ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ  АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Yaroslav Kravchuk, Vitaliy Brusak

Анотація


Проаналізовано геологічну будову і рельєф національних природних парків  Ужанського, “Сколівські Бескиди” і “Бойківщина”, розташованих у північно-західній частині Українських Карпат. Ужанський НПП розташований у межах Полонинсько-Чорногірської та Вододільно-Верховинської геоморфологічних областей, НПП “Сколівські Бескиди” – у Скибових Карпатах, а новостворений НПП “Бойківщина” – у межах Вододільно-Верховинських та Скибових Карпат.

Аналіз морфоструктури і морфоскульптури національних парків виконано з урахуванням поздовжнього (Пн-Зх–ПдСх) і поперечного поділів Українських Карпат. З поздовжнім поділом пов’язані морфоструктури вищих порядків – другий і третій, з поперечним – четвертий та п’ятий.

Під час аналізу морфоскульптури національних парків виокремлено типи, характерні для всіх регіонів Флішових Карпат. Усім гірським масивам і хребтам притаманна асимет­рична будова – крутіші північно-східні схили та виположеніші південно-західні. Релік­това морфоскульптура представлена: 1) фрагментами різновікових денудаційних повер­хонь – Бескидської, Підбескидської і прирічкової; 2) екстрагляціальними та формами рельєфу фірнових зледенінь; 3) ділянками давніх поздовжніх долин. Успадкована морфо­скульптура представлена річковими долинами з комплексом різновікових терас.

Для сучасних морфодинамічних процесів характерна висотна (ярусна) диференціація. У ярусах сильно розчленованого середньогірного та низькогірного рельєфу важливе місце в його моделюванні мають процеси площинного змиву, дефлюкційні, лінійного розмиву. З нижнім ярусом терасованих і нетерасованих днищ долин пов’язані процеси підмиву і розмиву та значне накопичення продуктів розмиву і селевих потоків. Серед гравітаційних процесів і блокових рухів найбільше зафіксовано стабілізованих і активних зсувів.

Ключові слова: національний природний парк; Українські Карпати; рельєф; морфо­структура; морфоскульптура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bayrak G., Gavryliv M. (2011). Formuvannja skel’nyh kompleksiv Beskydiv [Forming of rocky complexes of Beskyd]. In Fizychna geografija ta geomorfologija, 3 (64). Kyiv: Obrii’, 63–72. (In Ukrainian).

Korotenko N. E., Shchyrytsa A. S., Kanevskyi A. Ya. (1987). Heolohycheskye pamiatnyky Ukrayny: spravochnyk-putevodytel [Geological monuments of Ukraine: handbook and guide]. Kyev : Nauk. dumka. (In Ukrainian).

Kalinina V. I., Hurskoho D. S., Antakovoi I. V. (Eds.). (2006). Heolohichni pamiatky Ukrainy: U 3 t. [Geological monuments of Ukraine: in 3 volumes]. (Vol. 1). Kyiv: DIA. (In Ukrainian).

Paliyenko, V. P. et all (2007). Geomorfologichne rayonuvannia Ukrainy [Geomor­phological zoning of Ukraine. Scale 1:5 000 000]. In Navchalnyi atlas Ukrainy. Kyiv : Kartografiya,162 (In Ukrainian).

Hnylko, О. M. (2016) Geological structure and evolution of the Ukrainian Carpathians. Extended abstract of candidate`s thesis. Lviv (in Ukrainian).

Hofshtein, І. D. (1964). Neotektonyka Karpat [Neotectonics of the Carpathians]. Kyiv: Yzd. AN USSR (In Russian).

Hofshteyn, I. D. (1995). Geomorfologicheskiy ocherk Ukrainskich Karpat [Geomor­phological sketch of the Ukrainian Carpathians]. Кyiv, Naukova dumka, 84 (In Ukrainian).

Danysh, V. V. (1973). Geology of the western part of the southern slope of the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Naukova Dumka (in Ukrainian).

Dosyn, H. D. (1986) Krosnenska zona. Ed. S. S. Kruglov (Ed.). In Tectonics of the Ukrainian Carpathians, 80–84). Kyiv: UkrNIGRI.

Zinko Yu., Brusak V., Hnatiuk R., Kobziak R. (2004). Zapovidni heomorfolohichni obiekty Ukrainskykh Karpat: struktura, osoblyvosti poshyrennia ta vykorystannia [Conservation geomorphological features of the Ukrainian Carpathians: structure, features of distribution and use]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. L’viv: VC Ivan Franko National University of Lviv, 1, 260–280. (In Ukrainian).

Zinko Yu. (2007). Zberezhemo pryrodnu spadshchynu Lvivshchyny [Let us preserve the natural heritage of Lviv region]. L’viv. (In Ukrainian).

Zinko, Ju. (2008). Formuvannja mizhnarodnogo geoparku “Skeljasti Beskydy” jak centru geoturyzmu. [Formation of the international geopark “Rocky Beskyds” as acenter for geotourism]. In Visnyk L'viv. un-tu. Serija mizhnarodni vidnosyny, 24, 83–93 (In Ukrainian).

Kravchuk Ya. (1982). Dependence of modern geomorphodynamic processes on typological features of relief. Bulletin of the L’viv University. Series Geography. 13, 14–18 (in Ukrainian).

Kravchuk, Ya. S. (2005). Heomorfolohiia Skybovykh Karpat [Geomorphology of the Skyb Carpathians]. Lviv: VC Ivan Franko National University of L’viv. ISBN 966-613-418-7 (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. S. (2008). Heomorfolohiia Polonynsko-Chornohirskykh Karpat [Geo­morphology of the Polonyna-Chornohora Carpathians]. Lviv: VC Ivan Franko National University of L’viv. ISBN 966-613-418-7 (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., & Ivanyk, M. (2004) Morphostructural analysis of the Outer (Skybovi) Carpathians. In Geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians, Lviv: VC Ivan Franko National University of L’viv, 91–106 (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu., Brusak, V., Hnatyuk, R., & Krychevska, D. (2006). Recreational assessment of the relief of the Ukrainian Carpathians. In Geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories. Lviv: VC Ivan Franko National University of L’viv, 267–273 (in Ukrainian).

Krychevska, D. A. (2004). Objects of inanimate nature of Uzhanskyi national nature park. In Materials of international seminar Geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories, Lviv: VC Ivan Franko National University of L’viv, 187–196 (in Ukrainian).

Krychevska, D., & Brusak, V. (2006) Orographic and hydrological features of Uzhanskyi national nature park. In Geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories, VC Ivan Franko National University of L’viv , 164 –173 (in Ukrainian).

Meshcheryakov, Yu. A. (1965). Structural geomorphology of plain countries. Nayka. 390 p. (In Russian).

Kruhlov, S. S. (Ed.). (1986). Tektonika Ukraiskih Karpat [Tectonics of the Ukrainian Carpathians]. Objasnitelnaya zapiska k tektonicheskoy kartie Ukrainskih Karpat. Masshtab 1:200 000, Kyiv: UkrNIGRI. 152 p. (In Russian).

Rudnytskyi, S. (1905). Znadoby do morfologiyi Karpatskogo stochyshcha Dnistra [Knowledge of the morphology of the Carpathian Dniester basin]. In Zb. Matem.-pryrod.-lik. sekciyi NTSh, Х. 85 p. (In Ukrainian).

Rudko, H. I., Koschil, M. B., & Bondarenko, M. D. (1997). Regional, special and local modes of insecure geological processes as the basis for reducing the potential risk of techno-natural accidents and disasters. Kyiv: Znannya, 86 p. (In Ukrainian).

Rudko, H., & Kravchuk, Ya. (2002). Engineering-geomorphological analysis of the Carpathian region of Ukraine. Lviv: VC Ivan Franko National University of L’viv, 171 p. (In Ukrainian).

Skvarchevskaya, L. V., Stankova, S. I., Stasyuk, L.T. (1977) The conditions of occurrence and morphology of the landslide in the upper reaches of the Uzh River (Zakarpatska oblast). Reports and messages of the Lviv branch of the Geographical Society, 7, 85–93 (In Russian).

Slyvka R. O. (2001). Heomorfolohiia Vododil’no-Verhovinskykh Karpat [Geomorpho­logy of the Vododil’no-Verhovinski Carpathians]. Lviv: VC Ivan Franko National University of L’viv, 151 p. ISBN 966-7563-06-5 (In Ukrainian).

Somov, V.I., & Rakhimova, I. Sh. (1983). Modern movements of the earth's crust in the Carpathian-Balkan region and adjacent structures. Kyiv : Naukova dumka (In Russian).

Stadnitsky, D. H., Kravchuk, Ya. S., Lyashchuk, B. F., Bolyukh, O. I., & Chalyk, V. I. (1975). Development of erosion processes in the Ukrainian Carpathians. In Geomorphology, 1, 92–95 (In Russian).

Tretyak, K. R., Maksimchuk, V. Y., Kutas, R. I., Rokityansky, I. I., Gnilko, A. N., Kendzera, A. V., & Tereshin, A. V. (2015). Modern geodynamics and geophysical fields of the Carpathians and adjacent territories. Lviv: VC Ivan Franko National University of L’viv , 420 (In Ukrainian).

Stoyko, S. M. (2008). Uzhanskyi national natural park. Polyfunctional meaning. Lviv: Mercator, 306 (In Ukrainian).

Tsys, P. N. (1957). Polonyna peneplain and denudation levels of the Soviet Carpathians. In Geol. Collection, 4, Lviv: Publ. House LDU, 313–330 (In Ukrainian).

Tsys, P. N. (1968). Certain features of the vertical morphological zonation of the Ukrainian Carpathians. Natural conditions and natural resources of the Ukrainian Carpathians. Republican inter-university collection of Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Kyiv: Naukova dumka, 129–137 (In Ukrainian).

Shevchuk, O., Krychevska, D., Karpyshyn, H., & Palyuch, V. (2007) Research and prospects of ecoturistic use of cave “Knyahynya” (Uzhanskyi national nature park). In Bulletin of the Lviv University. Series Geography, 34, 303–308 (in Ukrainian).

Shevchuk, O., Ivanyk, M. (2013). Heoturystychna atraktsiinist heoobiektiv Lvivskoi oblasti [The geo-touristic attraction of geo-objects of Lviv oblast] In Heohrafiia, ekonomika i turyzm: natsionalnyi ta mizhnarodnyi dosvid. Lviv: VC Ivan Franko National University of L’viv, 455–458 (In Ukrainian).

Shevchuk, O., Ivanyk, M. (2014). Vykorystannia heoloho-heomorfolohichnykh obiektiv Lvivskoi oblasti dlia heoturyzmu [The using of geological-geomorphological objects of Lviv oblast with the geotourism purposes]. In Heoturyzm: praktyka i dosvid. Lviv: Karty i Atlasy, 17–22 (In Ukrainian).

Bayrak, G. (2019). Morphological classification of the Beskids rocks in the Ukrainian Carpathians. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv: VC Ivan Franko National University of L’viv, 1 (9), 117– 132. DOI 10.30970/gpc.2019.1.2806.

Klimaszewski, M. morfologia i dyluwium Dunajca od Pieninpo juscie, Prace Just. Geogr. UJ. Warszawa, 1937, 18 (In Polish).

Sawicki, L. O mlodszych rukhach gόrotwόrczych w Karpatah. Lwόw, 1909. Rocrn. 34, 5–6 (In Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3208

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.