ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ АНТРОПОГЕНУ У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:
ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ У XXI СТОЛІТТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Andriy Bogucki, Olena Tomeniuk, Andriy Yatsyshyn, Roman Dmytruk

Анотація


На кафедрі геоморфології і палеогеографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка працює група палеогеографів (А. Богуцький, О. Томенюк, А. Яцишин, Р. Дмитрук), яка комплексно опрацьовує антропогенові відклади заходу України та інших територій нашої держави. Тематична спрямованість палеогеографічних досліджень доволі різноманітна: вивчення опорних розрізів антропогенових відкладів; умови формування і будова перигляціальної лесово-ґрунтової серії; дослідження льодовикового комплексу; перигляціальні процеси і форми; роль тектоніки у формуванні антропогенових відкладів; міждисциплінарні дослідження палеоліту; інженерно-геологічні дослідження; геофізичні дослідження; мінералогічні дослідження; вивітрювання ангідритів; дослідження голоценового етапу формування долини Дністра; річкові тераси; літологія алювію; дослідження долини річки Вишня; малакологічні дослідження; дослідження травертинів, історико-географічні дослідження тощо.

Визначена проблематика є пріоритетною тематикою досліджень палеогеографічної групи кафедри геоморфології і палеогеографії. З нагоди 70‑річного ювілею кафедри узагальнено наукові досягнення палеогеографів упродовж останніх двадцяти років, зокрема, за тематичними напрямами досліджень. Отримано велику кількість нового оригінального фактичного матеріалу, реалізовано значну кількість міжнародних і українських наукових грантів, підготовлено десять кандидатів наук, опубліковано понад 500 наукових праць, більше половини з яких – мовами Євросоюзу. Найбільшу увагу серед публікацій зосереджено на обраних монографічних дослідженнях, підготовлених науковцями збірниках наукових праць, на роботах, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science, та деяких інших. Зазначено, що палеогеографи географічного факультету тісно співпрацюють з науковцями України, Польщі, Білорусі, Литви, Франції, Бельгії тощо. Безперечно, є усі підстави говорити про потужну палеогеографічну школу на географічному факультеті, робота якої набирає обертів.

Ключові слова: палеогеографія; опорні розрізи; лесово-ґрунтова серія; антропоген; перигляціальні процеси; палеоліт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bogucki, A., Bogucki, O., Voloshyn, P. (1995). Osnovni lesovi, paleogruntovi i paleokriohenni horyzonty peryhliatsialnoi lesovo-gruntovoi serii pleistotsenu zakhidnoi chastyny Ukrainy [Main loess, paleosol and paleocryogenic horizons of the periglacial loess-soil series of the Pleistocene of the western part of Ukraine]. In Problemy heolohichnoi nauky ta osvity v Ukraini. Lviv, 349–350. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Łanczont, M., Sytnyk, O., Madeyska, T., Kusiak, J., Fedorowicz, S., Dmytruk, R., Jacyshyn, A., Dumas, I., Gołub, B. (2009). Paleolitychna stoianka Halych II: problemy stratyhrafii ta khronolohii [Paleolithic site Halych II: Problems of stratigraphy and chronology]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 13, 17–46. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Dmytruk, R., Lanczont, M., Jacyshyn, A. (2010). Torhanovychi – novyi opornyi rozriz pleistotsenu Peredkarpattia [Torhanovychi – a new pleistocene key profile in the Fore-Carpathians]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 38, 28–36. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2010.38.2211 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Lanczont, M., Yatsyshyn, A., Dmytruk, R., Zieliński, P., Godlewska, A., Terpiłowski, S., Mroczek, P. (2011a). Opornyi rozriz Kruzhyky na Dnistri: spivvidnoshennia aliuvialnykh, lodovykovykh i pokryvnykh tovshch pleistotsenu [Key section Kruzhyky on the Dnister River: the ratio of alluvial, glacial and cover strata of the Pleistocene]. In Glacial and periglacial of Ukrainian Carpathian Foreland. Lviv, 79–86. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Yatsyshyn, A., Dmytruk, R., Tomeniuk, O., Voloshyn, P., Lanczont, M. (2011b). Pro pokryvni lesovo-gruntovi tovshchi na terasakh Peredkarpattia i Prydnisterskoho Podillia ta aliuvialne pokhodzhennia lesiv [About the covering loess-soil sequences on the terraces of Carpathian Foreland and Podillia-Dniestr Region and alluvial origin of loess]. In Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 3(64), 144–153. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Jacyshyn, A., Dmytruk, R., Tomeniuk, O., Zavalij, D., Lanczont, M. (2012a). Vysoki terasy Dnistra v okolytsiakh s. Dovhe na Ivano-Frankivshchyni [High terraces of the Dnister River at environs of the village Dovhe]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 40(1), 123–131. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2036 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Lanczont, M., Madeyska, T., Tomeniuk, O., Yatsyshyn, A., Dmytruk, R., Kusiak, J., Fedorowicz, S. (2012b). Do problemy “lesy i terasy” [To the problem of “loesses and terraces”]. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpathians and adjacent areas, 1(2012), 115–124. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Lanczont, M., Sytnyk, O., Madeyska, T., Tomeniuk, O., Kusiak, J., Yatsyshyn, A., Dmytruk, R. (2012c). Yezupil VII–IX – novi rozrizy pleistotsenovykh vidkladiv Halytskoho Prydnister’ia [Yezupil VII–IX – new sections of the Pleistocene deposits in the Halych Dniester region]. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpathians and adjacent areas, 1(2012), 104–114. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Łanczont, M., Tomeniuk, O., Sytnyk, O. (2012d). Deliuvialno-solifliuktsiini protsesy y problemy perevidkladennia i datuvannia paleolitychnykh kulturnykh horyzontiv [Delluvial-solifluctional processes and problems of redeposition and dating of Palaeolithic cultural horizons]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 16, 55–64 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Sytnyk, O., Lanczont, M., Fedorowicz, S., Standzikowski, K., Tomeniuk, O. (2014). Opornyi rozriz Buhliv V ta yoho znachennia dlia vyvchennia odnoimennoi paleolitychnoi pam’iatky [Key section Bugliv V and its significance to the studying of eponymous Palaeolithic site]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 18, 87–96 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P., Kremin, N., Tomeniuk, O. (2016). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Pidvolochysk (Podilska vysochyna) [Engineering-geological characteristic of the deposits of the loess-soil series of the key section Pidvolochysk (Podolian Upland)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 50, 45–53. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8676 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P., Kremin, N., Tomeniuk, O. (2018a). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid lesovo-gruntovoi serii opornykh rozriziv Ternopil i Malyi Khodachkiv (Podilska vysochyna) [Engineering-geological characteristics of the sediments of the loess-soil series of the key sections Ternopil and Malyi Khodachkiv (Podolian Upland)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 52, 324–341. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10286 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Tomeniuk, O., Dmytruk, R., Yatsyshyn, A. (2018b). Vododilnyi pleistotsenovyi lesovo-gruntovyi pokryv u rozrizi Mezhyhirtsi (Halytske Prydnister’ia) [Watershed Pleistocene loess-soil cover in the Mezhyhirtsi section (Halych-Dnister Region)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 52, 342–357. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10287 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Sytnyk, O., Tomeniuk, O., Koropetskyi, R., Łanczont, M. (2019). Pamʼiatky serednoho paleolitu v okolytsiakh Mariiampolia na Dnistri [Middle Palaeolithic sites in the vicinity of Mariampil on Dnister River]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 23, 26–42. https://doi.org/10.33402/mdapv.2019-23-26-42 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2006a). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Torchyn (Volynska vysochyna) [Engineering-geological characteristics of the sediments of the loess-soil series of the key section Torchyn (Volhynian Upland)]. In Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Volyn University, 2, 7–14. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2006b). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Horokhiv (Volynska vysochyna) [Engineering-geological characteristics of the sediments of the loess-soil series of the key section Horokhiv (Volhynian Upland)]. In Nature of Western Polissya and adjacent territories, 3, 26–31. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2007). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid opornoho lesovoho rozrizu Basiv-Kut (Volynska vysochyna) [Engineering-geological characteristics of the sediments of the loess-soil series of the key section Basiv-Kut (Volhynian Upland)]. In Nature of Western Polissya and adjacent territories, 4, 3–9. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2008a). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid opornoho lesovoho rozrizu Rivne (Volynska vysochyna) [Engineering-geological characteristics of the sediments of the key loess section Rivne (Volhynian Upland)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 35, 7–15. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2008.35.2496 (In Ukrainian).

Bogucki, A., & Voloshyn, P. (2008b). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid opornoho lesovoho rozrizu Peremyslovychi (Volynska vysochyna) [Engineering-geological characteristics of the sediments of the key loess section Peremyslovychi (Volhynian Upland)]. In Nature of Western Polissya and adjacent territories, 5, 94–99. (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2009). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Novovolynsk (Volynska vysochyna) [Engineering-geological characteristics of the sediments of the loess-soil series of the key section Novovolynsk (Volhynian Upland)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 37, 85–91. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2009.37.10498 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2010). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Zdolbuniv (Volynska vysochyna) [Engineering-geological characteristics of the sediments of the loess-soil series of the key section Zdolbuniv (Volhynian Upland)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 38, 21–27. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2010.38.2210 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2011). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka porid lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Dubno (Tarakaniv), Volynska vysochyna [Engineering-geological characteristics of the sediments of the loess-soil series of the key section Dubno (Tarakaniv), Volhynian Upland]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 39, 28–34. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2011.39.2159 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2012). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Vanzhuliv (Podilska vysochyna) [Engineering-geological characteristic of the sediments of the loess-soil series at the key profile Vanzhuliv (Podillia Upland)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 40(1), 114–122. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2035 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2013). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Korshiv (Volynska vysochyna) [Engineering-geological characteristic of the sediments of the loess-soil series of the key section at Korshiv (Volhynian Upland)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 42, 18–29. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.42.1757 (In Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P. (2014). Inzhenerno-heolohichna kharakterystyka lesovo-gruntovoi serii opornoho rozrizu Boyanychi (Volynska vysochyna) [Engineering-geological characteristic of the sediments of the loess-soil series of the key section at Boyanychi (Volhynian Upland)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 47, 18–29. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2014.47.813

Gębica, P., Jacyszyn, A., Wacnik, A. (2018). Pryrodni umovy yak determinuiuchyi faktor doistorychnoho ta rannoserednovichnoho zaliudnennia [Warunki naturalne jako czynnik determinujący osadnictwo prahistoryczne I wczesnośredniowieczne]. In Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 47–107.

Gerasimenko, N. P. (2004). Rozvytok zonalnykh landshaftiv chetvertynnoho periodu na terytorii Ukrainy: dys. … doktora heohr. nauk: 11.00.04 [Development of zonal landscapes of the Quaternary period on the territory of Ukraine. Doctor of Sciences’ thesis]. Kyiv (In Ukrainian).

Hofshtein, I. D. (1962). Neotektonika i morfohenez Verkhnoho Prydnistrov’ia [Neotectonics and morphogenesis of Upper Dnister Region]. Kyiv. (In Ukrainian).

Hofshtein, I. D. (1964). Neotektonika Karpat [Neotectonics of the Carpathians]. Kyiv. (In Russian).

Hofshtein, I. D. (1979). Neotektonika Zapadnoj Volyno-Podolii [Neotectonics of Western Volhyn-Podillia]. Kyiv. (In Russian).

Hofshtein, I. D. (1995). Geomorfologicheskij ocherk Ukrainskih Karpat [Geomorphological sketch of the Ukrainian Carpathians]. Kyiv: Naukova dumka. (In Russian).

Dmytruk, R., Yatsyshyn, A. (2019). Travertyny zakhodu Ukrainy – tsinni pam’iatky nezhyvoi pryrody [Travertines of Western Ukraine as valuable monuments of inanimate nature]. In Ekolohichni problemy nadrokorystuvannia. Nauka, osvita, praktyka: materialy vseukrainskoi konferentsii do 20-richchia kafedry ekolohichnoi ta inzhenernoi heolohii i hidroheolohii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Lviv, 40–42. (In Ukrainian).

Dmytruk, R., Panchenko, Yu. (2005). Malakolohichnyi analiz vapniakovoho tufu poblyzu s. Krukenychi (Peredkarpattia) [Malacological analysis of limestone tuff near the village of Krukenychi (Precarpathian)]. In Biostratigraphic criteria for partition and correlation of Phanerozoic sediments of Ukraine. Kyiv, 304–308. (In Ukrainian).

Kalynovych, N., Yatsyshyn, A. (2001). Antropohenni zminy roslynnosti Pivnichno-zakhidnoho Peredkarpattia v holotseni [Anthropogenic changes in the vegetation of the North-Western Precarpathians in the Holocene]. In Scientific herald of UzhNU. Ser. Biology, 10, 45–48. (In Ukrainian).

Krokos, V. I. (1926). Kratkij ocherk chetvertichnyh otlozhenij Ukrainy [A brief sketch of the Quaternary deposits of Ukraine]. In Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. Department of Geology, 4, 214–264. (In Russian).

Krokos, V. I. (1927). Materialy do kharakterystyky chetvertynnykh pokladiv skhidnoi i pivdennoi Ukrainy [Materials for the characteristics of Quaternary deposits of Eastern and Southern Ukraine]. In Materials of research of soils of Ukraine. Section of Soil Science, 9(5), 1–325. Kharkiv. (In Ukrainian).

Laskarev, V. D. (1914). Geologicheskie issledovanija Jugo-Zapadnoj Rossii. List 17-j obshhej geologicheskoj karty Evropejskoj Rossii [Geological exploration of South-West Russia. Sheet 17 of the General Geological Map of European Russia]. In Proceedings of Geological committee. New series, 77, 1–710. (In Russian).

Polanski, Yu. (1929). Podilski etiudy: terasy, lesy i morfolohiia Halytskoho Podillia nad Dnistrom [Podolien studies: terraces, loesses and morphology of the Galician Podillya on the Dnister]. In Zbirnyk matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii NTSh, 20, 1–191. (In Ukrainian).

Rudnytskyi S. (1907). Znadoby do morfolohii pidkarpatskoho stochyshcha Dnistra [Knowledge of the morphology of the Subcarpathian Dniester basin]. In Zbirnyk matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii NTSh, 11, 1–80. (In Ukrainian).

Rudnytskyi S. (1913). Znadoby do morfolohii podilskoho stochyshcha Dnistra [Knowledge of the morphology of the Podolian Dniester basin]. In Zbirnyk matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii NTSh, 16, 1–311. (In Ukrainian).

Sytnyk, O., Bogucki, A. (1998). Paleolit Podillia: Velykyi Hlybochok I [Paleolithic of Podillia: Velykyi Hlybochok I]. Lviv: Ukrainian technology. (In Ukrainian).

Sytnyk, O., Cyrek, K., Bogucki, A., Łanczont, M. (2004). Paleolitychna stoianka Halych I: arkheolohiia ta heokhronolohiia [Paleolithic site Halych I: archeology and geochronology]. In Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukranian Carpathians and adjacent areas, 1(2004), 215–237. (In Ukrainian).

Sytnyk, O., Koropetskyi, R., Bogucki, A., Łanczont, M., Kusiak, J. (2008). Paleolitychna pam’iatka Yezupil III [Paleolithic site Yezupil III]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 12, 214–241. (In Ukrainian).

Sytnyk, O., Bogucki, A., Koropetskyi, R., Tomeniuk, O., Lanczont, M., Kusiak, J., Madeyska, T. (2011). Novi datuvannia ta heolohichno-arkheolohichni doslidzhennia paleolitychnoi stoianky Proniatyn [New dating and geological-archaeological researches of Paleolithic site Proniatyn]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 15, 257–279. (In Ukrainian).

Sytnyk, O., Bogucki, A., Lanczont, M., Madeyska, T., Koropetskyi, R., & Tomeniuk, O. (2014). Vanzhuliv I – oporna paleolitychna pam’iatka Volyno-Podillia [Vanzhuliv I – a key Palaeolithic site of Volhyn-Podillia]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 18, 172–211. (In Ukrainian).

Sytnyk, O., Tomeniuk, O. (2010). Yurii Polianskyi ta Stefan Krukovskyi – heolohichno-paleolitychnyi tandem [Yurii Polians’kyi and Stephan Krukowski – geological-Paleolithic tandem]. In Lviv University Archaeological Studies, 13, 7–52. (In Ukrainian).

Stepanchuk, V. M., Matviishina, Zh. M., Ryzhov, S. M., Karmazinenko, S. P. (2012). Pochatkove zaselennia i podalshe osvoiennia terytorii Ukrainy davnoiu liudynoiu: syntez arkheolohichnykh i paleoheohrafichnykh danykh [Initial peoplening and further colonization of the territory of Ukraine by the ancient man: synthesis of archaeological and palaeogeographic evidence]. In Visnyk of NAS of Ukraine, 8, 34–46. (In Ukrainian).

Tomeniuk, O., Bogucki, A., Sytnyk, O. (2017). V opitsi nad ukrainskoiu starovynoiu: Yurii Polianskyi i Muzei NTSh [To the guardianship over Ukrainian ancientness: Yuriy Polanski and the Museum of Shevchenko Scientific Society]. In Materials and Studies on Archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian Area, 21, 11–40. https://doi.org/10.33402/mdapv.2017-21-11-40 (In Ukrainian).

Tomeniuk, O. (2010). Yurii Polianskyi – doslidnyk teras Dnistra [Yuriy Polians’kyi as a researcher of terraces of Dnister River]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 38, 340–356. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2010.38.2287 (In Ukrainian).

Tomeniuk, O. (2011). Doslidzhennia lesiv Volyno-Podillia – narizhnyi kamin naukovykh poshukiv Yuriia Polianskoho [Study of loesses in Volyn–Podillia region as a cornerstone of Yuriy Polians’kyi’s scientific research]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 39, 342–363. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2011.39.2196 (In Ukrainian).

Tutkovsky, P. A. (1899). K voprosu o sposobe obrazovanija ljossa [On the question of the way of loess formation]. In Zemlevedenie, 1–2, 213–311. (In Russian).

Tutkovsky, P. A. (1902). Konechnye moreny, valunnye polosy i ozy v Juzhnom Poles'e [Terminal moraines, boulder strips and ozes in South Polesie]. In Notes of the Kyiv Society of Naturalists, 16(2), 1–108. (In Russian).

Chumak, N. M. (2013). Palaeoenvironments in the foothills of the Carpathian Mountains (the Gorgan region) during the Holocene (based on pollen data). (Candidate of Sciences’ thesis). Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv (In Ukrainian).

Chumak, N. (2015). Rekonstruktsii roslynnoho pokryvu Prygorganskoho Peredkarpattia u piznioliodovykivi (za palinolohichnymy danymy torfovyshcha Pidluzhzhia) [Reconstruction of vegetation cover of the Gorgan’s Carpathian Foreland in late glacial (according to palynological data of Pidluzhzhia peat bog)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 49, 333–340. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2015.49.8652 (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A. M. (2001). Geomorphological structure of the Dniester valley with in the Eastern Carpathian Foreland. (Candidate of Sciences’ thesis). Ivan Franko National University of Lviv, Lviv (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A. (2002). Novi dani pro budovu Verkhniodnistrovskoi ulohovyny [New data about the structure of the Upper Dniester basin]. In Regional ecological problems: Collection of sci. works of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 251–252. (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A. (2014). Budova, istoriia formuvannia poverkhon vyrivniuvannia Pivnichno-Zakhidnoho Peredkarpattia [Structure and formation history of the planation surfaces of the North-West Forecarpathians]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 47, 306–319. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2014.47.988 (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A. (2015). Budova poverkhon vyrivniuvannia Peredkarpattia [Structure of the planation surfaces of the Forecarpathians]. In Loesses and Palaeolithic of Podillia. Lviv, 69–73. (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A., Bogucki, A. (2015). Litolohichna kharakterystyka ruslovoho aliuviiu shostoi nadzaplavnoi terasy Dnistra‒Stryvihoru v rozrizi Dubrivka (Peredkarpattia) [Lithological characteristic of the riverbed alluvium of the sixth terrace of the Dnister-Stryvihor in the Dubrivka section (Forecarpathians)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 49, 348–363. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2015.49.8656 (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A., Bogucki, A., Dmytruk, R., Plotnikov, A. (2010). Antropohenovi vidklady pivnichnoi chastyny Verkhniodnistrovskoi ulohovyny [Anthropogenic sediments of the north part of Upper Dnister basin]. In Physical geography and geomorphology, 1(58), 177–188. (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A., Bogucki, A., Holub, B., Lanczont, M., Tomeniuk, O. (2011). Etapy morfohenezu pivnichno-zakhidnoi chastyny dolyny Dnistra [Stages of morphogenesis of the north-west part of the Dnister valley]. In Glacial and periglacial of Ukrainian Carpathian Foreland. Lviv, 26–61. (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A., Bąbel, M., Olszewska-Nejbert, D., Bogucki, A., Vas’kiv, S. (2012). Litolohichna i sedymentolohichna kharakterystyka aliuviiu shostoi terasy Dnistra (poverkhni Loievoi) u rozrizi Torhanovychi 1 [Lithological and sedimentological characteristic of the alluvium of the sixth terrace of the Dnister River (Loyeva level) in the Torhanovychi 1 section]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 40(2), 245–254. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2116 (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A., Bąbel, M., Olszewska-Nejbert, D., Bogucki, A., Dran’, K. (2013a). Litolohichna kharakterystyka aliuviiu somoi terasy Dnistra u rozrizakh Kunysivtsi ta Ivane-Puste (Prydnisterske Podillia) [Lithological characteristics of the alluvium of the seventh terrace of the Dniester River in the Kunysivtsi and Ivane-Puste sections (Podillia-Dniester region)]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 42, 367–378. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.42.1897 (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A., Bąbel, M., Olszewska-Nejbert, D., Bogucki, A., Vas’kiv, S. (2013b). Litolohichna i sedymentolohichna kharakterystyka aliuviiu shostoi terasy Dnistra (poverkhni Loievoi) u rozrizi Torhanovychi 2 [Lithological and sedimentological characteristics of the alluvium of the sixth terrace of the Dniester River (Loyeva level) in the Torhanovychi 2 section]. In Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 41, 382–395. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.41.2011 (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A., Olszewska-Nejbert, D., Bąbel, M., Bogucki, A. (2015). Litolohichna kharakterystyka aliuviiu nadkanionnoi terasy Dnistra u rozrizi Repuzhyntsi (Prydnisterske Podillia) [Lithological characteristic of the alluvium of the high terrace of the Dnister river in the Repuzhyntsi section (Pridnestrovian Podillia)]. In Scientific Herald of Chernivtsi University, 762–763: Geography, 91–98. (In Ukrainian).

Yatsyshyn, A., Bogucki, A., Bąbel, M., Olszewska-Nejbert, D. (2018). Paleoheohrafichni umovy formuvannia ruslovoho aliuviiu nadkanionnoi terasy Dnistra v rozrizi Horoshova (Prydnisterske Podillia) [Paleogeographical conditions of formation of the channel alluvium of the canyon terrace of the Dnister in the Horoshova section (Podillia-Dnister region)]. In Scientific Herald of Chernivtsi University, 803: Geography, 81–89. (In Ukrainian).

Bąbel, M., Bogucki, A. (2007). The Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep as a model of a meromictic selenite basin. In Geological Society. Special Publications, 285, 219–246. London.

Bąbel, M., Olszewska-Nejbert, D., Bogucki, A. (2011). Gypsum Microbialite Domes Shaped by Brine Currents from the Badenian Evaporites of Western Ukraine. In Advances in Stromatolite Geobiology, Lecture Notes in Earth Sciences, 131, 297–320. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-10415-2_19

Bąbel, M., Jarzyna, A., Nejbert, K., Olszewska-Nejbert, D., Ługowski, D., Bogucki, A., Wołoszyn, P., Jacyszyn, A., Tomeniuk, O. (2019). Miocen i badeńskie gipsy okolic Szczyrca k. Lwowa. In LXXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Sesja terenowa B. Geologia między Przemyślem a Lwowem, 2, 81–100.

Bogucki, A., Łanczont, M. (2018). Stratygrafia kompleksów lessowo-glebowych strefy peryglacjalnej zachodniej części Ukrainy. In XX Polsko-Ukraińskie Seminarium Terenowe “Klimatyczne cykle plejstocenu w zapisie sekwencji osadowej Niziny Podlaskiej”: Materiały konferencyjne (Mielnik, Polska, 2–5 lipca 2018 r.), 9–10.

Bogucki, A., Voloshyn, P., Tomeniuk, O. (2014). Zapadowość plejstoceńskich poziomów lessowo-glebowych i kriogenicznych Wołynia i Podola. In Przegląd Geologiczny, 62(10/2), 553–559.

Bogucki, A., Wołoszyn, P., Gaigalas, A., Meleszyte, M., Zalesski, I. (1998). Glacigeniczny kompleks Polesia Wołyńskiego, stanowiska Rostań i Kalinówka. In Przewodnik Wycieczkowy IV Zjazdu Geomorfologów Polskich. Glówne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan actualny i perspektywy, III, 65–81. Lublin.

Bogucki, A., Tomeniuk, O., Sytnyk, O., & Koropetskyi, R. (2020). Main problems of the research on the Palaeolithic of Halych-Dnister region (Ukraine). Open Geosciences,12(1), 791–803. http://doi.org/10.1515/geo-2020-0029

Boguckij, A., Łanczont, M., Łącka, B., Madeyska, T., Sytnyk, O. (2009a). Age and the palaeoenvironment of the West Ukrainian palaeolithic: the case of Velykyi Glybochok multi-cultural site. In Journal of Archaeological Science, 36(7), 1376–1389. https://doi.org/10.1016/j.jas.2009.01.027

Boguckij, A., Łanczont, M., Łącka, B., Madeyska, T., Nawrocki, J. (2009b). Quaternary sediment sequence at Skala Podil’ska, Dniester River basin (Ukraine): Preliminary results of multi-proxy analyses. In Quaternary International, 198(1–2), 173–194. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2008.05.010

Boguckyj, A., Cyrek, K., Konecka-Betlej, K., Łanczont, M., Madeyska, T., Nawrocki, J., Sytnyk, A. (2001). Palaeolithic loess-site Yezupil on Dnister (Ukraine) – stratigraphy, environment and cultures. In Studia Quaternaria, 18, 25–46.

Boguckyj, A., Łanczont, M., Mroczek, P., Wojtanowicz, J., Zieliński, Р. (2007). Paleogeograficzne znaczenie osadów czwartorzędu w profilu Kalinówka na Polesiu Wolyńskim. In A. Boguckyj (Ed.). Problems of the Middle Pleistocene interglacial. Lviv, 183–193.

Budek, A., Jacyszyn, A., Starkel, L. (2000). Aluwia holoceńskie i ich relacja do faz osadniczych na Wysoczyźnie Samborskiej i w Kotlinie Górnego Dniestru [Holocene alluvium and its connections with the phases of sedimentation on the Sambir Uplandand the Upper Dniester Basin]. In Neolit i poczatki epoki brazu w Karpatach Polskich. Materialy z sesji naukowej (Krosno, 14–15 grudnia 2000 r.). Poland: Kraków, 241–249.

Budek, A., Starkel, L., Jacyšyn, A. (2006). Strvjaž River valley. In K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel (Eds.). Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period. Krakow, 52–65.

Chlebowski, R., Lindner, L., Barczuk, A., Bogutsky, A., Gozhik, P., Łanczont, M., Wojtanowicz, J. (2003). Accumulation conditions of the younger upper loess of Sandomierz Basin, Mid-Carpathian Foreland and Podolian Upland (border between SE Poland and NW Ukraine) on the basis of the geological and mineralogical studies. In Annales UMCS. Sec. B, 58(1), 7–64.

Fedorowicz, S., Łanczont, M., Mroczek, P., Bogucki, A., Standzikowski, K., Moska, P., Kusiak, J., Bluszcz, A. (2018). Luminescence dating of the Volochysk section – a key Podolian loess site (Ukraine). In Geological Quarterly, 62(3). 729–744. https://doi.org/10.7306/gq.1436

Fedorowicz, S., Łanczont, M., Bogucki, A., Kusiak, J., Mroczek, P., Adamiec, G., Bluszcz, A., Moska, P., Tracz, M. (2013). Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): Chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses. In Quaternary International, 296, 117–130. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.06.001

Gębica, P., Jacyszyn, A. (2014). Młodoczwartorzędowa ewolucja doliny Dniestru i Stryja w Kotlinie Stryjsko-Źydaczowskiej (Wschodnie Przedkarpacie) [Late Pleistocene evolution of the Dniester and Stryi valleys in the Stryi-Zhydachiv basin (Eastern Carpathian Foreland)]. In Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza teraźniejszość przyszlość: X Zjazd Geomorfologów Polskich (Toruń, 16–19 wrzesnia 2014 r.). Toruń, 41–42.

Gębica, P., Jacyšyn, A., Krąpiec, M. et al. (2007). Znaczenie kopalnych pni drzew i profili torfowych dla stratygrafii aluwiów i faz powodzi w dorzeczu górnego Dniestru [Significance of fossil trees and peats for stratigraphy of alluvial series and flood phases in the Upper Dniester basin]. In Krajobrazy dolin rzecznych: materiały polsko-ukraińskiej konferencij naukowej (IX seminarium krajobrazowe, 26‒29.05.2007), Czerniowce-Sosnowiec-Czerniowce, 22–23.

Gębica P., Budek A., Starkel L. et al. (2008). Nowe wyniki badań nad stratygrafia aluwiόw i holoceńską ewolucją doliny Strwiąża (Zachodnia Ukraina) [New results of studies of stratigraphy of alluvial series and Holocene evolution of the Strivigor valley (Western Ukraine)]. In Prace Komisji Paleogeografii Cwartorzędu PAU, 6, 93–103.

Gębica, P., Starkel, L., Jacyszyn, A. et al. (2011). Ewolucja doliny Strwiąża w póżnym glacjale i holocenie na przedpolu Wschodnich Karpat (Zachodnia Ukraina) [Evolution of the Strivigor Valley in the Late Glacial and Holocene of the Eastern Carpathian Foreland (Western Ukraine)]. In Glacial and periglacial of Ukrainian Carpathian Foreland. Lviv, 106–116.

Gębica, P., Starkel, L., Jacyszyn, A., Krąpiec, M. (2013a). Medieval accumulation in the Upper Dniester river valley: The role of human impact and climate change in the Carpathian Foreland. In Quaternary International, 293, 207–218. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.05.046

Gębica, P., Jacyszyn, A., Budek, A., Czumak, N. (2013b). Ewolucja doliny Stryja i Dniestru w kotlinie Stryjsko-Źydaczowskiej w póżnym vistulianiee i holocenie [Evolution of the Stryi and Dniester valleys in the Stryi-Zhydachiv basin in the late glacial and Holocene]. In Loess cover of the Northern Black Sea Region. Lublin, 241–257.

Gębica, P., Jacyszyn, A., Krąpiec, M. et al. (2016). Stratigraphy of alluvia and phases of the Holocene floods in the valleys of the Eastern Carpathians foreland. Quaternary International, 415, 55–66. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.11.088

Jacyšyn, A., Budek, A., Kalinovyč, N., & Starkel, L. (2006). Dnister River valley. In Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval. In K. Harmata, J. Machnik, L. Starkel (Eds.). Environment and man at the Carpathian foreland in the upper Dnister catchment from Neolithic to early mediaeval period. Krakow, 21–31.

Jarzyna, A., Bąbel, M., Ługowski, D., Vladi, F., Yatsyshyn, A., Olszewska-Nejbert, D., Nejbert, K., Bogucki, A. (2020). Unique Hydration Caves and Recommended Photogrammetric Methods for Their Documentation. In Geoheritage, 12(1), Article number 27. https://doi.org/10.1007/s12371-020-00425-y

Kusiak, J., Łanczont, M., Bogucki, A. (2012). New exposure of loess deposits in Boyanychi (Ukraine) – results of thermoluminescence analyses. In Geochronometria, 39(1), 84–100. https://doi.org/10.2478/s13386-011-0054-1

Łanczont, M., Boguckyj, A. (2007). High-resolution terrestrial archive of climatic oscillation during Oxygen Isotope Stages 5–2 in the loess-palaeosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine). In Geological Quarterly, 51(2), 105–126.

Łanczont, M., Pidek, I.A., Bogucki, A., Wieliczkiewicz, F., Wojtanowicz, J. (2003). Kluczowy profil interglaciału mazowieckiego w Krukienicach na międzyrzeczu Sanu i Dniestru (Ukraina). In Przegląd Geologiczny, 51(7), 597–608.

Łanczont, M., Bogucki, A., Mroczek, P., Zieliński, P., Jacyszyn, A., Pidek, A.I., Urban, D., Kulesza, P., Hołub, B. (2010). Zapis interglacjalno-glacjalnych cykli w sekwencji osadowej w Krużykach nad Dniestrem (Wschodne Podkarpacie). In Annales UMCS. Sectio B, LXV(2), 37–55.

Łanczont, M., Bogucki, A.B., Kusiak, J., Sytnyk, O. (2013). The results of thermoluminescence dating in the Halych IIC (Ukraine) profile as the expression of the conditions of mineral material deposition. In Geochronometria, 40(1), 42–50. https://doi.org/10.2478/s13386-012-0022-4

Łanczont, M., Madeyska, T., Bogucki, A., Sytnyk, O., Kusiak, J., Frankowski, Z., Komar, M., Nawrocki, J., Żogała, B. (2014a). Stratigraphic position and natural environment of the oldest Middle Palaeolithic in central Podolia, Ukraine: New data from the Velykyi Glybochok site. In Quaternary International, 326–327, 191–212. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.08.045

Łanczont, M., Sytnyk, O., Bogucki, A., Madeyska, T., Krajcarz, M., Krajcarz, M.T., Koropeckyj, R., Zogała, B., Tomek, T., Kusiak, J. (2014b). Character and chronology of natural events modifying the Palaeolithic settlement records in the Ihrovytsia site (Podolia, the Ukraine). In Quaternary International, 326–327, 213–234. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.09.027

Łanczont, M., Madeyska, T., Sytnyk, O., Bogucki, A., Komar, M., Nawrocki, J., Hołub, B., Mroczek, P. (2015). Natural environment of MIS 5 and soil catena sequence along a loess slope in the Seret River valley: Evidence from the Pronyatyn Palaeolithic site (Ukraine). In Quaternary International, 365, 74–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.05.035

Łanczont, M., Bogucki, A., Yatsyshyn, A., Terpiłowski, S., Mroczek, P., Orłowska, A., Hołub, B., Zieliński, P., Komar, M., Woronko, B., Kulesza, P., Dmytruk, R., Tomeniuk, O. (2019). Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 530, 59–77. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.05.024

Łoziński, W. (1909). Über die mechanische Verwitterung der Sandsteine im gemäßigten Klima. In Bulletin international de l'Academie des Sciences de Cracovie, Classe des Sciences Mathémathiques et Naturelles, 1, 1–25.

Nawrocki, J., Bogucki, A., Lanczont, M., Nowaczyk, N.R. (2002). The Matuyama–Brunhes boundary and the nature of magnetic remanence acquisition in the loess-paleosol sequence from the western part of the East European loess province. In Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 188, 39–50.

Nawrocki, J., Łanczont, M., Polechońska, O., Bogucki, A. (2016). Magnetostratigraphy of the loess-palaeosol key Palaeolithic section at Korolevo (Transcarpathia, W Ukraine). In Quaternary International, 399, 72–85. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.12.063

Nawrocki, J., Gozhik, P., Łanczont, M., Pańczyk, M., Komar, M., Bogucki, A., Williams, I.S., Czupyt, Z. (2018). Palaeowind directions and sources of detrital material archived in the Roxolany loess section (southern Ukraine). In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 496, 121–135. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.01.028

Nawrocki, J., Bogucki, A.B., Gozhik, P., Łanczont, M., Pańczyk, M., Standzikowski, K., Komar, M., Rosowiecka, O., Tomeniuk, O. (2019). Fluctuations of the Fennoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine. In Boreas, 48(4), 940–952. https://doi.org/10.1111/bor.12400

Alexandrowicz, W.P., Bogucki, A., Chodorowski, J. i in. (2015). Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej. M. Łanczont, T. Madeyska (Eds.). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pańczyk, M., Nawrocki, J., Bogucki, A. B., Gozhik, P., Łanczont, M. (2020). Possible sources and transport pathways of loess deposited in Poland and Ukraine from detrital zircon U-Pb age spectra. In Aeolian Research, 45, Article number 100598. https://doi.org/10.1016/j.aeolia.2020.100598

Polanskyj, G., Krukowski, S. (1926). Die erste Paläolithstation in Nowosilka-Kostiukowa (Podolien). In Zbirnyk matematychno-pryrodopysno-likarskoi sektsii NTSh, 25, 1–23. (Separatabdruck).

Racinowski, R., Łanczont, M., Boguckyj, A., Wilgat, M. (2007). Minerały ciężkie w osadach piaszczysto-żwirowych podścielających plejstoceńskie utwory pyłowe między Przemyślem a Wendyczanami. In Annales UMCS. Sect. B, 62(5), 113–146.

Seul, C., Łanczont, M., Boguckyj, A., Jacyszyn, A., Dmytruk, R. (2007). Wstępne informacje o składzie petrograficznym żwirόw wysokich teras Środkowego Dniestru między Haliczem a Wendyczanami. In A. Boguckyj (Ed.). Problems of the Middle Pleistocene interglacial. Lviv, 255–261.

Starkel, L., Gębica, P., Budek, A. et al. (2009). Evolution of the lower section of the Strvyaž riwer valley during the Holocene (foreland of the Eastern Carpathians). In Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 43, 5–37.

Sytnyk, O., Bogucki, A., Łanczont, M., Madeyska, T. (2010). The Dniesterian Mousterian from the Velykyi Glybochok site related to palaeoenvironmental changes. In Quaternary International, 220(1–2), 31–46. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2009.09.009

Teisseyre, H. (1938). Czwartorzęd na predgórzu arkuszu Sambor i Dobromil. In Rocz. Pol. Tow. Geol., 13, 31–81.

Teisseyre, H. (1935). Czwartorzęd na predgórzu arkuszu Stary Sambor. In Rocz. Pol. Tow. Geol., 8, 67–81.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3201

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.