ВИКОРИСТАННЯ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПОДІЛЬСЬКОГО ПРИДНIСТЕР’Я В ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Liubov Althaim, Oresta Bordun

Анотація


Обґрунтовано пропозиції урізноманітнення тематичних екскурсійних маршрутів геолого-геоморфологічними об’єктами Подільського Придністер’я. Ці геотуристичні природні об’єкти відповідають усім критеріям відбору екскурсійних об’єктів: пізнавальній цінності, важливості, змісту, функціональному призначенню, безпечності, популярності, відомості, доступності та іншим. Таке поєднання природних об’єктів Подільського Придністер’я на екскурсійних маршрутах із уже звичними історико-культурними, релігійними та іншими екскурсійними об’єктами дає змогу екскурсійним послугам стати повноцінною складовою у різних видах туризму на різних маршрутах за способом пересування і використання різного виду транспорту. Сформовано природознавчі тематичні і оглядові екскурсійні маршрути “Ми їдемо на Дністер”. Сухопутний екскурсійний маршрут № 1 протяжністю 244 км триває майже 6 год. Починається маршрут з м. Тернопіль до смт Микулиці, с. Дружба, с. Струсів, с. Рукомиш, м. Бучач, с. Язлівець, із заїздом на Русилівський та Джуринський водоспади, із радіальними виїздами із м. Бучач до с. Млинки, через м. Чортків і с. Кривче до Дністерського каньйону. Сухопутний екскурсійний маршрут № 2 протяжністю приблизно 223 км триває майже 4,25 год. Починається з м. Тернопіль до смт Микулинці, с. Дружба, м. Теребовля, смт Гримайлів, с. Вікно, вздовж Природного заповідника “Медобори” та Іванковецького заказника до с. Личківці, до м. Гусятина, територією Хмельницької області і НПП “Подільські Товтри”, до м.Кам’янець-Подільський, а кінцевим пунктом є смт Стара Ушиця. Обґрунтовано рекомендації щодо вимог і можливостей використання на екскурсійних маршрутах заказників, заповідників, наукових музеїв природи, національних парків. Подано рекомендації щодо надання екскурсійних послуг для різних за складом учасників екскурсійних груп. Увагу акцентовано на можливості реалізації таких екскурсійних послуг для відпочиваючих на туристичних базах, у готелях і кемпінгах, санаторіях і різних рекреаційних закладах з урахуванням фізичного навантаження під час екскурсії, відстаней, швидкості руху, тривалості екскурсійного маршруту.

Ключові слова: екскурсійні маршрути; геолого-геоморфологічні об’єкти; Подільське Придністер’я; природознавчі оглядові екскурсії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Althajm L. B. (2019). Osoblyvosti poyednannya ekstremalnykh vydiv turyzmu iz ekskursiynymy posluhamy [Features of connecting extreme types of tourism with excursion services]. In Materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi prysvyachenoyi 25-richchyu vidkryttya spetsialnosti “Ekolohiya” u TNPU im. V. Hnatyuka: Mizhdystsyplinarni intehratsiyni protsesy u systemi heohrafichnoyi ta ekolohichnoyi nauky. Ternopil: Tayp, 179–184. (In Ukrainian).

Althajm L. B. (2007). Osnovy muzejnoyi i ekskursijnoyi diyalnosti. Kurs lekcij dlya studentiv geografichnogo fakultetu, yaki navchayutsya na specialnosti “Geografiya”. [Basis of museum and excursion activities: a course of lectures for students of the Faculty of Geography, studying in the specialty “Geography”]. Ternopil, 116. (In Ukrainian).

Althajm L. B. (2009). Osnovy muzejnoyi i ekskursijnoyi diyalnosti. Kurs lekcij dlya studentiv geografichnogo fakultetu, yaki navchayutsya na specialnosti “Geografiya”. [Basis of museum and excursion activities: a course of lectures for students of the Faculty of Geography, studying in the specialty “Geography”].Ternopil, 118.

Althajm L. B. (2011). Organizaciya ekskursijnyx poslug. Navchalno-metodychnyj posibnyk dlya studentiv geografichnogo fakultetu, yaki navchayutsya na specialnosti “Turyzm”. [Organization of excursion services: a course of lectures for students of the Faculty of Geography, studying in the specialty “Tourism”]. Ternopil, 204. (In Ukrainian).

Althajm L. B. (2017). Organizaciya ekskursijnyx poslug. Navchal no-metodychnyj posibnyk dlya studentiv geografichnogo fakultetu, yaki navchayutsya na specialnosti “Turyzm”. [Organization of excursion services: a course of lectures for students of the Faculty of Geography, studying in the specialty “Tourism”]. Ternopil, 204. (In Ukrainian).

Ataman L. V. (2014). Prostorovo-chasovyy analiz skelnykh monastyriv Podillya [Spatial-temporal analysis of rock monasteries of Podillya]. In Ekonomichna ta sotsialna heohrafiya, 2 (70). (In Ukrainian).

Bayrak G. R. (2012). Vykorystannia kosmichnykh velykomasshtabnykh znimkiv dlia doslidzhen kanionu Dnistra z metoiu sportyvno-ozdorovchoho turyzmu. [Use the high-resolution space images for research of the Dniester canyon for the purpose of sports and health tourism]. In Turystychni resursy yak chynnyk rozvytku terytorii : Materialy Vseukrainskoi nauk.-prakt. konferentsii. Ternopil: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka, 230–233. (In Ukrainian).

Bayrak G. R., Teodorovych L. V. (2018). Skeli “Rozhirche” ta yikhnye vykorystannya u heoturystychnykh tsilyakh [Rozgirche rocks and their use for geotourism purposes]. In Problemy heomorfolohiyi ta paleoheohrafiyi Ukrayinskykh Karpat i prylehlykh terytoriy, 1, 85–97. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Brusak, W., Krawczuk, J., Moskaluk, K., Sirenko, I., Tomeniuk, O., Szewczuk, O., & Zińko, Yu. (2012). Koncepcja i zasady tworzenia geoparkow na zachodzie Ukrainy. [The concept and principles of creating geoparks in the west of Ukraine] In Annales UMCS. Sectio B, 47(2), 9–32 (Іn Polish).

Bordun O., Hamkalo M. (2012). Vodnyy turyzm – perspektyvnyy napryamok turyzmu Prydnistera [Water tourism as a prospective direction of Prydnisterya’s tourism development]. In Materialy Vseukrayins'koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi: “Turystychni resursy yak chynnyk rozvytku terytoriyi Dnistrovskoho kanyonuTernopil, 179–184. (In Ukrainian).

Bordun O., Khovalko A. (2012). Zabezpechennya rekreatsiynoyu ta transportnoyu infrastrukturoyu karstovykh pecher Podillya [Recreational and transport infrastructure provision for carst caves in Podillia]. Ed. Ya. B. Oliynyk ta in. In Heohrafiya ta turyzm : nauk. zb., 19, 87–94. (In Ukrainian).

Bordun O., Althаim O. (2017). Tourist flows in Ternopil oblast current state and development prospects. In Journal of Geography, Politics and Society, 7, 3, 57–63 (Іn Polish).

Bordun O., Althаim O. (2020). A Wooden Tourist Stamp as an Innovative Souvenir in the Tourist Activity of the Ukraine. In Folia Turistica, 55. Krakow : University of Physical Education, 117–138. (Іn Polish).

Brusak V., Moskalyuk K. (2015). Cuchasnyy stan ta perspektyvy zberezhennya i heoturystychnoho vykorystannya heoloho-heomorfolohichnykh obyektiv Zbarazkykh Tovtr [Current state and prospects of preservation and geotourism use of geological and geomorphological objects of Zbarazh Tovtry]. In Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya heohrafichna, 49, 25–35. (In Ukrainian).

Herenchuk K. Y. (1949). Podolskye Toltry (heomorfolohycheskyy ocherk) [Podolsk Toltry (geomorphological sketch)]. In Yzv. Vsesoyuz. heol. ob-va, 81, 5, 325–329. (In Ukrainian).

Korinnyy V. I., Strashevska L. V. (2014). Skelni monastyri Seredn'oho Podnisterʼya yak kompleksni heolohichni ta kulturni istorychni pamyatky [Rock monasteries of the Middle Podnisterya as complex geological and cultural historical monuments]. In Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Heohrafiya, 16, 114. (In Ukrainian).

Panhelov B.P. (2010). Orhanizatsiya i provedennya turystsko-krayeznavchykh podorozhey: navch. posib. [Organization and carrying out of tourist and local lore trips]. Kyyiv: Akademvydav, 248. (Seriya “Alma-mater”). (In Ukrainian).

Shchur Yu. V., Dmytruk O. Yu. (2003) Sportyvno-ozdorovchyy turyzm [Sports and health tourism]. Kyyiv: Al'terpres, 232. (In Ukrainian).

Svynko Y.M. (2013). Dnistrovskyy kanyon ochyma dopytlyvykh : fotoalbom [Dniester canyon through the eyes of the curious: photo album]. Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky, 64. (In Ukrainian).

Tsaryk L. P., Tsaryk P. L. (2008). Zakhidnopodilski Tovtry – unikalnyy pryrodnyy obyekt v umovakh neratsionalnoho pryrodokorystuvannya. [Western Podolsk Tovtry is a unique natural object in the conditions of irrational nature use]. In Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Okhorona i menedzhment ob"yektiv nezhyvoyi pryrody na zapovidnykh terytoriyakh”. Hrymayliv–Ternopil, 310–317. (In Ukrainian).

Tsaryk, L. P., & Tsaryk, P. L. (2008). Zakhidnopodilski Tovtry – unikalnyi pryrodnyi obiekt v umovakh neratsionalnoho pryrodokorystuvannia. In Okhorona i menedzhment obiektiv nezhyvoi pryrody na zapovidnykh terytoriiakh: materialy mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii. Hrymailiv–Ternopil, 310–317 (Іn Ukrainian)

Vynokur I. S., Horishnyy P. A. (1994). Skelnyy pechernyy monastyr: Bakota. Stolytsya davn'orus'koho Ponyzzya [Rock cave monastery: Bakota. The capital of the ancient Russian Lowlands]. In Kamyanets-Podilskyy : Tsentr Podillyeznavstva. (In Ukrainian).

Zemlya Ternopilska : turystychnyy putivnyk (2003). [Ternopil land: a tourist guide] – Ternopil: Dzhura. – 368 s. (In Ukrainian).

Zinko Yu. V., Shevchuk O. (2008). Pryrodookhoronni heomorfolohichni obyekty u strukturi heoturyzmu Zakhidnoyi Ukrayiny [Environmental geomorphological objects in the structure of geotourism in Western Ukraine]. In Visn. Lviv. un-tu. Ser. heohr., 35, 94–104. (In Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3210

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.