РЕЛЬЄФ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ТА ЙОГО БЕЛІГЕРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Volodymyr Stetsiuk, Ivan Kovalchuk

Анотація


Висвітлено роль рельєфу земної поверхні, його показників і характеристик як чинників, що суттєво впливають на розміщення і функціонування військових об’єктів, ведення наступальних та оборонних військових дій. Обґрунтовано доцільність використання геоморфологічних методів, геоінформаційних технологій та даних дистанційного зондування Землі при оцінюванні белігеративного потенціалу рельєфу, його динаміки і створюваних ним та геоморфологічними процесами загроз і ризиків для військової інфраструктури та діяльності. Вказано на різноманіття існуючих з давніх часів і сучасних антропогенних змін рельєфу земної поверхні у широкому спектрі белігеративного значення цього складника природного середовища. Обґрунтовано місце і роль військової геоморфології у структурі географічних наук, вказано на її важливість і причетність до вирішення завдань «соціальної геоморфології». Розглянуто низку конкретних прикладів інтерпретації таких властивостей рельєфу земної поверхні, як його морфолого-морфометричні показники, питання генезису усього спектру типів рельєфу та геоморфологічних процесів у контексті їхнього врахування при веденні бойових дій у різних типах рельєфу, звернуто увагу на необхідність оцінювання морфодинамічних властивостей рельєфу, зроблено спробу з'ясування придатності основних теоретико-методологічних концепцій геоморфології для оцінювання ресурсного потенціалу природних умов, зокрема їх придатності для вирішення військово- географічних завдань наступального й оборонного характеру. Ключові слова: рельєф, геоморфологічні процеси, белігеративні властивості рельєфу, геоморфологічні ризики і загрози.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/gpc.2017.07.1959

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.