Рецензія на монографію: Сучасні соціальні трансформації: глобальний
досвід та локальні специфікації / Н. Коваліско, Ю. Пачковський, Г. Кудринська
та ін. ; за ред. проф. Н. Коваліско, проф. Ю. Пачковського. – Львів : ЛНУ імені
Івана Франка; 2021. – 208с.

О. Демків

Анотація


В умовах сучасного суспільства, внаслідок розширення можливостей вибору
та зростання невизначеності, посилюються різнопланові соціальні ризики, які
пов’язані із загрозами для суспільства і водночас дають змогу побачити зсуви між
«бажаним майбутнім» та «справжнім майбутнім», ідентифікувати майбутні загрози
у сьогоденні. Монографія «Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід
та локальні специфікації» увібрала в себе науковий доробок професорсько-викла-
дацького складу кафедри соціології та членів Львівського відділення Соціологічної
Асоціації України.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua