КАФЕДРА ЗЕМЛЕЗНАВСТВА ТА ГЕОМОРФОЛОГІЇ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПОГЛЯД З ХХІ СТОЛІТТЯ

Serhii Bortnyk, Volodymyr Stetsyuk, Oleksandr Komliev, Natalia Gerasimenko, Tetiana Lavruk, Olga Kovtoniuk, Nataliia Pohorilchuk, Оksana Pidkova

Анотація


Проаналізовано 70-річну історію розвитку кафедри землезнавства та геоморфології Київського університету та становлення її освітніх, наукових і прикладних напрямів. Наведено їхній перелік. Охарактеризовано сутнісні засади, що засвідчує не тільки існування окремих етапів в історії кафедри, а й наскрізні тенденції у становленні наукових уподобань викладацького та науково-дослідного персоналу. За час функціонування кафедри тут плідно розвивалися ідеї загальної та теоретичної геоморфології, геоморфологічного картографування та районування, вивчення четвертинних відкладів та палеогеографії антропогену, структурної геоморфології та морфоструктурного аналізу, інженерної та антропогенної геоморфології, палеогеоморфології та розшуків корисних копалин, екологічної геоморфології, донного морфолітогенезу і берегознавства, наукових засад дистанційних  та експедиційних дослідження рельєфу тощо. Сучасними науково-прикладними та освітніми напрямами кафедри стали геоморфологія та природопізнавальний туризм (геотуризм), ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та просторове планування. Розробка наукових засад природопізнавального туризму як чинника стійкого розвитку даватиме змогу не лише поширювати науковий світогляд, розуміння законів розвитку суспільства та природоохоронні ідеї, а й сприятиме  привабленню національних та іноземних інвестицій, розвитку територіальних громад, становленню туризму як високорентабельної галузі економіки України. Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та просторове планування як напрям теоретичних та прикладних географічних досліджень найбільше відповідають сучасним викликам, пов’язаним з процесами децентралізації та земельної реформи. Він охоплює розробку методології різнорівневого просторового планування для забезпечення стійкого просторового розвитку, методики наукового обґрунтування містобудівних проектів, планування проектів землеустрою, заходів з охорони ґрунтів, інженерного захисту території  для формування сприятливого середовища існування людини, збереження ландшафтного різноманіття та природної і культурної спадщини. Також важливими напрямами дослідницької діяльності кафедри стали управління екопроектами та геоархеологічні дослідження, які сформувалися  на мультидисциплінарних підходах і забезпечують  ґрунтовну науково-практичну базу підготовки майбутніх фахівців.

Ключові слова: кафедра землезнавства та геоморфології; палеогеоморфологія; екологічна геоморфологія; морфоструктурний аналіз; природопізнавальний туризм; ґрунтознавство; управління земельними ресурсами; просторове планування; управління екопроектами; геоархеологія.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3200

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.