ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ПІЗНЬОБРОНЗОВОЇ І  РАННЬОЗАЛІЗНОЇ ДОБИ ВЕРХНЬОГО ПОБУЖЖЯ

Elżbieta Małgorzata KŁOSIŃSKA

Анотація


Проаналізовано  матеріали  пізньобронзової  і  ранньозалізної  доби  із  басейну
верхньої  течії  Західного  Бугу,  які  переважно  не  опубліковані  і  не  відомі  широкому
загалу дослідників. Частину цих матеріалів виявив Я. Домбровський у 1967 р., коли він
працював  в  археологічних  установах  Львова,  решта  –  це  знахідки,  що  з’явились
останнім  часом  на  антикварному  ринку  Любліна.  На  підставі  цих  матеріалів,  а  також
публікацій охарактеризовано культурні зв’язки та пов’язані з ними проблеми генезису і
хронології,  походження  археологічних  джерел  цих  періодів  на  території  Верхнього
Побужжя.  Чітко  простежується  поділ  пам’яток  за  культурною  належністю  –  в  епоху
бронзи  околиці  Володимира-Волинського,  Сокаля  та  Жовкви  займало  населення
лужицької культури, а околиці Буська та Золочева – висоцької. У ранньозалізний час ця
територія була заселена населенням лежницької і черепино-лагодівської груп.
Ключові  слова:  Верхнє  Побужжя,  доба  бронзи,  ранньозалізний  вік,  висоцька
культура, лужицька культура, лежницька група, черепино-лагодівська група, культурні
зв’язки, поселення, могильники.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.