КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «УСПІШНЕ СТАРІННЯ» У СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ ТА СОЦІОЛОГІЇ

Р. І. Джуган

Анотація


У статті з’ясовано, що у науковій літературі представлений насичений дискурс у якому надається характеристика явищу старості та старіння як особливого виміру буття людини. Низка дисциплін, виходячи із особливостей власного предмету та власних методологічних, теоретичних та методичних засобів досліджують явища старості та старіння. Аналізуючи погляди на процес старіння у соціології ми відслідковуємо прикладний аспект супроводу проблеми старості, який має як індивідуальний вимір (підвищення якості життя старіючих громадян) так і загальносуспільний вимір (подолання явища ейджизму та ексклюзії громадян похилого віку). Однією із найбільш впливових соціологічних теорій, що концептуалізують явище старості та оптимальні шляхи його соціального регулювання є теорія успішного старіння, яка акцентує на понятті і явищі потреб старіючого населення. Проблему потреб дослідники різних галузей наук відносять до центральних та найбільш складних питань наук про суспільство. Наукові підходи і погляди на проблему потреб, що виникали впродовж історичного суспільного розвитку, вносять вагомий вклад у вивчення і аналіз теми потреб і їх задоволення. Водночас, незважаючи на велику кількість публікацій, щодо окресленої проблематики до сьогодні немає єдиного визначення поняття «потреби», а також специфікації численних теорій до дослідження старіння і старості як особливого контексту у якому виникають та реалізуються потреби.

Ключові слова


старіння; успішне старіння; потреби старіючого населення; ейджизм

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua