СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ)

О. Т. Калиняк, Д. В. Калиновська

Анотація


Стаття присвячена вивченню взаємозв’язку між двома ключовими для сучасного
соціуму процесами – формуванням дискурсивного сприйняття того чи іншого фено-
мену та конструюванням відповідних поведінкових моделей. Дискурсивне сприй-
няття формується в рамках актуальних для суспільства дискурсів, співзвучність
та взаємовиключність котрих породжує різного роду суспільні маніпуляції. При-
кладом для дослідження взаємозв’язку між діючими у соціумі дискурсами та
поведінковими моделями їх прихильників стала пандемія коронавірусу та пов’язані
з нею карантинні обмеження. Теоретико-методологічну базу роботи складають
положення соціального конструктивізму та критичного дискурс-аналізу Н. Ферк-
ло, відповідно до яких соціальна реальність конструюється через досвіди людей,
котрі в свою чергу формуються в руслі різних дискурсивних бачень світу. У статті
розроблено і представлено авторське моделювання ймовірного взаємозв’язку між
дискурсами про пандемію коронавірусу та карантинні обмеження, що існують у
сучасному українському суспільстві, та поведінковими моделями прихильників цих
дискурсів. В авторській схемі розкрито три взаємовиключні дискурси сприйняття
пандемії та відповідні до них моделі поведінки. Авторське моделювання передбачає
вивчення масової свідомості з увагою до трьох чинників: сприйняття – когнітивного,
оціночно-емоційного та поведінкового. Авторська схема була апробована в ході
дослідження, що проводилося методикою глибинного інтерв’ю. 

Результати дослідження підтвердили існування трьох дискурсів про коронавірус,
продемонстрували відмінності між їхніми прихильниками, особливо, на рівні
оціночно-емоційного чинника, а також дали підстави для виокремлено двох
поведінкових моделей, які конструюються людьми під час пандемії. Результати
дослідження дали поштовх для нових припущень, підтвердження чи спростуван-
ня котрих потребує подальшого вивчення із застосуванням іншої соціологічної
методики.
Ключові слова: дискурс, маніпуляції, поведінкова модель, коронавірус.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua