ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА ЕРОЗІЙНУ ДЕГРАДАЦІЮ ЧОРНОЗЕМІВ ПРИДНІСТЕРСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

Yaroslav Vitvitskyi

Анотація


Розглянуто особливості розвитку ерозійної деградації чорноземів у контексті морфології Придністерської височини. У структурі ґрунтового покриву досліджуваної території переважаючими ґрунтами є чорноземи, площа яких сягає 4 060 км2 (62 % території). На основі аналізу топографічних та ґрунтових карт встановлено, що найбільші ареали чорноземів сформувались у південно-західній, центральній та північно-східній частині височини. Здебільшого це території: плакорів; хвилястих межиріч, розчленованих балковими і долинними формами; високих фрагментарних терасових комплексів з незначним горизонтальним розчленуванням. За допомогою геоінформаційної програми ArcGIS проаналізовано геоморфологічні особливості ареалів чорноземів Придністерської височини. У рельєфі,  домінуючими є похилі схили крутістю 1–3° загальною площею 1 700 км2. Загалом, слабопохилі та похилі схили найсприятливіші території  для ґрунтокористування, площа яких становить 1 550 км2, тобто 63 % загальної території ареалів чорноземів. Значну площу займають слабоспадисті схили, які характеризуються активним розвитком площинної та лінійної ерозії, тобто потребують впровадження ґрунтозахисних технологій. Експозиційний розподіл вказує на переважання схилів південної, південно-західної експозиції, середньої довжини 500–1 500 м.

На основі результатів польових морфологічних досліджень встановлено, що у місцях перегину схилових поверхонь 5–6°, чорноземи опідзолені є середньозмитими, зі зростанням крутості до 10° характеризуються як сильнозмиті. Ступінь еродованості чорноземів типових здебільшого пов'язаний з поперечно-випуклими та слабовипуклими схилами. Відповідно до ступеня еродованості чорноземи типові слабозмиті формуються на однопологих схилах  2–3°, середньозмиті 3–5°, сильнозмиті 8° крутості. Однак, на спадистих схилах крутістю 3–5° складної форми чорноземи типові  можуть мати змитий весь гумусовий горизонт. Особливо критичний ступінь еродованості чорноземів спостерігається у межах  складних схилів річкових меандр та яружно-балкових систем. Окрім перелічених морфометричних показників схилових поверхонь, на розвиток ерозійної деградації впливає локальне не обґрунтоване розміщення лінійних рубежів. Зокрема, дороги які закладені перпендикулярно до річкових долин та вододілів, або вздовж площини окремих схилів, формують штучні базиси ерозії, прискорюючи деградаційні процеси. Утворення стихійних кар’єрів зумовлює розвиток лінійної ерозії з активізацією гравітаційних процесів.

Ключові слова: чорнозем опідзолений; чорнозем типовий; Придністерська височина; ГІС-аналіз; ерозійна деградація; морфологія схилів; рельєф.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bayrak, G. R. (2018). Metody heomorfolohichnykh doslidzhen: navch. posibnyk [Methods of geomorphological research : Manual]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. ISBN 978-617-10-0440-5 (In Ukrainian).

Bayrak, G. R. (2007). Analiz reliefu i pryrodokorystuvannia rivnyn zakhodu Ukrainy za aerokosmichnymy danymy [Analysis of the relief and nature use of the plains of western Ukraine according to aerospace data]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. ISBN 978-966-613-554-7 (In Ukrainian).

Haskevych, V. G. (2010). Teoretychni osnovy i prykladni aspekty dehradatsii gruntiv Maloho Polissia [Theoretical Fundamentals and Applied Aspects of Soils Degradation of Small Polissya]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. (In Ukrainian).

Haskevych, V. G., & Lutsyshyn, O. Z. (2016). Grunty Nadsianskoi rivnyny [Soils of the Nadsyan plain]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. ISBN 978-617-10-0264-7 (In Ukrainian).

Haskevych, V., & Sova, O. (2012). Transformatsiia morfolohichnykh oznak chornozemiv opidzolenykh Siansko-Dnisterskoi vysochyny pid vplyvom eroziinykh protsesiv [Transformation of morphological features of chernozems podzolized by the Syansk-Dniester Upland under the influence of erosion processes]. In Fizychna heohrafiia i heomorfolohiia, 2(66), 312–319. (In Ukrainian).

Havryliuk, V. B., Halyshchuk, V. I., Striletskyi, O. V. (2010). Grunty Khmelnychchyny. Suchasnyi yakisnyi stan: zberezhennia, vidtvorennia ta polipshennia yikh rodiuchosti [Soils of Khmelnytsky region. Current quality status: preservation, reproduction and improvement of their fertility]. Kamianets-Podilskyi : Kaligraf. ISBN 978-966-1686-05-1 (In Ukrainian).

Herenchuk, K. I. (Eds.). (1980). Pryroda Khmelnytskoi oblasti [Nature of Khmelnytsky region]. Lviv : Vyshcha shkola. (In Ukrainian).

Marynych, O. M. (Eds.). (1993). Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy [Geographical encyclopedia of Ukraine]. Kyiv : Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana. ISBN 5-88500-015-08 (In Ukrainian).

Ivaniuk, H., Tarasiuk, N., Haskevych, V. (2008). Humusovyi stan erodovanykh chornozemiv opidzolenykh Pasmovoho Pobuzhzhia [Humus condition of eroded chernozems podzolic of Pasmovo Pobuzhye]. In Visnyk of Lviv University. Series Geografical, 35, 110–117. (In Ukrainian).

Kasiianyk, I. P. (2006). Ekoloho-heohrafichnyi analiz ta otsinka antropohennoi peretvorenosti landshaftiv u mezhakh Natsionalnoho pryrodnoho parku “Podilski Tovtry” [Ecological and geographical analysis and assessment of anthropogenic transformation of landscapes within the National Nature Park “Podilski Tovtry”]. In Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriya Geografichna, 2, 142–147. (In Ukrainian).

Kasiianyk, I. P. (2009). Problemy pryrodookhoronnoho zemlekorystuvannia Khmelnytskoi oblasti [Problems of nature protection land use in Khmelnytsky region]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriya Geografichna, 18, 200–206. (In Ukrainian).

Kit, M. H. (2008). Morfolohiia gruntiv [Soil morphology]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. S. (2006). Heomorfolohichne kartohrafuvannia [Geomorphological mapping]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. (In Ukrainian). ISBN 966-613-456-Х

Pozniak, S. P. (2017). Aktualni problemy hruntoznavstva i heohrafii hruntiv [Current issues of soil science and soil geography]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. ISBN 978-617-10-0246-3 (In Ukrainian).

Pozniak, S. P., & Krasiekha, Ye. N. (2007). Chynnyky gruntotvorennia [Soil formation factors]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. ISBN 966-613-472-1 (In Ukrainian).

Pshevlotskyi, M. I., & Haskevych, V. G. (2002). Hrunty Sokalskoho pasma i yikh ahrotekhnohenna transformatsiia [Soils of the Sokal ridge and their agrotechnogenic transformation]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. ISBN 966-613-160-9 (In Ukrainian).

Topolnyi, F. P. (2008). Osoblyvosti gruntovoho pokryvu Podilskoho Prydnistrovia [Peculiarities of the soil cover of Podolsk Transnistria]. In Visnyk KhNAU, 2, 151–154. (In Ukrainian).

Tutkovskii, P. A. (1893). Iugo-Zapadnyi krai [Southwest Territory]. In Populiarnye estestvenno-istoricheskie i geograficheskie ocherki, 1, 178. (In Russian).

Voskresenskyi, S. S. (1971). Dynamycheskaia heomorfolohyia [Dynamic geomorphology]. Moskva : Izdatelstvo Moskovskoho unyversyteta. (In Russian).

Yamelynets, T. S. (2008). Zastosuvannia heohrafichnykh informatsiinykh system u gruntoznavstvi [Application of geographic information systems in soil science]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. (In Ukrainian).

Yamelynets, T.S., & Kit, M. H. (2007). Prostorovyi analiz dehradatsiinykh protsesiv sirykh lisovykh hruntiv Zakhidnoho Lisostepu [Spatial analysis of degradation processes of gray forest soils of the Western Forest-Steppe]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. ISBN 978-966-613-520-2 (In Ukrainian).

Behrens, T. (2010). Multi-scale digital terrain analysis and feature selection for digital soil mapping. Geoderma, 155, 175–185. doi:10.1016/j.geoderma.2009.07.010.

Neumann, M. R., Roig, H. L., Souza, A. L. (2012). Digital elevation models obtained by contour lines and SRTM : Topodata, for digital soil mapping. Journal of Soil Science and Environmental Management, 3(5), 104–109. doi: 10.5897/JSSEM11.136.

McBratney, A. B., Mendonc¸a Santos, M. L., Minasny, B. (2003). On digital soil mapping. Geoderma, 117, 3–52. doi: 10.1016 / S0016-7061 (03) 00223-4.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3213

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.