ЗАСЕЛЕННЯ ВЕРХІВ’ЇВ ЗАХІДНОГО БУГУ В VI–VII СТ.

Taras MYLIAN

Анотація


 Розглянуто проблему етнокультурного розвитку та заселення басейну верхів’їв Західного Бугу у середині І тисячоліття н. е. Аналіз теорій польських, чеських, російських та українських дослідників, врахування археологічних джерел, дає підстави стверджувати про належність цього регіону до ареалу розселення східних слов’ян. Цю територію заселяли племена дулібів, які в археологічному аспекті представлені пам’ятками празької культури. Встановлено, що територія проживання лендзян, як представників західного слов’янства, знаходилася значно далі на захід від Західного Бугу. Підтверджують це як матеріальні комплекси археологічних пам’яток регіону – кераміка, житлобудівництво, так і типи пам’яток – городища і поселення.

На основі аналізу джерел підтверджено, що дулібське племінне об’єднання стало початком створення протодержавних структур на українських землях. Окрім того, носії празької культури взяли активну участь у міграційних потоках слов’ян у Центральній та Східній Європі.
Ключові слова: дуліби, лендзяни, Західний Буг, празька культура, кераміка, житлобудівництво.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.