КАФЕДРА ГЕОМОРФОЛОГІЇ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ, ЗДОБУТКИ ТА ВИКЛИКИ

Yaroslav Kravchuk, Ivan Kovalchuk, Lidiya Dubis

Анотація


Цьогоріч відзначаємо 70-літній ювілей кафедри геоморфології (з 2000 р. – геоморфології і палеогеографії) географічного факультету Львівського національного університету, яку утворено на основі вже існуючої Львівської географічної школи, що мала давні традиції та наукові надбання, у тім числі й у дослідженні рельєфу, його формування і розвитку. З нагоди ювілею у статті зроблено спробу проаналізувати головні здобутки кафедри за 70-літній період, виокремити основні етапи її розвитку та окреслити нові виклики, що постали перед кафедрою сьогодні. На кафедрі успішно функціонує наукова школа “Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія”. У її межах швидко розвивається науковий напрям “Палеогеографія плейстоцену” зі значними здобутками, визнаними на міжнародному рівні. Набули інтенсивного розвитку антропогенна і динамічна геоморфологія, історико-географічні дослідження, геоморфологічне картографування із застосуванням ГІС та ДЗЗ. Упродовж останнього десятиріччя у самостійні напрями виокремлено дослідження, присвячені природоохоронній тематиці, у тім числі просторове планування та проектування природно-заповідних територій і екомереж, а також вивчення геоспадщини, геотуризму та геоосвіти. Загалом виокремлено чотири етапи розвитку кафедри, зокрема: перший – з часу її створення (1950) до 1970 р., другий – протягом 1971–1990 рр., третій – упродовж 1990–2010 рр., четвертий – з 2010 р. триває донині. Для кожного з них коротко проаналізовано головні наукові та науково-практичні здобутки кафедри. Найвагомішим для першогошшшшш етапу стало започаткування фундаментальних комплексних регіональних досліджень, у тім числі й Українських Карпат, під керівництвом П. Цися; другого – розвиток регіональних та інженерно-геоморфологічних досліджень та започаткування вперше в Україні стаціонарних і напівстаціонарних досліджень сучасних рельєфоутворювальних  процесів; третього –  формування наукової школи інженерної, екологічної та регіональної геоморфології та швидкий розвиток напряму палеогеографії плейстоцену, а також природоохоронних досліджень; четвертого – активний розвиток наукової школи “Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія” та наукового напряму “Палеогеографія плейстоцену”, а також досліджень, пов’язаних з проблематикою геоспадщини, геотуризму і геоосвіти. Наприкінці статті означено головні виклики сьогодення.

Ключові слова: геоморфологія; палеогеографія; етапи розвитку; наукова школа; наукові напрями; дослідження; здобутки; виклики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamenko, O., Rudko, H., Kovalchuk, I. (2000). Ekolohichna heomorfolohiia. Pidruchnyk dlia studentiv ekolohichnykh, heolohichnykh, heohrafichnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Ecological geomorphology. Textbook for students of ecological, geological, geographical specialties of higher educational institutions]. Ivano-Frankivsk: Fakel. (In Ukrainian).

Bayrak, G. R. (2018). Metody heomorfolohichnykh doslidzhen: navch. posibnyk [Methods of geomorphological research : Manual]. Lviv : VC Ivan Franko National University of Lviv. ISBN 978-617-10-0440-5 (In Ukrainian).

Bilaniuk, V., Ivanov Ye. (Eds.). (2013). Heohrafichnyi fakultet. Do 130-richchia heohrafii u Lvivskomu universyteti. [Geography Faculty. To the 130th anniversary of geography at Lviv University]. Lviv : VC LNU im. Ivana Franka. (In Ukrainian).

Bohutskyi, A., Tomeniuk, O., Yatsyshyn, A., Dmytruk, R. (2020). Paleoheohrafiia antropohenu u Lvivskomu universyteti: osnovni zdobutky u ХХI stolitti ta perspektyvy. [Quaternary palaeogeography at the Lviv University: main achievements in the XXI century and prospects]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 1 (11), 42–71. (In Ukrainian).

Boliukh, O. Y., Kanash, A. P., Kyt, M. H., Kravchuk, Ya. S. (1976). Statsyonarnoe yzuchenye ploskostnoho smуva v Predkarpate. [Stationary study of planar washout in the Precarpathian area]. Lvov : Vyshcha shkola. (In Ukrainian).

Brusak, V., Krychevska, D. (2019). Merezha ta struktura kompleksnykh, heolohichnykh i hidrolohichnykh pamiatok pryrody Lvivskoi oblasti. [The network and the structure of complex, geological and hydrological monuments of non-living nature of Lviv oblast]. In Problemy heomorfolohii ta paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat ta prylehlykh terytorii. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 2 (10), 133–153. (In Ukrainian).

Brusak, V., Moskaliuk, K. (2017). Suchasnyi stan ta perspektyvy zberezhennia i heoturystychnoho vykorystannia heoloho- heomorfolohichnykh obiektiv Medobirskykh Tovtr. [The modern situation and perspectives of reserving and geotouristic utilization of Medoborsyi Tovtry geology-geomorphologic objects]. In Problemy heomorfolohii ta paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat ta prylehlykh terytorii. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 2017, 1 (7), 77–84. (In Ukrainian).

Hnatiuk, R., Zinko, Yu. (2012). Analiz i pryrodookhoronna otsinka morfolohichnoi riznomanitnosti reliefu Zakhidnoi Ukrainy. [Analysis and conservation assessment of morphological diversity of the relief of Western Ukraine]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv: VC LNU im. I. Franka, 219–225. (In Ukrainian).

Hnatiuk, R. (2006). Henetychna klasyfikatsiia elementiv reliefu terytorii Ukrainy dlia potreb velykomasshtabnoho heomorfolohichnoho kartohrafuvannia. [Genetic classification of the relief elements of the territory of Ukraine for the pureose of large-scale geomorphological mapping]. In Visnyk Lviv. Un-tu., Ser. Heohraf., 33, 70–77. (In Ukrainian).

Horishnyi, P. (2014). Horyzontalni deformatsii nyzhnoi techii rusla r. Stryi u 1896–2006 rr. [Horizontal deformations of the lower riverbed of the Stryy river in 1896–2006]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 2014, 68–74.

Dubis, L., Kuzo, N. (2016). Typy rusla richky Bystrytsia Nadvirnianska. [Types of the Bystrycya Nadvirnianska riverbed]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 1 (06), 275–291.

Dubis, L. (2015). Doslidzhennia intensyvnosti ta rozvytku eolovykh protsesiv pravoberezhnoi chastyny Ukrainskoho Polissia na pidstavi vyvchennia mikroskopii kvartsovykh zeren. [Research of the intensity and development of aeolian processes of the right-bank part of Ukrainian Polissya based on the study of quartz grains microscopy]. In Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 3 (7) 9, 90 – 97.

Zinko, Yu. V., Shevchuk, O. M., Khomyn, Ya. B., Ivanyk, M. B. (2017). Planuvannia rozvytku heoturyzmu i heoosvity u natsionalnykh pryrodnykh parkakh “Pivnichne Podillia” i “Dnistrovskyi kanion”. [Planning of geotourism and geoeducation development in the “Northern Podillya” and “Dniester Canyon” national parks]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii : zbirnyk naukovykh prats. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 217–238. (In Ukrainian).

Zinko, Yu., Kravchuk, Ya., Hnatiuk, R., Shevchuk, O. (2014). Proektovani heoparky Ukrainskykh Karpat yak terytorii rozvytku heoturyzmu. [Designed geoparks of the Ukrainian Carpathians as territories of geotourism development]. In Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism. Krosno, 83–96. (rozdil monohrafii). (In Ukrainian).

Zinko, Yu. V. (2010). Heokonservatsiia: metodolohichni zasady ta svitova praktyka. [Geoconservation: Methodological principles and world practice]. In Fizychna heohrafiia i heomorfolohiia. Kyiv : Obrii, 4 (61), 39–50. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. (2014). Aktualni pytannia dynamichnoi heomorfolohii Ukrainskykh Karpat (do 100-richchia vid dnia narodzhennia profesora Petra Tsysia). [Current issues of dynamic geomorphology of the Ukrainian Carpathians (to the 100th anniversary of Professor Petro Tsys)]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii : zbirnyk nauk. prats, 89–97. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. (1997). Rehionalnyi ekoloho-heomorfolohichnyi analiz. [Regional ecological and geomorphological analysis]. Lviv: Vyd-vo In-tu ukrainoznavstva. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I., Kravchuk, Ya. (2001). Kafedri heomorfolohii i paleoheohrafii Lvivskoho natsionalnoho universytetu – 50. [The 50th anniversary of the Geomorphology and Paleogeography Deapartment of Lviv National University]. In Visnyk Lviv. un-tu. Seriia heohr. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 28, 3–15. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. (2004). Profesor Petro Tsys: vnesok u rozvytok ukrainskoi heomorfolohii. [Professor Petro Tsys: A contribution to the development of Ukrainian geomorphology]. In Istoriia ukrainskoi heohrafii, Ternopil, 10, 7–12. (In Ukrainian).

Kovalchuk, I. (Eds.). (2004). Profesor Petro Tsys. [Profesor Petro Tsys]. Lviv : Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka. (In Ukrainian).

Koltun, O. V., Kovalchuk, I. P. Antropohenna heomorfolohiia [Anthropogenic geomorphology]. Ed. I. P. Kovalchuk. – Lviv: VC LNU imeni Ivana Franka, 2012. – 193 s.

Kravchuk Ya. (2017). Akademik Stepan Rudnytskyi – pershyi ukrainskyi heomorfoloh. [Academician Stepan Rudnytsky is the first Ukrainian geomorphologist]. In Istoriia Ukrainskoi heohrafii, 36, 22–32.

Kravchuk, Ya. (2012). Heomorfolohiia i paleoheohrafiia u Lvivskomu universyteti (1961–2011). [Geomorphology and paleogeography at Lviv University (1961–2011)]. In Visnyk Lviv. un-tu. Seriia heohr. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 40, 1, 32–45. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu. (2019). Vyvchennia Stepanom Rudnytskym morfolohii, henezysu ta istorii rozvytku reliefu Podillia. [Studies of the morphology, genesis and the history of development of Podillia relief by Stepan Rydnytskyi]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii : zbirnyk nauk. prats, 1 (9), 3–20. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Bohutskyi, A., Khomyn, Ya., Brusak, V., Zinko, Yu. (2010). Kafedra heomorfolohii i paleoheohrafii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (2000–2010 rr.). [Department of Geomorphology and Paleogeography, Ivan Franko National University of Lviv (2000–2010)]. In Fizychna heohrafiia i heomorfolohiia, Kyiv: Obrii, 1 (58), 6–12. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. (2007a). Kafedra heomorfolohii i paleoheohrafii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1950–2004 rr.). [Department of Geomorphology and Paleogeography, Ivan Franko National University of Lviv (1950–2004)]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii : materialy Mizhnarodnoho seminaru, prysviachenoho 90-richchiu vid dnia narodzhennia zasnovnyka kafedry heomorfolohii i paleoheohrafii profesora Petra Tsysia (30 veresnia – 3 zhovtnia 2004 roku). Lviv : VC LNU im. I. Franka, 3–23. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. (2001). Vyvchennia Ukrainskykh Karpat Lvivskymy heomorfolohamy. [Studies of the Ukrainian Carpathians by Lviv geomorphologists]. In Visnyk Lviv. un-tu. Seriia heohr. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 28, 16–19. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. (Eds.). (2007b). Kafedra heomorfolohii i paleoheohrafii : dovidkove vydannia. [Department of Geomorphology and Paleogeography: reference edition]. Lviv : VC LNU im. I. Franka. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya. (2003). Lvivska heohrafiia za 120 rokiv: istoriia, personalii, naukovi napriamy i shkoly. [120 years of Lviv geography: History, personalities, scientific directions and schools]. In Suchasni problemy i tendentsii rozvytku heohrafichnoi nauky : materialy Mizhnarodnoho konferentsii do 120-richchia heohrafii u Lvivskomu universyteti (24–26 veresnia 2003 r.). Lviv : VC LNU im. I. Franka, 3–15. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Bohutskyi, A., Zinko, Yu., Brusak, V., Krychevska, D., Blahodyr, S., Shevchuk, O. (2013). Merezha heoparkiv v Ukraini: holovni zasady formuvannia. [Network of geoparks in Ukraine: Main principles of formation]. In Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohraf, 46, 203–217. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu., Hnatiuk, R. Moskaliuk, K. (2016). Otsinka heoriznomanitnosti heomorfolohichnykh raioniv Verkhnoho i serednoho Prydnisteria. [Estimation of geodiversity of geomorphological areas of the upper and middle Transdniestria]. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii, 1, 275–290. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Zinko, Yu., Khomyn, Ya., Shevchuk, O. (20112). Proektovanyi heopark “Vulkanichni Karpaty”. [The “Volcanic Carpathians” designed park]. In Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia heohraf, 40, 2, 30–43. (In Ukrainian).

Kravchuk, Ya., Bohutskyi, A., Brusak, V., Zinko, Yu., Shevchuk, O. (2012b). Proektovani heoparky Ukrainskykh Karpat yak demonstratsiini modeli evoliutsii Zemli. [Designed geoparks of the Ukrainian Carpathians as demonstration models of the Earth evolution]. In Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu : zbirnyk nauk. prats. Heohrafiia, Chernivtsi : Chernivetskyi natsionalnyi universytet, 612–613, 102–107. (In Ukrainian).

Shablii, O. (Eds.). (1994). Akademik Stepan Rudnytskyi – osnovopolozhnyk ukrainskoi heohrafichnoi nauky : zbirnyk naukovykh prats. [Academician Stepan Rudnytsky – the founder of Ukrainian geographical science: a collection of scientific works]. Lviv : Lviv. derzh. un-t im. I. Franka. (In Ukrainian).

Shevchuk, O. (2011). Metodychni zasady stvorennia natsionalnykh heoparkiv v Ukraini. [Methodological foundations of national geoparks’ development in Ukraine]. In Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu : zbirnyk nauk. prats: Heohrafiia. – Chernivtsi : Vydavnytstvo Chernivetskoho universytetu, 587–588, 82–88.

Shevchuk, O. (2010). Yevropeiski heoparky: zberezhennia heospadshchyny i rozvytok heoturyzmu. [European geoparks: Preservation of geoheritage and development of geotourism]. In Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: heohrafiia. Spetsialnyi vypusk: Stale pryrodokorystuvannia: pidkhody, problemy, perspektyvy. Ternopil : Taip, 1 (27). (In Ukrainian).

Bayrak, G., Teodorovych, L. (2020). Geological and geomorphological objects of the Ukrainian Carpathians’ Beskid Mountains and their tourist attractiveness In Journ. Geology, Geography and Geoecology, 29 (1), 16–29. DOI 10.15421/112002.

Bogacki, M., Kowalczuk, I. (2000). Geomorfologia ekologiczna systemów fluwialnych. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne. [Ecological geomorphology of fluvial systems. Theoretical and methodological issues]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG. (In Polish).

Horishnyj, P., Halaiko, M. (2019). The modern morphodynamics in the quarries of Lviv and its suburbs. In Problemy heomorfolohii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat i prylehlykh terytorii. Lviv : VC LNU im. I. Franka, 2 (10), 99–115. (In Ukrainian).

Dubis, L. (2016). Dunes as indicators of the restructuring of hydrographic network of right-bank Ukrainian Polissya in the late pleistocene and early Holocene. In Physical geography and geomorphology, 2 (82), 34–42. (In Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2020.1.3199

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.