ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАС-МЕДІА У ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

K. S. Trehub

Анотація


Присвячено аналізу особливостей функціонування мас-медіа у період трансформа-
ції сучасного українського суспільства, а також проблемі соціальної відповідальності
засобів масової комунікації. Зазначено, що соціальний інститут мас-медіа займає
дистанційну позицію у вирішенні суспільно-важливих проблем та лише нагнітає
кризові процеси соціуму загалом. Розглянуто політичний та економічний впливи на
діяльність засобів масової комунікації. Мас-медіа розглянуто як особливий простір
інтеракції, мета якого полягає у створенні суспільного діалогу. У дослідженні запро-
поновано виділяти чотири аспекти соціальної відповідальності мас-медіа: морально-
етичний, правовий, корпоративний, економічний. Зазначено, що наявність грамотної
інформаційної політики не дозволить засобам представлення громадської думки пере-
творитися на інструмент маніпулятивних технологій.
Ключові слова: українське суспільство, трансформація, мас-медіа, відповідальність,
соціальна відповідальність.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua