod : UzhNU Ser. Biology, 9, 33–35. (In Ukrainian).

Vovk, O. B., Shrubovych, Yu.Yu. 1999. Assessment of the ecological state of techno-soils of the park “Znesinnia” (Lviv). In Bulletin of LSU. Ser. Geogr., 25, 95–96. (In Ukrainian).

Vovk, O. B., Chornobai, Yu. M. 2006. Formation and prospects of research on the ecology of anthropogenic soils. In Nauk. zap Govt. natural scientist Museum. Lviv. 22, 79–92. (In Ukrainian).

Voloshyn, I., Sobechko, O., 2013. Acid precipitation of the city of Lviv: their chemistry, metallization of natural components: monograph. Lviv : LDUFK, 315. ISBN: 9789662328424 (In Ukrainian).

Voloshin, P. K., 2003. Characteristics of the cultural layer of the historical building of Lviv. In Science. release Chernivtsi university Geography, 167, 29−37. (In Ukrainian).

Genyk, Y. V., 2013. The influence of anthropogenic loads on the condition of the soil cover of parks and forest plantations in the cities of the Carpathian region of Ukraine. In Scientific Bulletin of National Technical University of Ukraine, 23, 110–114. (In Ukrainian).

Kryvoruchko, Yu., 2014. A detailed plan for the renovation of the territory of Svyatoyurska Gora with the reconstruction of St. Yura Square, arrangement of the Metropolitan Gardens and proposals for determining the location of the monument to Metropolitan Andrey. Lviv : Ruthenia. (In Ukrainian).

Kucheryavy, V. P., 2001. Urboecology. Lviv : Svit, 441. ISBN 5-7773-0907-0 (In Ukrainian).

Nazaruk, M. M., 2018. Lviv region: natural conditions and resources: monograph. Lviv : “Stary Lev” Publishing House, 592. (In Ukrainian).

Nazaruk, M. M., Polyanskyi, Yu. S., Ostroushko, M. V., 2022. Realities and prospects of the development of urban systems in the city of Lviv. In Man and the environment. Problems of neoecology, 37, 6–21. https://doi.org/10.26565/1992-4224-2022-37-01 (In Ukrainian).

Palienko, V. P., Barshchevskiy, N. E., Bortnyk, S. Yu., and others. 2004. General geomorphological zoning of the territory of Ukraine. In Ukrainian Geographical Journal, 3–11. (In Ukrainian).

Pozniak, S. P., Teleguz, O. G., 2021. Anthropogenic soils. Lviv : Ivan Franko National University, 200. ISBN 978-617-10-0634-8 (In Ukrainian).

Teleguz, O. G., Kit, M. G., 2008. Man-made soils of main pipeline routes. Lviv : Ivan Franko LNU Publishing Center, 44–51. ISBN 978-966-613-580-6 (In Ukrainian).

Khokhryakova, A. I., 2020. Peculiarities of the structure of the soil profile within the city of Odessa. In Agrochemistry and soil science, 90, 86–90 https://doi.org/10.31073/acss90-09 (In Ukrainian).

Khokhryakova, A. I., 2020. Anthropogenic deep-transformed soils (urbosems) of the city of Odessa. In Agroecological Journal, 110–117. https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2020.211535 (In Ukrainian).

Khokhryakova, A. I., Mykhailiuk V. I., 2021. Soils of the city of Odessa : monograph. Odesa : Helvetic. 146. ISBN 978-966-992-660-9 (In Ukrainian).

Khokhryakova, A., Kulidzhanov E., 2018. Characteristics of Odesa soils. In Bulletin of Lviv University. The series is geographical, 52, 293–302. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10195 (In Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2022.1.3831

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.