MORPHODYNAMIC CLASSIFICATION OF CHANNEL OF SUKIL RIVER

Nazar Rybak

Анотація


МОРФОДИНАМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РУСЛА Р.СУКІЛЬ

Проведення морфодинамічної класифікації русла р. Сукіль дало змогу окреслити гідроморфологічні процеси, визначити чинники, що їх обумовлюють. Класифікацію русла виконано відповідно до методики Р. С. Чалова. До уваги брали три головні критерії класифікації: геоморфологічні умови формування русла; тип руслових процесів; динаміка русла.

За геоморфологічними умовами формування русла виокремлено: врізане русло – займає переважно гірську та напівгірську частини з характерною вузькою долиною, закладеною у пісковиках, алевролітах та аргілітах; адаптоване русло – займає міжгірські улоговини, один берег русла складений корінними породами, інший – четвертинними відкладами; широкозаплавне русло –розташоване у нижній частині русла на Стрийсько-Жидачівській улоговині, закладене у четвертинних відкладах суглинків та супісків.

За типом руслових процесів домінуючими є русла з розвинутими алювіальними формами та русла без розвинутих алювіальних форм. Інші типи: широкозаплавний – характрена повільна течія та стабільний розвиток процесу меандрування; порогово-водоспадний – займає верхів’я русла поблизу витоку, відзначається бурхливою течією та численними порогами з валунів та деревини.

Окреслено 3 головні морфодинамічні типи русла – меандруючий, багаторукавний і відносно прямолінійний, та 6 їхніх підтипів. Для меандруючих, врізаних русел характерні структурні меандри, береги складені твердими породами, переважно пісками. Меандруючі адаптовані русла визначаються корінним берегом у привершинній частині та верхнього крила вздовж корінного берега, що спричиняє утворення сегментних та завальних звивин. Меандруючі, широкозаплавні характеризуються поздовжнім зміщенням меандр, звивини сегментні, зрідка петлеподібні. Коефіцієнт меандрування поступово зростає від гірської частини до рівнинної (1,10–1,35). Багаторукавний тип, представлений одиночним складним та заплавно-русловим підтипами. Розміри островів та осередків, що розділяють русло на рукави, становлять від кількох метрів до 350– 400 м. Відносно прямолінійний тип русла поширений повсюдно і становить 1/3 від загальної довжини річки.

Ключові слова: тип русла; відносно прямолінійний; багаторукавний; меандруючий; врізаний; адаптований; широкозаплавний.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bayrak, G. R. (2011) Suchasni ruslovi protsesy i dynamika rusla r. Tysy na diliantsi peretynu Vyhorlat-Hutynskoho vulkanichnoho pasma [Modern processes and dynamics of the river bed Tysa on the intersection of the Vigorlat-Gutinski volcanic chain]. In Physical geography and geomorphology, 62, 45–54. (In Ukrainian).

Vikhot, Yu. M., Bubniak, I.M. (2011) Polia napruzhennia u flishovii tovshchi skyb Orivskoi, Skolivskoi ta Parashky (za doslidzhenniamy u baseini riky Sukil) [Stress fields in the flysch strata of the thrust of Orivska, Skolivska and Parashka (by researchers in the basin of the Sukil river)] In Geodynamics, 1(10), 75–82. (In Ukrainian).

Dubis, L. F. (1995). Strukturna orhanizatsiia ta funktsionuvannia richkovykh system hirskoi chastyny baseinu Tysy [Structural organization and functioning of river systems in the mountainous part of the Tysa basin] (Doctoral dissertation). (In Ukrainian).

Dubis, L., Kuzio, N. (2016). Typy rusla richky Bystrytsia Nadvirnianska [Types of the Bystrytsia Nadvirnyanska riverbed] In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories, 1(6), 261–274. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. P. (2003) Hidroloho-heomorfolohichni protsesy v karpatskomu regioni Ukrainy [Hydrologic-geomorphologic processes in the Carpathian Region of Ukraine] In Proceedings of the Scientific Society of Shevchenko, 101–125. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. P. (1997) Rehionalnyi ekoloho-heomorfolohichnyi analiz [Regional ecological and geomorphological analysis]. Lviv : Zapovit, 1997, 438. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. S. (1999). Heomorfolohiia Peredkarpattia [Geomorphology of Precarpathian]. Lviv: Merkator. ISBN 966-7563-00-6. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. S. (2005). Heomorfolohiia Skybovykh Karpat [Geomorphology of the Skibo Carpathians]. Lviv : VC LNU imeni Ivana Franka, 2005, 231. (in Ukrainian).

Obodovsky, Yu. O. (2016). Hidromorfodynamichna otsinka typiv rusel richok verkhnoi chastyny baseinu Tysy (v mezhakh Ukrainy) [Hydromorphodynamic assessment of riverbed types in the upper part of the Tysa basin (within Ukraine)] In Regional problems of landscape science and geomorphology, 2, 23–34. (In Ukrainian).

Obodovsky, O. G. (2017). Ruslovi protsesy [Channel processes]. Kyiv: Kyiv University. ISBN 978–966–439–926–2. (In Ukrainian).

Obodovsky, O. G., Onyschuk, V. V., Grebin, V. V., and others. (2010). Ruslovi protsesy richky Limnytsi [Channel processes of the Limnytsa river]. Kyiv: Nika Center. (In Ukrainian).

Obodovsky, O. G., Konovalenko O. S., Rozlach Z. V., Onyschuk V. V. (2012). Osoblyvosti rozvytku protsesiv rusloformuvannia richok baseinu Latorytsi [Features of development of channel formation processes of rivers of the Latorytsa basin] In Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 26, 43–55. (In Ukrainian).

Gerenchuk, K. I. (eds). (1968). Pryroda Ukrainskykh Karpat [Nature of the Ukrainian Carpathians]. Lviv. Vydavnytstvo lvivskoho universytetu. (In Ukrainian).

Chalov, R. S. (2007). Ruslovedenye: teoriia, heohrafyia, praktyka, T.1: Ruslovyie protsesy: faktory, mekhanyzmy, formy proiavlenyia y uslovyia formyrovanyia rechnykh rusel [Channel Studies: Theory, Geography, Practice, Vol. 1: Channel Processes: Factors, Mechanisms, Forms of Manifestation and Conditions for Formation of River Channels]. Moscow: Izd-vo LKI. (In Russian).

Shushniak, V. (2000). Morfodynamichna klasyfikatsiia rusel richok Ukrainskykh flishovykh Karpat [Morphodynamic classification of riverbeds of the Ukrainian flysch Carpathians] In Visn. Lviv. un-tu. Ser. Geogr., 27, 26–31. (In Ukrainian).

Yushchenko, Yu. S., Palanichko O. V., Kirilyuk A .O. (2011). Analiz osnovnykh chynnykiv rusloformuvannia na prykladi verkhnoi chastyny techii r.Prut [Analysis of the main factors of the channel formation on the example of the upper part of the Prut river] In Introductory notes of the Tavrian National University. Series: geographic, 24, 79–84. (In Ukrainian).

Yushchenko, Yu. S. (2010) Morfolohiia richky Siret v mezhakh Ukrainy [Morphology of the river Siret inside the boundaries of Ukraine] In Hydrology, hydrochemistry and hydroecology, 21, 24–34. (In Ukrainian).

Brown, R. A., Pasternack, G. B. (2014) Hydrologic and topographic variability modulate channel change in mountain rivers. Journal of Hydrology, 510, 551–564.

Buffington, J. M., Montgomery, D. R. (2013) Geomorphic classification of rivers. Shroder, J, Wohl, E (eds). In Treatise on Geomorphology Fluvial Geomorphology. Volume 9. San Diego, CA: Academic Press, 730–767.

Montgomery, D.R. Buffington, J.M. (1998) Channel processes, classification, and response. In River Ecology and Management, 13–42.

Rinaldi, M., Gurnell, A.M., del Tánago, M.G. et al. (2016) Classification of river morphology and hydrology to support management and restoration. In Aquat Sci, 78, 17–33.

Rosgen, D. L. (1994) A classification of natural rivers. In CATENA, 22(3), 169–199. ISSN 0341-8162

Krzemień, K. (eds). (2012) Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne) [Structure of rivers and streams (methodological study)]. Kraków. Uniwersytet Jagielloński. (In Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3212

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.