МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЛЬЄФУ
РАЙОНУ БУГЛІВСЬКИХ ПАЛЕОЛІТИЧНИХ СТОЯНОК НА ПОДІЛЛІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОЇ ОХОРОНИ

Anastasiia Shevtsova, Olena Tomeniuk

Анотація


Вивчати палеолітичні стоянки як комплексні пам’ятки природи і суспільства необхідно задля організації їхньої належної охорони та збереження, адже культурна спадщина є важливою частиною історії будь-якої країни і становить її національну цінність. В Україні гострою є потреба реформ, що стосуються збереження та охорони культурної спадщини, а також розробки нових програм діяльності, спрямованих на охорону пам’яток, які б сприяли практичному втіленню норм і принципів міжнародного та національного права у природоохоронній сфері. Діяльність держави у сфері організації охорони природних, культурних (в тому числі археологічних) пам’яток є актуальним напрямом сучасних наукових досліджень. Окрім того, доволі значна частина палеолітичних стоянок потребує спеціальної охорони від руйнування, встановлення особливого режиму охорони і використання, який передбачає дотримання непорушності взаємного розташування шарів об’єкта. Такий режим унеможливлює проведення будь-якої господарської діяльності, що може спричинити пошкодження, знищення або руйнування об’єкта. Природні умови території, зокрема рельєф, відіграють дуже важливу роль як під час формування поселень, так і під час подальшого їхнього збереження. Саме тому дослідження рельєфу є невід’ємною частиною вивчення таких об’єктів культурної спадщини як палеолітичні стоянки. Морфометричний аналіз дає змогу оцінити рельєф з точки зору привабливості тих чи інших місць для організації поселень давніх людей. Метою цієї статті є аналіз за головними морфометричними показниками рельєфу околиць палеолітичних стоянок Буглівської групи, що на Тернопільщині, а також розроблення і представлення охоронної документації (паспорту пам’ятки) для палеолітичної стоянки Ванжулів І (Замчисько), що найкраще збереглася серед стоянок Буглівської групи. Паспорт розроблено для стоянки як для комплексної пам’ятки природи та суспільства з урахуванням найважливіших критеріїв для організації охоронного режиму: зазначено тип об’єкта, наукову цінність, доступність для відвідування та огляду, стан збереження, рекомендації з використання тощо.

Ключові слова: палеолітичні стоянки; Буглівська палеолітична група; Поділля; рельєф; морфометричний аналіз; геоінформаційні системи; охорона спадщини; паспортизація.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bogucki, A., Łanczont, M., Tomeniuk, O., Sytnyk, O. (2012). Deliuvialno-solifliuktsiini protsesy y problemy perevidkladennia i datuvannia paleolitychnykh kulturnykh horyzontiv [Delluvial-solifluctional processes and problems of redeposition and dating of Palaeolithic cultural horizons]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 16, 55–64. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2012). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Vanzhuliv (Podilska vysochyna) [Engineering-geological characteristics of the sediments of loess-soil series at the key profile Vanzhuliv (Podillian Upland)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 40(1), 114–122. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2035 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Sytnyk, O., Lanczont, M., Fedorowicz, S., Standzikowski, K., Tomeniuk, O. (2014). Opornyi rozriz Buhliv V ta yoho znachennia dlia vyvchennia odnoimennoi paleolitychnoi pam’iatky [Key section Bugliv V and its significance to the studying of eponymous Palaeolithic site]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 18, 87–96. (In Ukrainian).

Brusak, V., Bakun, V. (2011). Metodychni aspekty klasyfikatsii i pasportyzatsii heoloho-heomorfolohichnykh pam’iatok pryrody [The methodological aspects of classification and making the passport list of geologic and geomorphologic natural monuments]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 39, 44–51. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2011.39.2161 (In Ukrainian).

Levchuk, M. (1990). Vanzhuliv I – nova paleolitychna pam’iatka Pivnichno-Zakhidnoho Podillia [Vanzhuliv I – a new Palaeolithic site of the North-Western Podillya]. In Abstracts of reports and messages of the I Ternopil regional scientific historical and local lore conference, Ternopil, 20–23. (In Ukrainian).

Ministry of Culture of Ukraine (March 11, 2013). On Approval of the Procedure for Accounting for Cultural Heritage Sites: Order No. 158. Official Journal of Ukraine, 29, art. 54. (In Ukrainian).

Simonov, Y. (2005). Geomorfologija. Metodologija fundamental'nyh issledovanij [Geomorphology: Methodology of fundamental research]. St. Petersburg: Peter. (In Russian).

Sytnyk, O., Bogucki, A., Lanczont, M., Madeyska, T., Koropetskyi, R., Tomeniuk, O. (2014). Vanzhuliv I – oporna paleolitychna pam’iatka Volyno-Podillia [Vanzhuliv I – a key Palaeolithic site of Volhyn-Podillia]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 18, 172–211. (In Ukrainian).

Sytnyk, O. (2012). Serednii paleolit Podillia: pidsumky, perspektyvy, prorakhunky [Middle Paleolithic of Podillia: results, perspectives, miscalculations]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 16, 38–54. (In Ukrainian).

Sytnyk, O. (2000). Serednii paleolit Podillia [Middle Palaeolithic of Podillia]. Lviv. (In Ukrainian).

Sytnyk, O. (2012). Stan doslidzhennia ta aktualni problemy serednoho paleolitu Ternopilshchyny [The state of research and current problems of the Middle Palaeolithic of Ternopil region]. In I. S. Zuliak (Ed.), Proceedings of the International scientific-practical conference “Ternopil in the history and culture of Ukraine and the world (from ancient times to the present)”. Ternopil: Publishing house of V. Hnatyuk TNPU, 1, 4–16. (In Ukrainian).

Sytnyk, O. (2012). Stan ta perspektyvy doslidzhennia serednoho paleolitu Podilskoi vysochyny [Status and perspectives of researches of Middle Paleolithic of Podolian Upland]. In Lviv University Archaeology Studies, 16, 25–54. (In Ukrainian).

Spiridonov, A. (1970). Osnovy obshhej metodiki polevyh geomorfologicheskih issledovanij i geomorfologicheskogo kartografirovanija [Fundamentals of general methods of field geomorphological research and geomorphological mapping]. Мoscow: High school. (In Russian).

Tsys, M. P. (1962). Heomorfolohiia URSR [Geomorphology of the USSR]. Lviv: Lviv University. (In Ukrainian).

Chernets, I. (2012). Oporni rozrizy lesovo-gruntovoi serii yak kompleksni pam’iatky nezhyvoi pryrody [Marker profiles of the loess-soil series as complex geological monuments]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 40(2), 217–223. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2112 (In Ukrainian).

Shevtsova, A. (2018). Holovni osoblyvosti, problemy ta svitovyi dosvid okhorony paleolitychnykh pam’iatok [The main features, problems and world experience of Paleolithic sites protection]. In Proceedings of the XIX student scientific conference Realities, problems and prospects of development of geography in Ukraine (Lviv, May 16, 2018). Lviv: Lviv University Publ., 144–153. (In Ukrainian).

Shevtsova, A. (2019). Yurydychni aspekty okhorony paleolitychnykh pam’iatok v Ukraini [Legal aspects of Palaeolithic sites protection in Ukraine]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 53, 315–321. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2019.53.10681 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Tomeniuk, O., Sytnyk, O., Koropetskyi, R. (2020). Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine). Open Geosciences,12(1), 791–803. http://doi.org/10.1515/geo-2020-0029

Chapman, H. (2006). Landscape Archaeology and GIS. Stroud, History Press Ltd.

Łanczont, M., Madeyska, T., Bogucki, A., Mroczek, P., Hołub, B., Łącka, B., ... Standzikowski, K. (2015). Środowisko abiotyczne paleolitycznej ekumeny strefy pery- i metakarpackiej. In M. Łanczont, T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 55–458.

Sytnyk, O. (2015). Paleolit Przedkarpacia і Podola: kontekst archeologiczny, geochronologiczny, kulturowy. In M. Łanczont, T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 691–837.

Szypuła, B. (2017). Digital Elevation Models in Geomorphology. In Dericks P. Shukla (Ed.), Hydro-Geomorphology Models and Trends, 81–112. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.6844
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3211

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.