СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ЕТНІЧНИХ ГРУП ТА ЙОГО ВИМІРИ

V. L. Arbenina

Анотація


Cтатус етнічних груп розглянуто як багатоаспектну характеристику їхнього
становища в суспільстві. Значну увагу приділено проблемі політико-правового статусу
етнічних груп, зокрема, наслідкам інституційно закріпленої диференціації на етнічну
більшість та етнічні меншини. Представленість етнічних груп на різних шаблях
соціальної ієрархії розглянуто як показник їхнього статусу у системі соціальної
стратифікації. Проаналізовано головні причини соціальної нерівності етнічних груп.
Доведено, що специфічним для етнічних груп виміром статусу є їхнє положення в
системі міжетнічних відносин, що визначене розмірами бажаної соціальної дистанції в
разі безпосередніх контактів й характеризує суб’єктивне відношення до кожної з груп,
яке домінує в масовій свідомості.
Ключові слова: соціальний статус, політико-правовий статус, статус етнічної групи
у системі соціального розшарування, статус групи в системі міжетнічних відносин.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua