ВИВЧЕНІСТЬ ГОЛОЦЕНОВОГО ЕТАПУ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДОЛИНИ ДНІСТРА

Andriy Yatsyshyn, Piotr Gembitsa

Анотація


Схарактеризовано головні етапи вивчення заплави – першої надзаплавної тераси Дністра в межах передкарпатського фрагмента долини річки, проаналізовано тематику досліджень і здобуті результати. Встановлено, що на усіх етапах досліджень проводили, передусім, ґрунтовні аналізи морфологічних і морфометричних параметрів заплави – першої надзаплавної тераси Дністра, будови і фаціальної структури їхніх алювіальних нагромаджень, а також палінологічні аналізи захоронених в алювіальних товщах біогенних нагромаджень. Результати, здобуті під час проведення палінологічних аналізів, використано для датування ерозійно-акумулятивних циклів та реконструкції фізико-географічних умов часу формування заплави – першої надзаплавної тераси Дністра. На останньому етапі досліджень також активно проведено радіовуглецеві датування похованих в алювіальних товщах біогенних відкладів.

Зібраний на перших двох етапах досліджень масив геолого-геоморфологічної інформації дав змогу встановити, що, по-перше, впродовж голоцену в долині Дністра сформувались перша надзаплавна тераса і заплава. Першу надзаплавну терасу, перевищення якої над руслом Дністра сягають 4–6 м, можна розглядати і як високу заплаву, яка часто вкривається високими паводками. Тераса акумулятивна, проте, на відміну від усіх інших терас Дністра, позбавлена лесового покриву. В розрізі її нагромаджень відслонюються відклади алювію руслової фації, збудованої галечниками, а зверху вони перекриті алювієм заплавної фації, складеної пісками, супісками і суглинками. Загальна потужність алювію сягає 9–10 м і мало змінюється униз за течією Дністра. Крім, хіба, Верхньодністерської улоговини, де потужність алювію зростає до 10–18 м, а в його розрізі з’являються прошарки торфу. Заплава піднімається на 4–5 м над руслом Дністра. Вона збудована алювієм руслової фації, у складі переважають піщано-галечникові товщі, місцями перекриті піщаними або суглинистими відкладами заплавної фації.

По-друге, в передкарпатській частині долини Дністра перебіг флювіальних морфолітогенетичних процесів регулювали не тільки кліматичні зміни і неотектонічні рухи, а й господарська діяльність людини. Доволі масштабний вплив людини, який проявлявся у регулюванні русел рік, спорудженні протиповеневих валів, меліоративних каналів тощо, відбувався упродовж ХІХ–ХХ ст.

Результати новіших геоморфологічних досліджень, проведених у межах досліджуваного фрагмента долини річки, палінологічних і радіовуглецевих датувань, дали змогу суттєво удосконалити уявлення про морфологію, будову та історію формування заплави – першої надзаплавної тераси Дністра. Зокрема, нами встановлено, що акумуляція алювію першої надзаплавної тераси, перевищення якої над руслом Дністра сягають 5,5–6,5 (7) м, розпочалось у фінальній частині пізнього плейстоцену (бьолінгу (?)–алереду) (13 000–11 000 років тому(GI–1)). Імовірно, перша надзаплавна тераса розчленована меандруючим руслом Дністра в молодшому дріасі (11 000–10 000 років тому (GS–1)). Алювіальні відклади, якими виповнені ці крупні палеомеандри, досі добре збереглись і часто відслонюються в уступах першої тераси.

Подальший розвиток системи заплави – першої надзаплавної тераси Дністра відбувався в декілька етапів, датованих завершенням бореалу, початком атлантику, кінцем атлантику, суббореалом, початком субатлантику, а також упродовж V–VI, Х–ХІІ і ХІV–XVI ст. Виявлені етапи корелюють з циклами зволоження клімату і зростання флювіальної активності русел рік (фазами повеней). Унаслідок активізації ерозійно-акумулятивної діяльності Дністра сформувались два–три голоценові рівні заплави, висотою до 4–5 м i 3–4 м.

Перші сліди діяльності людини у межах вивченого фрагмента долини Дністра датують суббореалом і фіксують за наявністю у спорово-пилкових діаграмах профілів Майнич (Верхньодністерська улоговина) і Цвітова (Галицько-Букачівська улоговина) пилку збіжжя.

Ключові слова: долина Дністра; заплава; перша надзаплавна тераса; алювій; фази повеней; алеред; молодший дріас; голоцен.


Повний текст:

PDF

Посилання


Artiushenko A., Palienko V. (1968). O geologicheskom stroienie i vozraste poimennykh otlozhenii baseina verkhnioho Dnestra v Predcarpatie [Geological structure and the age of the floodplain sediments of the upper Dniester basin in Eastern Carpathian Foreland]. In Geol. gornal., 28, 6, 65–71. (In Russian).

Afremov D. (1969). Antropogennyie vliianiia na formirovanie prodolnoho profilia r. Dnestr [Anthropogenicin fluences on the formation of the longitudinal profile of the Dniester River]. In Izv. AN USSR. Ser. geograph., 3, 39–43. (In Russian).

Afremov D. (1970). Vozrast poimennoho aliuviia Dnestra po dannym palinolohicheskoho analiza [Age of floodplain alluvium of the Dniester river according to palynological analysis]. In Bull. Moscow. univ. Geography, 3, 102–105. (In Russian).

Voropay L., Kunitsa M., Levitsky V. (1975). Pokhovani holotsenovi grunty zaplav serednioho Prydnistrovia ta yih paleogeografichne znachennia [Buried Holocene soils of the flood plains of middle Dniester river and the ir paleogeographical significance]. In Phys. geography and geomorphology., 14, 103–112. (In Ukrainian)

Hofstein I. (1958). K istorii doliny verkhnieho Dniestra [History of the Upper Dniester valley]. In Dokl. AN USSR., 120, 1, 159–161. (In Russian).

Hofstein I. (1962). Neotektonika i morfohenez Verkhnioho Prydnistrovia [Neotectonics and morphogenesis of the Upper Dniester area]. Kyiv: publ. AN URSR. 131 p. (In Ukrainian).

Demediuk N. (1974). Litolohicheskie osobenosti holotsenovych alliuvialnykh galiechnikov Predkarpattia [Lithological features of Holocene alluvial pebbles of Eastern Carpathian Foreland]. In Materialson the Quaternary period of Ukraine. IX Congress INQUA, 228–246. (In Russian).

Demedyuk N., Sokurov S. (1974). Anomalno-vysokiie moshchnosti alliuviia v predhornoi chasti doliny Dnestra i ispolzovaniiey ih pri poiskakh solei [Anomal ouslyhigh alluvial series in the foothills of the Dniester valley and its exploitation for searching salts]. In Materialson the Quaternary period of Ukraine. IX Congress INQUA., 259–265. (In Russian).

Kalynovych N. (2000). Palinolohichne doslidzhennia rozvytku roslynnoho pokryvu Verkhniodnistrovskoi rivnyny v holotseni [Palynological research of vegetation development of the Upper Dniester plain in the Holocene]. In Scientific Bulletin of UNFU., 10.3, 69–74. (In Ukrainian).

Kalynovych N., Harmata K. (2001). Rekonstruktsii istorii roslynnosti Verkhniodnistrovskoi rivnyny v holotseni na osnovi palinolohichnoho analizu torfovykh vidkladiv [Reconstruction of the history of vegetation of the Upper Dniester plain in the Holocene according to palynological analysis of peat deposits]. In Visnyk of the Lviv univ. Ser. Biology., 27, 78–88. (In Ukrainian).

Kalynovych N., Yatsyshyn A. (2001). Antropohenni zminy roslynnosti Pivnichno-zakhidnoho Peredkarpattia v holotseni [Anthropogenic changes in the vegetation of the North-Western Precarpathians in the Holocene]. In Scienti ficherald of UzhNU. Ser. Biology, 10, 45–48. (In Ukrainian).

Palienko V. (1965). Vliianiie noveishykh dvizhenii zemnoi kory na stroenie holotsenovoi terrasy Verkhnioho Dnestra [Influence of the newest movements of the earth'scruston the structure of the Holocene terrace of the Upper Dniester river]. In Materials on the Quaternary period of Ukraine. VII Congress INQUA, 262–269. (In Russian).

Palienko V. (1969). O nekotorykh osobenostiakh geolohicheskoho stroieniia poimennykh terras Predkarpattia, obuslovlenykh neotektonicheskimi dvizheniiami [Some features of the geological structure of floodplain terraces Eastern Carpathian Foreland caused by neotectonic movements]. In Materials on the Quaternary period of Ukraine. VIII Congress INQUA, 198–209. (In Russian).

Palienko V. (1974). O tipakh holotsenovoho alliuviia doliny Dnestra [On the types of Holocene alluvium of the Dniester valley]. In Materials on the Quaternary period of Ukraine. IX Congress INQUA, 247–258. (In Russian).

Petrenko L., Tretiak P., Kovaliukh N. (1987). Geohronolohiia formirovaniia alliuvialnykh otlozhenii r. Dnestr v pozdniem holotsene [Geochronology of formation of alluvial deposits of the Dniester River in the late Holocene]. In Stratigraphy and correlation of marine and continental deposits of Ukraine, 78–84. (In Russian).

Raskatov G. (1954). K voprosu o drevniechetvertichnykh oliedienieniiakh zapadnykh oblastiei Ukrainy [About the question of ancient Quaternary glaciations of the western regions of Ukraine]. In Trudy geologich. Faculty of Voronezh. state un-ta, 31, 107–111. (In Russian).

Rudnytskyi,S. (1907). Znadoby do morfolohii pidkarpatskoho stochyshcha Dnistra [Morphology of the run of fof the Dniester riverin the Eastern Carpathian Foreland]. In Collection of the Math-NatureSection of NTSh, 11, 1–80. (In Ukrainian).

Tsys P. (1962). Geomorfolohiia URSR [Geomorphology of the USSR]. Lviv: Publ. Lviv univ., 223. (In Ukrainian).

Cherevko M. (1967). Materialy do istorii roslynnosti Prykarpattia v pislialiodovykovyi period [Materialsto the history of vegetation of Carpatian Foreland in the postglacial period]. In Visnyk of Lviv univ. Ser. Biology, 3, 102–111. (In Ukrainian)

Chumak N. M. (2013). Palaeoenvironments in the foothills of the Carpathian Mountains (the Gorgan region) during the Holocene (based on pollen data). (Candidate of Sciences’ thesis). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv. (In Ukrainian).

Chumak N. (2015). Rekonstruktsii roslynnoho pokryvu Prygorganskoho Peredkarpattia u piznioliodovykivi (za palinolohichnymy danymy torfovyshcha Pidluzhzhia) [Reconstruction of vegetation cover of the Gorgan`s Carpathian Foreland in late glacial (according to palynological data of Pidluzhzhia peat bog)]. In Visnyk of Lviv. univ. Ser Geography, 49, 333–340. (In Ukrainian).

Yatsyshyn A. M. (2001). Geomorphological structure of the Dniester valley with in the Eastern Carpathian Foreland. (Candidate of Sciences’ thesis). Ivan Franko National University of Lviv, Lviv (In Ukrainian).

Yatsyshyn A. (2002). Novi dani pro budovu Verkhniodnistrovskoi ulohovyny [New data about the structure of the Upper Dniester basin]. In Regional ecological problems: Collection of sci. works of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 251–252. (In Ukrainian).

Yatsyshyn A., Bogucki A., Dmytruk R., Plotnikov A. (2010). Antropohenovi vidklady pivnichnoi chastyny Verkhniodnistrovskoi ulohovyny [Anthropogenic sediments of the north part Upper Dniester basin]. In Physical geography and geomorphology, 1(58), 177–188. (In Ukrainian).

Yatsyshyn A., Bogucki A., Holub B., Lanchont M., Tomeniuk O. (Eds.). (2011). Etapy morfohenezu pivnichno-zakhidnoi chastyny dolyny Dnistra [Stages of morphogenesis of the north-west part of the Dniester valley]. In Glyatsial and peryhlyatsial Ukrainian Carpathian Foreland: Coll. Science. works (XVII Ukrainian-Polish seminar. Sambir, September 15–18, 2011). 26–61. (In Ukrainian).

Budek, A., Jacyszyn, A., Starkel, L. (2000). Aluwia holoceńskie i ich relacja do faz osadniczych na Wysoczyźnie Samborskiej i w Kotlinie Górnego Dniestru [Holocene alluvium and its connections with the phases of sedimentation on the Sambir Uplandand the Upper Dniester Basin]. In Neolit i poczatki epoki brazu w Karpatach Polskich. Materialy z sesji naukowej (Krosno, 14–15 grudnia 2000 r.). Poland: Kraków, 241–249. (In Polish).

Budek A., Starkel L., Jacyšyn A. (2006) Strvjaž River valley. In Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period / [Ed. by K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel]. Krakow, 52–65.

Gębica P., Jacyšyn A., Krąpiec M. i in. (2007). Znaczenie kopalnych pni drzew i profili torfowych dla stratygrafii aluwiów i faz powodzi w dorzeczu górnego Dniestru [Significance of fossil trees and peats for stratigraphy of alluvial series and flood phases in the Upper Dniester basin]. In Krajobrazy dolin rzecznych : materiały polsko-ukraińskiej konferencij naukowej (IX seminarium krajobrazowe, 26‒29. 05. 2007), Czerniowce‒Sosnowiec‒Czerniowce, 22–23. (In Polish).

Gębica P., Budek A., Starkel L. i in. (2008) Nowe wyniki badań nad stratygrafia aluwiόw i holoceńską ewolucją doliny Strwiąża (Zachodnia Ukraina) [New results of studies of stratigraphy of alluvial series and Holocene evolution of the Strivigor valley (Western Ukraine)]. In Prace Komisji Paleogeografii Cwartorzędu PAU, 6, 93–103. (In Polish).

Gębica P., Starkel L., Jacyszyn A. i in. (2011) Ewolucja doliny Strwiąża w póżnym glacjale i holocenie na przedpolu Wschodnich Karpat (Zachodnia Ukraina) [Evolution of the Strivigor Valley in the Late Glacial and Holocene of the Eastern Carpathian Foreland (Western Ukraine)]. In Hliatsial i peryhliatsial Ukrainskoho Peredkarpattia : zb. nauk. prats (do KhVII ukr.-pol. seminaru. Sambir, 15–18 veresnia 2011 r). L’viv, 106–116. (In Polish).

Gębica P., Starkel L., Jacyszyn A., Krąpiec M. (2013) Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpathian Foreland. In Quaternary International, 293, 207–218.

Gębica P., Jacyszyn A., Budek A., Czumak N. (2013) Ewolucja doliny Stryja i Dniestru w kotlinie Stryjsko-Źydaczowskiej w póżnym vistulianiee i holocenie [Evolution of the Stryi and Dniester valleys in the Stryi-Zhydachiv basin in the late glacial and Holocene]. In Lesovyi pokryv Pivnichnoho Prychornomorʼia : zb. nauk. prats (do ХVIII ukr.-pol. seminaru. Roksolany, 8–13 veresnia 2013 r). Lublin, 241–257. (In Polish).

Gębica P., Jacyszyn A. (2014) Młodoczwartorzędowa ewolucja doliny Dniestru i Stryja w Kotlinie Stryjsko-Źydaczowskiej (Wschodnie Przedkarpacie) [Late Pleistocene evolution of the Dniester and Stryi valleys in the Stryi-Zhydachiv basin (Eastern Carpathian Foreland)]. In Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza teraźniejszość przyszlość : X Zjazd Geomorfologów Polskich (Toruń, 16–19 wrzesnia 2014 r.). Toruń, 41–42. (In Polish).

Gębica P., Jacyszyn A., Krąpiec M. et al. (2016) Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland. Quaternary International, 415, 55–66.

Harmata K., Kalinovyč N., Budek A. et al. (2006). Mire and the Dnister valley near Majnyč. In Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period / [Ed. by K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel]. Krakow, 32–43.

Harmata K., Kalinovyč N., Budek A. et al. (2006). Environmental changes during the Holocene. In Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period / [Ed. by K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel]. Krakow, 66–81.

Harmata K., Madeja J., Kołaczek P. (2013). The locality Luka – palynological analysis. In Natural Environment and man on the Upper Dnisterregion of the Halyč-Bukačivci Basinin Prehistory and Early Mediaeval Period / [Ed. by K. Harmata, J. Machnik, M. Rybicka]. Kraków, 6, 42–49.

Harmata K., Szczepanek K., Cywa K. et al. (2013). The locality Cvitova – palynological analysis. In Natural Environment and man on the Upper Dnisterregion of the Halyč-Bukačivci Basinin Prehistory and Early Mediaeval Period / [Ed. by K. Harmata, J. Machnik, M. Rybicka]. Kraków, 6, 49–56.

Huhmann M., Kremenetski K. V., Hiller A., Brückner H. (2004). Late guaternary landscape evolution of the upper Dnister valley, western Ukraine. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 209, 51–71.

Jacyšyn A., Budek A., Kalinovyč N., Starkel L. (2006). Dnister River valley. In Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period / [Ed. by K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel]. Krakow, 21–31.

Kalinovyč N., Budek A., Starkel L. (2006). Peat-bog in the Bystrycia River valley near Ozerne (Now Łuka). In Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period / [Ed. by K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel]. Krakow, 44–51.

Kostyniuk M. (1938). Analiza pylkowa dwuch torfowisk w okolicy Rudek i Sambora. [Pollen analysis of two peatlandson the outskirts of the Rudky and Sambir cities]. Kosmos, 63, 3, 393–412. (In Polish).

Łomnicki A. (1900). Atlas geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu 12. [Geological atlas of Galicia. Text to notebook 12]. Krakόw, 80. (In Polish).

Starkel L., Gębica P., Budek A. et al. (2009). Evolution of the lower section of the Strvyaž riwer valley during the Holocene (foreland of the Eastern Carpathians). In Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43, 5–37.

Teisseyre H. (1935). Czwartorzęd na predgórgu arkusza Stary Sambor [Anthropogenic on the foothills of the mapsheet Old Sambir]. In Rocz. Pol. tow. Geol., 8, 67‒81. (In Polish).

Teisseyre H. (1938). Czwartorzęd na predhórgy arkuszy Sambor i Dobromil [Anthropogenic in the foothills of the mapsheet Sambir and Dobromil]. In Rocz. Pol. Tow. Geol., 13, 31–81. (In Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3204

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.