ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ФІЗИЧНІ ТА ВОДНО-ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУРИХ ГІРСЬКО-ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ

Oksana Lenevych

Анотація


Проаналізовано вплив рекреаційного навантаження на фізичні та водно-фізичні властивості бурих гірсько-лісових ґрунтів. З’ясовано, що повна або часткова відсутність підстилки на стежках спричиняє швидке випаровування вологи з верхнього горизонту (0−5 см) ґрунту, зменшення загальної шпаруватості, збільшення показників щільності будови та твердої фази ґрунту. Виявлено, що зі зростанням щільності будови на 12,5 % зменшується водопроникність ґрунту у 33 рази, порівняно з контролем. Значне збільшення показників щільності будови на 39−48 % виявлено на стежках шириною понад 2 м. На сильно переущільненій поверхні стежок та маршрутів виникає поверхневий стік води. На стежках простежується також збільшення показників щільності твердої фази, а отримані результати є характерними для перехідного Нр горизонту бурих гірсько-лісових ґрунтів. Виявлено, що перекриття стежки дерев’яним настилом на туристичному шляху “Стежками легендарної Тустані” позитивно вплинуло на фізичні та водно-фізичні властивості ґрунтів. З’ясовано, що показники щільності будови ґрунту, загальної шпаруватості та водопроникності є близькими до контрольних і тільки збільшення показників щільності твердої фази засвідчує значний рекреаційний вплив у минулому. На узбіччях цієї ж стежки встановлено значне зростання показників щільності будови в 1,5 раза порівнянно з контролем та в 1,3 раза − зі стежкою, що засвідчує значний рекреаційний вплив сьогодні. Запропоновано використовувати такі критерії деградації природних комплексів: кількісні та якісні зміни в рослинному покриві (лучні екосистеми); наявність/відсутність лісової підстилки (лісові екосистеми); щільність будови ґрунту; наявність додаткових/паралельних стежок; ширина стежки; глибина ерозійного врізу. Визначено стадії/категорії рекреаційної дегресії на еколого-пізнавальних стежках та маршруті в НПП “Сколівські Бескиди”. До І стадії/категорії (“шлях не змінений”) рекреаційної дегресії належать стежки шириною 0,35−0,70 м із відносно близькими показниками щільності будови до контролю та наявністю лісової підстилки на стежці. Негативним аспектом на цій категорії є незначна водопроникність ґрунту. На стежках ІІ категорії (“шлях мало змінений”) наявна лісова підстилка, додаткові стежки відсутні. Перерозподіл підстилки на стежці, здебільшого, простежується між стежкою та її узбіччям. На окремих ділянках стежки, де лісова підстилка практично відсутня, зафіксовано збільшення показників щільності будови до 27 %, порівнянно з контролем, ширина стежки становить 0,9−1,2 м. На стежках шиною 2,15−3,40 м зафіксовано повну або часткову відсутність лісової підстилки, що значною мірою зумовлено крутістю схилу та інтенсивністю рекреаційного навантаження. Виявлені кількісні та якісні зміни в рослинності обабіч стежки. На цих стежках зафіксовано збільшення щільності будови ґрунту на 36−39 % та зменшення водопроникності. Наявні додаткові стежки. Дані, які характеризують стежку, відповідають ІІІ категорії і класифікуються як “шлях під загрозою”. До IV категорії (“шлях змінений”) зачислюють стежки, на яких відсутня лісова підстилка, виявлено значне збільшення показників щільності будови ґрунту майже до 50 %, зафіксовано вихід на поверхню кореневої системи, ширина стежки становить 2,60−4,90 м, є додаткові стежки.

Ключові слова: рекреаційний вплив; щільність будови ґрунту; водопроникність ґрунту; стежка; НПП “Сколівські Бескиди”.


Повний текст:

PDF

Посилання


Arinushkіna, E. V. (1970) Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv. [Manual for the chemical analysis of soils]. Izd-vo Moskva un-ta, 482. (In Russian).

Brusak, V. P. (2018) Metodychni aspekty doslidzhennia rekreatsiinoi dyhresii mikroreliefu turystychnykh marshrutiv. [Methodical aspects of research of recreational digression of microrelief of tourist routes]. In Problemy heomorfolohii ta paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat ta prylehlykh terytorii, Lviv : VC LNU im. Ivana Franka, 1 (8), 108–120. (In Ukrainian).

Vadiunina, A. F, Korchagina, Z. A. (1973) Metody issledovaniia fizicheskikh svoistv pochv i gruntov. [Methods for studying the physical properties of soils]. Moskva, 399. (In Russian).

Vovk, O. B. (2003) Antropohenni grunty Roztochchia-Opillia ta yikh spromozhnist shchodo ekolohichnykh funktsii. Candidate of Science’s thesis [Anthropogenic soils of Roztochchya-Opillya and their capacity for ecological functions]. Dnipropetrovsk, 20 (In Ukrainian).

Gensiruk, S. A., Nizhnik, M. S., Voznyak, R. R. (1987) Rekreatsionnoye yspolzovanye lesov. [Recreational use of forests]. Kiyev : Urozhay, 246. (In Ukrainian).

Hnatiak, I. S. (2009) Doslidzhennia morfodynamiky pishokhidnoho mikroreliefu v okolytsiakh Chornohirskoho heohrafichnoho statsionaru. [Research of morphodynamics of pedestrian microrelief in the vicinity of the Chornohirskoho heohrafichnoho statsionaru]. In Pryrodni kompleksy y ekosystemy verkhiv’ia riky Prut: funktsionuvannia, monitorynh, okhorona. Lviv : VC LNU im. Ivana Franka, 288−289. (In Ukrainian).

Grunty Lvivskoi oblasti: kolektyvna monohrafiia (2020). Ed. S. P. Pozniak. [Soils of Lviv region]. In Lviv : LNU im. Ivana Franka, 424. + vkl. (In Ukrainian).

Zapotochnyi, M. M. (2012) Vplyv rekreatsiinykh navantazhen na vodopronyklyvist lisovykh gruntiv. [Influence of recreational loads on water permeability of forest soils]. In Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 22.9, 92−95. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., Malska, М., Ivanyk, М., Blahodyr, S. (2014) Turyzm u Karpatskomu rehioni: zahrozy dlia dovkillia ta sposoby staloho rozvytku. [Tourism in the Carpathian region: threats to the environment and ways of sustainable development]. In Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna, 45, 443−451. (In Ukrainian).

Ivonin, V. M., Voskoboinikova, I. V (2014) Vliianie turizma na protcessy erozii pochv v lesakh nizkogorii severo-zapadnogo Kavkaza. [The influence of tourism on the processes of soil erosion in the forests of the low mountains of the North-Western Caucasus]. In Nauchnyi zhurnal Rossiiskogo NII problem melioratcii, 4 (16), 87−104. (In Russian).

Ivakh, Ya. (2013) Rozvytok rekreatsiinoi sfery ta problemy ratsionalnoho vykorystannia pryrodnykh resursiv u Karpatskomu rehioni Ukrainy. [Development of the recreational sphere and problems of rational use of natural resources in the Carpathian region of Ukraine]. In Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna, 42, 136−143. (In Ukrainian).

Kazanskaia, N. S., Lanina, V. V., Marfenin, N. N. (1977) Rekreatcionnye lesa (sostoianie, okhrana, perspektivy ispolzovaniia). [Recreational forests (condition, protection, prospects of use)]. Moskva, 97. (In Russian).

Karabiniuk, M. M. (2020) Pryrodni terytorialni kompleksy subalpiiskoho i alpiiskoho vysokohir’ia Chornohirskoho masyvu Ukrainskykh Karpat. (Candidate of Science’s thesis). [Natural territorial complexes of the subalpine and alpine highlands of the Montenegrin massif of the Ukrainian Carpathians]. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 21 (In Ukrainian).

Karpachevskii, L. O., Morozova, G. V., Zubkova, T. A. (1978) Struktura pochvennogo pokrova v lesnykh biogeotcenozakh s vysokoi rekreatcionnoi nagruzkoi. [The structure of the soil cover in forest biogeocenoses with a high recreational load]. In Struktura pochvennogo pokrova i ispolzovanie pochvennykh resursov, 47−52. (In Russian).

Kachinskii, N. A. (1965) Fizika pochvy. [Soil physics]. Moskva : Vyssha. Shkola, 1, 323. (In Russian).

Lenevych, O. I., Maryskevych, O. H., Kozlovskyi, V. I. (2014) Vplyv vytoptuvannia na hidrofizychni vlastyvosti burozemiv lisovykh ekosystem NPP “Skolivski Beskydy” (Ukrainski Karpaty). [Influence of trampling on hydrophysical properties of brown soils of forest ecosystems of Skolivski Beskydy National Park (Ukrainian Carpathians)]. In Visnyk Lviv. un-tu. Seriia biolohichna, 67, 98−107. (In Ukrainian).

Lenevych, O. I. (2017) Vplyv rekreatsiinoho navantazhennia na vlastyvosti gruntiv lisovykh ekosystem NPP “Skolivski Beskydy” (Ukrainski Karpaty). (Candidate of Science’s thesis). [The impact of recreation loading on soil properties of the forest ecosystems of the NNP “Skolivski Beskydy” (the Ukrainian Carpathians)]. Institute of Ecology of the Carpathians National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, 20. (In Ukrainian).

Lenevych, O. I. (2019) Vplyv rekreatsiinoho navantazhennia na morfolohichni osoblyvosti lisovoi pidstylky (NPP “Skolivski Beskydy” Ukrainski Karpaty). [The influence of recreation loading on the morphological specifics of forest litter (NPP “Skolivski Beskydy”, Ukrainian Carpathians)]. In Biolohiia ta valeolohiia, 21, 64−73. − Doi 10.34142/23122218.2019.21.06 (In Ukrainian).

Litopys pryrody. 1999−2000. (2001). [Chronicle of Nature 1999-2000]. Skole, 1, 5−10. (In Ukrainian).

Litopys pryrody 2016 (2017). [Chronicle of Nature 2016]. Skole, 17, 188. (In Ukrainian).

Luzhkova, N. M. (2016) Geoekologicheskii podkhod k obustroistvu peshikh trop na OOPT federalnogo urovnia (na primere Baikalskogo zapovednika). [Geoecological approach to the arrangement of hiking trails in protected areas of the federal level (on the example of the Baikal reserve)]. In Geografiia i prirodnye resursy, 1, 70−79 (In Russian).

Mandiuk, N. (2013) Terytorialna ta funktsionalna struktura hirskolyzhnoho turyzmu Karpatskoho rehionu Ukrainy. [Territorial and functional structure of ski tourism of the Carpathian region of Ukraine]. In Visnyk lvivskoho universytetu. Seriia heohrafichna, 43, 1, 221−226. (In Ukrainian).

Maryskevych, O. H., Shpakivska, I. M. (2001) Vplyv rekreatsiinoho navantazhennia na hruntovyi pokryv lisovoi ekosystemy. [Influence of recreational load on the soil cover of the forest ecosystem]. In Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Lisivnytstvo, 46, 34−40. (In Ukrainian).

Maryskevych, O. H., Lenevych, O. I. (2017) Otsinka vplyvu liniinoi formy rekreatsii na grunty v mezhakh pryrodookhoronnykh terytorii (na prykladi NPP “Skolivski Beskydy”). [Assessment of the impact of the linear form of recreation on soils within protected areas (on the example of NPP “Skolivsky Beskydy”)]. In Pryrodookhoronni, istoryko-kulturni ta ekoosvitni aspekty zbalansovanoho rozvytku Ukrainskykh Karpat: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii prysviachenoi 15-i richnytsi NPP “Hutsulshchyna” (m. Kosiv, 8–9 chervnia 2017 r.), Kosiv, 437−444. (In Ukrainian).

Marfenina, О. Е., Zheveleva, Е. М., Zarifova, Z. A. i dr. (1984) Vliianie normirovannykh rekreatcionnykh nagruzok na svoistva burykh lesnykh pochv. [Influence of normalized recreational loads on the properties of brown forest soils]. In Vestnyk MGU, Pochvovedenie, 3, 52−58. (In Russian).

Marfenina, O. E., Goncharova, N. I., Rozina, M. S. (1988) Posledstviia rekreatcionnogo vozdeistviia na podstilku lesnykh (elovykh) biogeotcenozov. [Consequences of the recreational impact on the litter of forest (conifers) biogeocenoses ]. In Ekologiia, 2, 7−12. (In Russian).

Pasternak, P. S., Bondar, V. I. (1983) Izmenenie fizicheskikh svoistv temno-serykh lesnykh pochv pod vliianiem rekreatcionnykh nagruzok. [Changes in the physical properties of dark gray forest soils under the influence of recreational loads] In Lesovodstvo i agrolesomelioratciia. Kiev, 67, 1–72, 18−23. (In Russian).

Sokolov, L. A., Zelikov, V. D. (1982) Izmenenie svoistv pochv v lesnykh biogeotcenozakh s vysokoi rekreatcionnoi nagruzkoi. [Changes in soil properties in forest biogeocenoses with high recreational load]. In Lesovedenie, 3, 16−23. (In Russian).

Chizhova, V. P. (2006) Dopustimye rekreatcionnye nagruzki v okhraniaemykh prirodnykh territoriiakh Kamchatki. [Permissible recreational loads in protected natural areas of Kamchatka]. In Geografiia i turizm: Sb. nauch. trudov. Perm., 239−253. (In Russian).

Chizhova, V. P., Bukharova, E. V., Lozbenev, N. I. i dr. (2016) Landshaftno-ekologicheskoe obosnovanie razvitiia poznavatelnogo turizma v Barguzinskom zapovednike. [Landscape and ecological substantiation of the development of cognitive tourism in the Barguzinsky reserve]. In Geograficheskii vestnik. Ekologiia i prirodopolzovanie, 2 (37), 97−109. (In Russian).

Chornobai, Yu. M., Vovk, O.B., Orlov, O. L. (2004) Morfo-funktsionalna otsinka gruntiv NPP “Hutsulshchyna”. [Morpho-functional assessment of soils of NPP “Hutsulshchyna”]. In Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu, 19, 71−82. (In Ukrainian).

Amodio, A., Cerdà, А., Aucelli, P., Garfi, V. (2019) Assesment of soil erosion along a mountain trail in the Eastern Iberiamo Penisula (Spain) − Retrieved from : https://www.researchgate.net/publication/340600865_Assesment_of_soil_erosion_along_a_mountain_trail_in_the_Eastern_Iberiamo_Penisula_Spain − DOI 10.13140/ RG.2.2.15142.88647

Bryan, R. B. (1977) The influence of soil properties on degradation of mountain hiking trails at Grövelsjön, Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 59, 1/2, 49−65. Retrieved from : https://www.jstor.org/stable/520581?seq=1 – DOI 10.1080/04353676. 1977.11879946

Dragovich, D. (2015) Soil erosion and conservation in two geomorphic and recreational environments In Soil-Water Journal, 67−73.

Marion, J., Wimpey, J. (2017) Assessing the influence of sustainable trail design and maintenance on soil loss. In Journal of Environmental Management, 46−57.

Olive, N. D., Marion, J. L. (2009) The influence of use-related, environmental, and managerial factors on soil loss from recreation trails. In Journal of Environmental Management. Retrieved from : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19062152/ − DOI 10.1016/j.jenvman. 2008.10.00

Prendky, R. (1999) Otsinka vplyvy pryrodnogo seredovyshcha natsionalnoho parku Beshchady v mezhakh pishykh turystychnykh marshrutiv u 1995−1999 rokakh-porivniannia rezultativ monitorynhu. [Assessment of the damage to the natural environment of the Bieszczady National Park within the hiking trails in 1995-1999 - comparison of the monitoring results]. In Litopys pryrody Beshchady, 8, 343−352. (In Polish).

Prendky, R. (2000) Zmina povitriano-vodnykh vlastyvostei gruntiv v mezhakh pishokhidnykh stezhok natsionalnoho park Beshchady. [Changes in air-water properties of soils within the hiking trails of the Bieszczady National Park]. In Litopys pryrody Beshchady, 9, 225−235. (In Polish).

Prendky, R., Vinnytskyy, T. (2006) Kharakterystyka ta masshtaby zahroz na vysokohirnomu rivni Natsionalnoho parku Beshchady. [Characteristics and scope of threats in the high mountain level of the Bieszczady National Park]. In Litopys pryrody Beshchady, 14, 267−283. (In Polish).

Prendky, R. Demko, T. (2018) Turystychnyy rukh u Natsionalnomu parku Beshchady u 2015–2017 rr. [Tourist traffic in the Bieszczady National Park in 2015–2017]. In Litopys pryrody Beshchady, 26, 249−266. (In Polish).

Selesa, D., Cerdà, A. (2020) Soil erosion on mountain trails as a consequence of recreational activities. A comprehensive review of the scientific literature. In Journal of Environmental Management. Retrieved from : https://europepmc.org/article/med/32778281. DOI 10.1016/j.jenvman.2020.110990.

Wimpey J. F., Marion J. L. (2010) The influence of us, environmental and managerial factors on the width of recreation trails. In Journal of Environmental Management website. Retrieved from : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii /S030147971000 1465?via% 3Dihub − DOI 10.1016/j.jenvman.2010.05.017
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3214

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.