СПЕЦИФІКА ЛЕГІТИМАЦІЇ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

О. Т. Калиняк, Я. С. Кобзарєва

Анотація


Стаття присвячена вивченню легітимації сімейної медицини у сучасному
українському суспільстві, котра відбувається в умовах пандемії коронавірусу.
Сімейна медицина тлумачиться як новий для українського контексту соціальний
інститут, інституціоналізація якого актуалізувалася як в силу внутрішніх українських
(запровадження медичної реформи), так і зовнішніх глобальних (Covid-19) обставин.
Теоретико-методологічну базу роботи складає поєднання двох концептуальних ба-
чень легітимації, зокрема, М. Вебером, а також П. Бергером і Т. Лукманом. Виходячи
з наявного теоретичного розуміння легітимації, запропоновано авторське бачення
рівнів легітимаційних процесів стосовно сімейної медицини, яке передбачає три
рівні – актора, координації дій та культурних ціннісних уявлень, котрі аналізуються
крізь призму когнітивного, емоційного та поведінкового аспектів прийняття чи
неприйняття сучасними українцями сімейної медицини. Запропонована авторська
схема була апробована шляхом проведення глибинних інтерв’ю з тими, хто залуче-
ний до системи сімейної медицини (укладено декларацію з сімейним лікарем), та з
тими, хто формально знаходиться за її межами (декларацію не укладено). З’ясовано
подібності та відмінності між двома обстежуваними групами у когнітивному (обидві
групи сигналізують про брак інформації про сімейну медицини), емоційному (довіра
характерна для залучених і недовіра – для тих, що поза системою) та поведінковому
(підписана або непідписана декларація) аспектах. Легітимацію сімейної медици-
ни, відповідно до авторських формулювань, визначено як «часткову» - «часткову 

афективну» (для тих, хто формально долучився до медичної реформи) та «часткову
теоретичну» (для тих, хто не виявив такої готовності). В ході дослідження кожна
із груп називала свої аргументи «за» і «проти» сімейної медицини, незалежно
від фінальної позиції стосовно сімейної медицини. Активність обох груп – як
прихильників, так і противників – у позитивній та негативній аргументації дає
підстави стверджувати, що дискусія щодо запровадження сімейної медицини в
сучасному українському суспільстві ще не вичерпана, легітимація, незважаючи на
частковий характер, активно відбувається, проте має чимало викликів, які варто
врахувати для просування медичної реформи в сучасній Україні.
Ключові слова: легітимація, соціальний інститут, сімейна медицина


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua