ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ ВИСОКОГІРНОГО ЛАНДШАФТНОГО ЯРУСУ В ЧОРНОГОРІ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

Anatoliy Melnyk, Mykola Karabiniuk

Анотація


Проаналізовано зміст поняття ландшафтного ярусу в гірських країнах. Зазначено, що варто розрізняти ландшафтну ярусність і ландшафтні яруси двох рівнів ‒ регіонального (в межах гірської країни) та локального, або внутрішньоландшафтного (в межах окремого ландшафту); ландшафт водночас необхідно розглядати як регіональний природний територіальний комплекс, найнижчу одиницю фізико-географічного районування. З’ясовано особливості геолого-геоморфологічних, кліматичних і ґрунтово-біотичних чинників ландшафтотворення у верхньому ярусі ландшафту Чорногора, які зумовлюють формування високогірного ландшафтного ярусу. Проаналізовано досвід ландшафтного картування високогірних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах, у тім числі і в Чорногорі. Окреслено низку критеріїв виділення високогірного ландшафтного ярусу, якими є: гіпсометричне положення; спільність геологічної будови території; генезис рельєфу; крутість схилів; зміна властивостей геологічного фундаменту території; характер екзогенного розчленування; характер рослинного покриву; особливості ландшафтної структури території. На основі порівняльного аналізу ландшафтної ярусності з морфологічними частинами гірського ландшафту зроблено висновок щодо доцільності виокремлювати нову його морфологічну одиницю – ландшафтний підсектор, який визначено як природний територіальний комплекс, що складається з поєднаних спільним гіпсометричним положенням (приуроченістю до низькогірного, середньогірного чи високогірного ландшафтних ярусів) ділянок висотних місцевостей у межах сектору. Обґрунтовано, що ландшафтний ярус не є морфологічною одиницею гірського ландшафту: він представляє собою його частину, яка пов’язана з певним гіпсометричним положення і характеризується специфічною ландшафтною структурою, межі якої співпадають з межами висотних місцевостей. З’ясовано особливості поширення та специфіку ландшафтної структури високогірного ландшафтного ярусу Чорногори.
Ключові слова: ландшафтна ярусність, високогір’я, високогірний ландшафтний ярус, Українські Карпати, Чорногора.


Повний текст:

PDF

Посилання


 1. Andrianov, M. S. (1957). Vertical thermal zonality of the Soviet Carpathians. Scientific notes of LSU them. Ivan Franko. Geographer. Collection. 4, 189–198 (in Ukrainian).
 2. Andrianov, M. S. (1968). Climat. Nature of the Ukrainian Carpathians. Lviv: View of Lviv. Un-th., 87–101 (in Ukrainian).
 3. Andrushchenko, G. O. (1970). Soils of the western regions of the Ukrainian SSR. Lviv-Dublyany: Free Ukraine. 2, 114 pp. (in Ukrainian).
 4. Baitsar, A. L. (1994). The upper boundary of the forest in the landscape complexes of the Ukrainian Carpathians: diss. candidate geographer Science. Kyiv. 21 pp. (in Ukrainian).
 5. Baitsar, A. L. (2013). Theoretical basis of the landscape method of studying upper boundary of the forest. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 46, 3–12 (in Ukrainian).
 6. Vernander, N. B. (1947). Transcarpathian region of the USSR. Pochvovedenie. 6, 34‒57 (in Ukrainian).
 7. Vernander, N. B., Godlin, М. M., Sambur, G. N., &Skorina, S. A. (1951). Soil of URSR. Kyiv: State Publishing House of Agricultural Literature of the Ukrainian SSR, 332 pp. (in Ukrainian).
 8. Gvozdetsky, N. A., &Golubchikov, Yu. M. (1987). The Mountains. Moscow: Thought, 400 pp. (in Russian).
 9. Voloshin, A. A., Kovalev, Ju. V., Mackiv, B. V &other. (1971). Geological structure and minerals of the upper basin of Tysa river: a reportbesed on the results of geological surveying at a scale of 1:50 000. T. 1. [Text]. Beregovo: Funds of the SGE «Zapukrgeologija», 377 pp. (in Ukrainian).
 10. Gerenchuk, K. I. (1955). Typological classification of the landscapes of the Soviet Carpathians. Reports and messages Lviv. Department of Ukrainian Geographical Society. Lviv: Lviv University Pub. 6, (2), 45‒47 (in Ukrainian).
 11. Gerenchuk, K. I. (1962). Some issues of studying the altitude structure of the landscapes of the Ukrainian Carpathians. Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 1, 85–90 (in Ukrainian).
 12. Gerenchuk, K. I. (1968). Landscapes. The nature of the Ukrainian Carpathians. Lviv, 208–238 (in Ukrainian).
 13. Gerenchuk, K. I. (1981). Landscapes and natural areas. Nature of the Transcarpathian region. Lviv: Publishing house ofLviv Ivan Franko National University, 126‒135 (in Ukrainian).
 14. Gogolev, I. M., &Proskura, Z. V. (1968). Soils. Nature of the Ukrainian Carpathian.Lviv: Publishing house of Lviv Ivan Franko National University, 88–101 (in Ukrainian).
 15. Golubets, M. A., &Malinovsky, K. A. (1968). Vegetation. Nature of the Ukrainian Carpathian.Lviv: Publishing house of Lviv Ivan Franko National University, 125–101(in Ukrainian).
 16. Demedyuk, N. S. (1982). Ancient surfaces of the alignment of the Ukrainian Carpathians. Geomorphology. 3, 36–44 (in Ukrainian).
 17. 17. Isachenko, A. (1963). The main problems of landscape studies in mountainous countries. Questions of landscape studies. Alma-Ata, 49‒56 (in Kazakhstan).
 18. Isachenko, A. G. (1965). Fundamentals of landscape studies and physicogeographical zoning, Moscow: Higher School, 328 pp. (in Russian).
 19. Isachenko, A. G. (1991). Landscape science and physico-geographical zoning, Moscow: Higher School, 366 pp. (in Russian).
 20. Karabiniuk, M. M., Kostiv, L. Ya., Melnyk, A. V., Senychak, D. V.,&Yaskiv, B. V. (2017). Factors of formation of the landscape structure of the upper reaches of the Lazeshche basin within the limits of Chornogora. Physical geography and geomorphology. 3 (87), 47–67 (in Ukrainian).
 21. Kravchuk, Ya. S. (2006). Alpine relief of the Ukrainian Carpathians. Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent territories: a collection of scientific works, Lviv: Published. Center of Ivan Franko LNU, 3–18 (in Ukrainian).
 22. Kravchuk, Ya. S. (2008). Geomorphology of the Polonynsko-Chornohora Carpathians: monograph, Lviv: Published. Center of Ivan Franko LNU, 188 pp. (in Ukrainian).
 23. Malinovsky, K. A. (1980). Vegetation of the Highlands of the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Science. opinion, 280 pp. (in Ukrainian).
 24. Melnyk, A. V. (1999). Ukrainian Carpathians: ecological landscape studies, Lviv: Published. Center of Ivan Franko LNU, 286 pp. (in Ukrainian).
 25. Melnyk, A. V., Karabiniuk, M. M., Kostiv, L. Ya., Senychak, D. V.,&Yaskiv, B. V. (2018). Natural territorial complexes of the upper reaches of the Lazeshche basin within the limits of Chornogora. Physical geography and geomorphology. 2 (90), 5–24 (in Ukrainian).
 26. Miller, G. P. (1961). Experience of landscape analysis of the high mountains of the Chernogora range in the Ukrainian Carpathians. Geographical collection. 6, 20–36 (in Ukrainian).
 27. Miller, G. P. (1963). Structure, genesis and questions of rational use of the Chornogora landscape in the Ukrainian Carpathians: author's abstract ... diss. for obtaining sciences. Degree Candidate geogr. Sciences: special 11.00.01.Lviv Ivan Franko National University, 23 pp. (in Ukrainian).
 28. Miller, G. P. (1965). Graphical method of depicting the altitude structure of mountain landscapes. Visnyk of the Moscow State University. Geographic series. 1. (in Russian).
 29. Miller, G. P. (1972). Field landscape survey of mountain territories. Lviv: Lviv University Pub., 167 pp. (in Ukrainian).
 30. Miller, G. P. (1974). Landscape studies of mountain and foothill areas. Lviv: High school, 202 pp. (in Ukrainian).
 31. Miller, G. P.,&Fedirko, O. M. (1990). Ukrainian Carpathians. Geographical Encyclopedia of Ukraine, Kiev : URE them P. Bazhana.2, l13–114 (in Ukrainian).
 32. Miller, G. P.,Fedirko, O. M., &Brusak, V. P. (1997). Landscape differentiation of the territory of the CBR. Biodiversity of the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv: INTEREKOCENTR, 96–102 (in Ukrainian).
 33. Miller, G. P., Petlin, V. M., &Melnyk, A. V. (2002). Landscape science: theory and practice: teaching. manual. Lviv: Published. Center of LNU them. Ivan Franko, 172 pp. (in Ukrainian).
 34. Piotrovskaya, T. Yu. (1965). Formations of the relief of polonin on the Carpathians. Vest. Moscow State University. 5, 45‒57 (in Russian).
 35. Piotrovsky, V. V. (1961). Geomorphology with the fundamentals of geology. Moscow: Geodesic, 264 pp. (in Russian).
 36. Podobedov, N. S. (1964). General physical geography and geomorphology. Moscow: Nedra, 380 pp. (in Russian).
 37. Gerenchuk, K. I. (Ed.). (1968). Nature of the Ukrainian Carpathians.Lviv: Publishing house of Lviv Ivan Franko National University, 266 pp. (in Ukrainian).
 38. Stoyko, S. M., Taseinkevich, L. O., Milkina, L. I. & others. (1982). Flora and vegetation of the Carpathian reserve. Kyiv: Science. opinion, 220 pp. (in Ukrainian).
 39. Tsys, P. N. (1957). Poloninskypeneplain and denudation levels of the Soviet Carpathians. Geological collection. – Lviv : Publishing house of Lviv National University. 4, 313–330 (in Ukrainian).
 40. Tsys, P. N. (1958). On the morphological structure of mountain landscapes (on the example of the Soviet Carpathians). The third meeting on landscape studies in Tbilisi: theses. doc. Tbilisi, 35–41 (in Georgian).
 41. Chornohora geographical station (2003). Lviv: Published. Center of LNU them. Ivan Franko, 132 pp. (in Ukrainian).
 42. Shchukin, I. (1964). General geomorphology. Moscow: Publishing-house of Moscow State University, 2, 564 pp. (in Russian).
 43. Shchukin, I. S. (1964). Four-encyclopedic dictionary of terms for physical geography. Moscow : Soviet Encyclopedia, 703 pp. (in Russian).
 44. Melnyk, A. V. (2009). Research on natural tourism resources ‒ a perspective of landscape ecology research (on the example of Czarnohora). Landscape ecology - research and utilitarian perspectives. Problems of landscape ecology, T. XXIII. Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Polish Association of Landscape Ecology, Krakow, 161‒166 (in Polish).
 45. Romer, Е. (1906) EpokaLodowa on Swidowiec. Rozpr. Akad. Um. Department of Mathematics. 6, 1–46 (in Polish).
 46. Środon, A. (1948) The upper boundary of the forest in Charnohora and in the Czywczyǹskie Mountains. Rozpr. Fac. mat.-inc.Akad. Unimijet. 72, 1‒96 (in Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2018.08.2012

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.