Пам’ятки природи та історико-культурні об’єкти Дністровського РЛП: стан охорони і перспективи туристичного використання

Volodymyr Zahriichuk

Анотація


Охарактеризовано й закартовано об’єкти природно-заповідного фонду, які належать до Дністровського регіонального ландшафтного парку (РЛП). На території парку та у його околицях налічують понад шістдесять об’єктів ПЗФ різного рангу заповідання. Виявлено цінні геологічні, геоморфологічні, гідрологічні об’єкти з перспективою надання останнім природоохоронного статусу. Це велика кількість відслонень гірських порід різного віку (силур, девон, юра, крейда) та місця прояву сучасних геоморфологічних процесів, які ілюструють історію та умови формування території. Найпоширеніші на території парку флювіальні, карстові, гравітаційні та ерозійні процеси. Інтенсивні карстові процеси спричинили утворення численних печер і поверхневих форм рельєфу (лійок, вертебів, “сліпих долин”), цінних у науковому та рекреаційному значенні. З гідрологічних та гідрогеологічних пам’яток вирізняються водоспади, болота та виходи підземних вод на поверхню у вигляді джерел.

Охарактеризовано та відображено на карті історико-культурні об’єкти на території парку та в його околицях. Це палеолітичні пам’ятки (найдавніші ­ с. Буківна, Городниця), періоду Київської Русі, руїни давніх замків (Раковецький та Чекрнелицький) та фортець, панські маєтки, дерев’яні церкви (понад тридцять), костели (найдавніші ­ с. Михальче), пам’ятки визвольних змагань (криївки) та місця визначних битв.

Дністровський РЛП та прилеглі території мають значний природний та історико-культурний рекреаційний потенціал для розвитку різних форм активного туризму. Розглянуто існуючі туристичні маршрути та об’єкти рекреаційної інфраструктури парку. Розроблено пропозиції щодо покращення туристичної інфраструктури на території Дністровського РЛП: траси нових туристичних маршрутів і створення мережі туристичних пунктів у місцях їх проходження та місць відпочинку місцевих жителів, створення екоосвітнього візит-центру парку, розвиток комплексу агроосель, облаштування місць для зупинок під час сплавів Дністром, встановлення нових інформаційних стендів біля існуючих туристичних природних та історико-культурних об’єктів на території дослідження.

Ключові слова: Дністровський РЛП, пам’ятки природи, природно-заповідні об’єкти, історико-культурні об’єкти, рекреаційні ресурси, туризм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Herenchuk, K. (1973). Pryroda Ivano-Frankivskoi oblasti. [The nature of the Ivano-Frankivsk region]. Kyiv, 160 (In Ukrainian).

Horodenka RSA. Official site. Retrieved from: http://horodenkarda.gov.ua

Karpenko, N., Horyshnyi, P., Zinko, Yu. (2005). Metodychni rekomendatsii do kursu “Rekreatsiina otsinka reliefu” [Methodical recommendations for the course “Recreational assessment of the relief]. Lviv, 46 (In Ukrainian).

Report on the implementation of the contractual theme “Collection, systematization and synthesis of materials for the development of a project for the organization of the territory of the Dniester regional landscape park” under the direction of Maryskevich O.G., stock materials of the Institute of Ecology of the Carpathians of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, 2012, 72 (In Ukrainian).

Rudenko, L. (Ed.) (2007). Natsionalnyy Atlas Ukrainy [National Atlas of Ukraine]. Kyiv, SSPE “Cartography”, 435 (In Ukrainian).

Sav'yuk V. O. Pry`rodno-zapovidny`j fond Ivano-Frankivs`koyi oblasti [Nature Reserve Fund of Ivano-Frankivsk region]. – Ivano-Frankivs`k, 1995 r. – 70 (In Ukrainian).

Castles, recreational and healing in Galicia. Information portal. – Access mode: http://www.zamky.com.ua

Tlumach RSA. Official site. Retrieved from: http://ww2.if.gov.ua/tlumatska

Zahriichuk, V. (2016). Analiz morfometrii reliefu Tlumatskoho raionu Ivano-Frankivskoi oblasti zasobamy GIS [Analysis of the morphometry of the relief of the Tlumach district of the Ivano-Frankivsk region by means of GIS]. In “Realities, Problems and Prospects of Geography in Ukraine”: Materials of the XVII Student Scientific Conference (May 18, 2016), Lviv: VC Ivan Franko National University of Lviv, 37–45 (In Ukrainian).

Zahriichuk, V. (2019). Rekreacijna ocinka rel`yefu Dnistrovs`kogo regional`nogo landshaftnogo parku (Ivano-Frankivs`ka oblast`) [Recreational relief assessment of the Dnistrovskyi regional landscape park (Ivano-Frankivsk region)]. In Problemy heomorphologii i paleoheohrafii Ukrainskykh Karpat і prylehlykh terytorii:Zbirnyk nauk. prats. Vyp. 1 (9) – Lviv, 166 – 182 (In Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2019.2.3064

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.