ЕТИМОЛОГІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАЗВИ “КАРПАТИ”

Andriy Baitsar

Анотація


Географічні об‘єкти, названі різними народами, є пам‘ятками їхньої культури, духовного і матеріального життя та мови. Розглянуто походження й використання назви ―Карпати‖ в науковій літературі. Проаналізовано погляди дослідників, що вивчали це питання в різні періоди.
З приводу походження цiєї назви є багато гіпотез. Вчені витратили чимало зусиль у дослiдженнi зазначеного питання, проте жодна з сучасних теорiй не має переконливих аргументiв, це тiльки гiпотези.
На підставі детального опрацювання та аналізу наукових і картографічних джерел, узагальнення результатів регіональних і локальних мовознавчих, історико-лінгвіністичних та географічних досліджень топонімії Карпат простежено зміни в назві ―Карпати‖.
Хронологічно висвітлено основні картографічні твори, на яких відображені Карпати. Зроблено опис багатьох старовинних карт. На засадах опрацювання значної кількості картографічних і літературних джерел хронологічно висвітлено історію картографування території Карпат від найдавніших часів.
Вивчення назви ‖Карпати‖ не можна вважати завершеним. Географи, історики та мовознавці ще не раз звертатимуться до цієї теми.
Ключові слова: топоніміка, карта, Карпати, гірський масив.


Повний текст:

PDF

Посилання


1. Ancient geography (1953). Moscow: GIGL, 376 pp. (In Russian).
2. Baytsar A. (1995). Using of local geographic terms in landscape researching. Thesis VII congress of Ukrainian Geographic Community (pp. 433). Kyiv (in Ukrainian).
3. Baytsar A. & R. Dzikovsky (1995). Local geographic terms in Ukrainian Carpathians as basis of terminology. Creating of national bank geographic names (pp. 4−5). Kyiv (in Ukrainian).
4. Baytsar A. (2000). Using of local geographic terms in landscape researching. Ukraine and global processes: geographic survey (pp. 388−390). Kyiv-Lytsk, VNU im. L. Ukrainky (in Ukrainian).
5. Baytsar A. (2004). Using local geographic terms of Ukrainian Carpathians in landscape researching. Physic geography and geomorphology (pp. 7−12). Kyiv (in Ukrainian).
6. Baytsar A. (2009). Local geographical terms in Ukrainian Carpathians. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 36, 9–13 (in Ukrainian).
7. Vavrycnun M. & Ja. Dashkevych, & U. Kryshtalovych (2014). Ukraine on ancient maps: last XV – first half XVII cen., Kyiv: DNVP “Cartography”, 215 pp. (in Ukrainian).
8. Vavrycnun M. & Ja. Dashkevych, & U. Kryshtalovych (2009). Ukraine on ancient maps: middle XVII – second half XVIII cen., Kyiv: DNVP “Cartography”, 224 pp. (in Ukrainian).
9. Herodotus (1993). History. Kyiv: Naykova Dymka, 576 pp. (in Ukrainian).

10. Dymin B. (1969). About toponymy of Ukrainian Carpathians. Geografichnuy zbirnyk, 9, 154–162 (in Ukrainian).

11. Zaklynskuy R. (1887). Geography of Rus. Rus Galician, Bukovina and Hungarian. Lviv: Prosvita, 150 pp. + maps. (in Ukrainian).
12. Karpenko Ju. Not carpathians names Carpathians. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/old. (in Ukrainian).

13. Ljashchyk B. (1993). Geographic names of Ukrainian Carpathians and neighbor territories. Kyiv: ISDO, 204 pp. (in Ukrainian).

14. Magidovych I. P. & Magidovych V. I. (1970). History of discovery and researching Europe. Moscow: Mysl, 456 pp. (in Russian).
15. Murzaev E. M. (1984). Dictionary of national geographic terms. Moscow: Mysl, 653 pp. (in Russian).
16. Rovenchak I. I. (2013). Geotoponimics – one of not main subsystem geography of culture. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 41, 264–272 (in Ukrainian).
17. Freytag & Berndt Verlag (1890). Wien (in German).

18. Hacquet B. Neueste physikalischpolitische Reisen in den Jahren 1788 bis 1795 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen (1790–1796), Nürnberg (in German).

19. Jakob G. (1913). Baltsazar Hacquet und die Erforschung der Ostalpen und Karpathen, Munchen (in German).

20. Karte Österreich-Ungarn entworfen von Gustav Freytag. M 1:1500000 (1890). Wien: Freytag & Berndt Verlag (in German).

21. Staszic S. (1815). Ziemiorodztwie Karpatów, i innych gór i równin Polski, Warszawa, 390 pp. (in Polish).

22. Tatomir L. (1874). Geografia Galicyi, Lwow, 262 pp. (in Polish).

23. Udolph J. (1979). Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeihnungen, Heidelberg (in German).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2018.08.2018

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.