СОЦІАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ У ЗДОРОВ’Ї СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ

І. М. Мажак

Анотація


У статті висвітлено результати дослідження гендерних та соціальних
нерівностей у здоров’ї серед населення працездатного віку в Україні на основі
загальнонаціонального опитування (1580 осіб) проведеного в грудні 2016 року.
У дослідженні за допомогою матеріалістичного та кроссекційного підходів до
вивчення соціальних нерівностей у здоров’ї показано відмінності у здоров’ї се-
ред різних соціальних груп та виявлено найбільш вразливі категорії населення.
Відповідно до матеріалістичного підходу прослідковується чітка залежність між
соціально-економічними факторами та станом здоров’ям, найбільш вразливими є
респонденти з дуже низьким матеріальним станом і з незадовільними житловими
умовами. Також, виявлено гендерні відмінності та зв’язок між поганою самооцінкою
здоров’я та безробіттям. Кроссекційний аналіз дозволив побачити існування як
міжгендерних так і нерівностей у здоров’ї в середині обох гендерних груп. Виявлено, що найбільш вразливою є категорія жінок з дуже низьким матеріальним
станом, адже ймовірність самооцінки здоров’я як поганого серед даної категорії
майже у вісім раз вища у порівнянні з чоловіками з високим матеріальним станом,
а також категорія непрацюючих розлучених жінок ймовірність самооцінки здоров’я
як поганого серед них більш ніж у п’ять раз вища у порівнянні з неодруженими
працюючими чоловіками.
Ключові слова: (нео)матеріалістичний та кроссекційний підходи, нерівності в
здоров’ї, самооцінка здоров’я, детермінанти здоров’я, гендер.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua