МОРФОГЕНЕЗ УРБОРЕНДЗИН СТАРОГО ЗАМКУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА

Andriy Kyrylchuk, Anatolii Kryvulchenko, Roman Malik

Анотація


Морфологія ґрунту є відображенням його внутрішніх особливостей. Зовнішні якості генетичних горизонтів відтворюють речовинний склад ґрунту, а за професійного їхнього аналізу можуть дати уявлення про характер режимів, які визначають сучасні процеси генези ґрунтів. Загалом аналіз морфогенезу дає змогу уявити перебіг ґрунтотворного процесу. Питанню морфогенезу ґрунтів белігеративних комплексів присвячено багато праць та публікацій, однак наявний фактичний матеріал є незначним за обсягом, недостатньо систематизованим і узагальненим. У дослідників з вивченням таких ґрунтів виникають труднощі з класифікацією та діагностикою об’єктів дослідження. Дискусії щодо цих питань тривають і досі.

Старий замок Кам’янцець-Подільського державного історичного музею-заповідника являє собою довговічний саморегульований військово-фортифікаційний белігеративний ландшафтний комплекс схилового типу, розташований у надканьйонній частині долини річки Смотрич. Загальна площа Старого замку близько 4,5 га. Первинні обстеження ґрунтів у межах Старого замку проведені ще 1932 року професором В. В. Акімцевим. У результаті досліджень детально описано морфогенетичні властивості ґрунту, сформованого на відкритій терасі “Денної Вежі”.

Проаналізовано наукові праці та публікації присвячені морфогенезу сучасних і похованих ґрунтів белігеративних комплексів. Здійснено порівняльний аналіз різночасових морфогенетичних особливостей урборендзини, що утворилася на відкритій терасі “Денної Вежі” Старого замку Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Подано детальні описи морфогенетичних властивостей досліджуваного ґрунту. Значну увагу приділено відмінностям у морфологічних описах. Встановлено динаміку змін морфогенетичних показників. Наведено порівняння систем індексації генетичних горизонтів досліджуваного ґрунту використаних різними дослідниками. Застосовано класифікацію системи ФАО (WRB, 2006) у поєднанні з субстратно-функціональною класифікацією антропогенних ґрунтів О. Б. Вовк та профільно-генетичною класифікацією М. М. Строганової. Під час досліджень використано такі наукові методи: морфологічний, аналітичний, джерелознавчий, проблемно-хронологічний, порівняльно-географічний, археологічний.

Ключові слова: белігеративний комплекс; морфогенез; ґрунт; урборендзини; “Денна Вежа”.


Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrovskij, A. L. (2005). Jevoljucija pochv i geograficheskaja sreda. [Soil evolution and geographic environment]. Moskva : Nauka. (In Russian).

Vovk, O. B. (2008). Substratno-funktsionalnyi pidkhid do klasyfikatsii antropohennykh gruntiv. [Substrate-functional approach to the classification of anthropogenic soils]. Retrieved from http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/ Agrohimiai-gruntoznavstvo/Agr-i-grunt-2009_69/pdf/2009_69AiG_10-14.pdf.

Gerasimova, M. I., Stroganova, M. N., & Mozharova, N. V. (2017). Antropogennye pochvy : uchebnoe posobie dlja bakalavriata i magistratury. 2-e izd., ispr. i dop. [Anthropogenic soils: a tutorial] Moskva : Jurajt. (In Russian).

Dmytruk, Yu. M., Matviishyna, Zh. M., & Sliusarchuk, I. I (2008). Grunty Troianovykh valiv: evoliutsiinyi ta ekoloho-henetychnyi analiz. [Soils of Trojan shafts: evolutionary and ecological-genetic analysis]. Chernivtsi: Ruta. (In Ukrainian).

Dobrovol'skij, V. V. (2001). Geografija pochv s osnovami pochvovedenija. [Soil geography with the basics of soil science]. Moskva: Gumanit.izd.centr “VLADOS”. (In Russian).

Rozanov, B. G. (2004). Morfologija pochv. [Soil morphology]. Moskva : Izdanie Akademicheskij proekt. (In Russian).

Dokuchaєv V. V. (1953). Nashi stepi prezhde i teper'. [Our steppes before and now]. Moskva : Sel'hozgiz. (In Russian).

Karmazynenko, S. P. (2010). Mikromorfolohichni doslidzhennia vykopnykh i suchasnykh hruntiv Ukrainy. [Micromorphological studies of fossil and modern soils of Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka. (In Ukrainian).

Kyrylchuk, A. A., Pozniak, S. P. (2004). Dernovo-karbonatni grunty (rendzyny) Maloho Polissia. [Sod-carbonate soils (rendzina) of Maly Polissya]. Lviv: VC LNU imeni Ivana Franka. (In Ukrainian).

Kyrylchuk, A. A. (2019). Ontohenez i heohrafiia rendzyn Zakhidnoho rehionu Ukrainy: monohrafiia. [Ontogenesis and geography of rendzin of the Western region of Ukraine: monograph]. Lviv: VC LNU imeni Ivana Franka. (In Ukrainian).

Kyrylchuk, A. A. (2008). Urborendzyny u mezhakh terytorii muzeiu-zapovidnyka “Oleskyi zamok”[Urborendzina within the territory of the museum-reserve “Olesky Castle”. In Geneza, heohrafiia ta ekolohiia gruntiv: zb. nauk. prats. Lviv, 279−285. (In Ukrainian).

Plamenytska, O. (2012). Castrum Camenecensis. Fortetsia Kamianets: (pizno antychnyi – rannomodernyi chas). Kamianets-Podilskyi: FOP Sysyn O. V. (In Ukrainian).

Plekhanova, L. N. (2017). Drevnye pochvu arkheolohycheskykh obektov kak baza paleoklymatycheskykh rekonstruktsyi vtoroi polovyny holotsena. [Ancient soils of archaeological sites as a base for paleoclimatic reconstructions in the second half of the Holocene]. In Problemu ekolohycheskoho monytorynha y modelyrovanyia ecosystem, 2017, 3, 33–50. (In Russian).

Pozniak, S. P. (2010). Gruntoznavstvo i heohrafiia. [Soil science and soil geography]. Lviv: VC LNU imeni Ivana Franka. (In Ukrainian).

Sokolovskij, A. N. (1971). Pochvovedenie i agrohimija. [Soil Science and Agrochemistry]. In Izbr. Tr. AN USSR. Kyiv: Urozhaj. (In Ukrainian).

Stroganova, M. N., Agarkova, M. G. (1992). Gorodskie pochvy: opyt izuchenija i sistematiki (na primere pochv jugo-zapadnoj chasti g. Moskvy). [Urban soils: experience of study and taxonomy (on the example of soils in the southwestern part of Moscow] In Pochvovedenie, 7, 16–24. (In Russian).

Tonkonogov, V. D. (1990). O klasifikacii antropogenno-preobrazovanyh. [On the classification of anthropogenically transformed soils]. In Pochvovedenie, 72–79. (In Russian).

Akimtzev, V. V. (1932). Historical soils of the Kamenetz-Podolsk fortress. In Congress of Soil Scientists. Kamianets-Podilsky, 132–140. (In English)

Munsell, A. (1994). Munsell soil color charts. Baltimore, MD: Munsell Color Co.

World reference base for soil resources A framework for international classification, correlation and communication : World soil resources reports № 103 / IUSS working group WRB. – 2nd edition. (2006). Rome: FAO. Retrieved from ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/wsrr103e.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3206

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.